Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Bölgesel Kalkınma Ajansları`nın Türkiye Gündemine Gelişi

Bölgesel Kalkınma Ajansları`nın Türkiye Gündemine Gelişi

Türkiye’nin bugüne kadar kapsamlı ve başarıyla uygulanabilmiş bir bölgesel planlama çalışmasının bulunmayışı, planlama sistemi içinde bir bölge mevzuatına ya da bütüncül bir bölge planlama anlayışına sahip olmayışı, Avrupa Birliği’ne (AB) uyum sürecinin en önemli sorun başlıkları arasında yer almıştır. Ancak özellikle son 20 yılda yerel kalkınmanın ve içsel dinamiklerin etkinliğini yeniden önemseyen AB, sosyo-ekonomik kalkınma ve bölgesel dengesizliklerin çözümünde bölge ölçeğini öne çıkaran bütüncül bir politika anlayışını ortaya koyarak, bu anlayışın temel aracını da Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA) ve çeşitli uyum fonları olarak belirlemiştir. Hem Birliğe üye hem de aday ülkeleri kapsayıcı bu yeni politika anlayışı, Türkiye’nin AB’ye uyum sürecine girmesiyle birlikte planlama anlamında özellikle bölge ölçeğinde birtakım yapısal ve kurumsal düzenlemeleri gerektirmiş, Birlik çerçevelerine uygun dönüşüm ve yeniden yapılanma dönemi başlamıştır.

 

Bu uyum süreci içinde, AB’nin gerek Katılım Ortaklığı Belgesi uyarınca öngördüğü hususlar, gerekse yıllık ilerleme raporları kanalıyla yaptığı tespit ve değerlendirmeler, Türkiye’nin bölgesel politikalarında 2000’li yıllarda, çok merkezlilik yönünde gelişim sağlayacak çeşitli yapılanmalara gitmesini gerekli kılmıştır. Bu yapılanmalar, AB’den örnek alınan İstatistiksel Bölge Birimi Sınıflandırması (NUTS-Nomenclature of Territorial Units For Statistics) ve sonrasında kurulacak olan Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA) uygulamalarıdır.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version