Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi tarafından hazırlanan ve 7 meslek odasının ortak dava metni ile dava süreci başlatılan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı`nda öncelikle İnşaat Mühendisleri Odası davasının açtığı davada İstanbul 2. İdare Mahkemesince “Yürütmeyi Durdurma” kararı almıştı.

08 11.2007 tarihli Karar Metni

Ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nce söz konusu karara itiraz edilmiş ve yapılan itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nce kabul edildiği açıklanmıştı. Sonuçta Çevre Düzeni Planımız oluvermişti.

İBB`den 24.12.2007 tarihli karar ile ilgili basın açıklaması

Bu sefer Çevre Mühendisleri Odası`nın, Yine İstanbul 2. İdare Mahkemesinde görülen davasında, aynı gerekçelerle Çevre Düzeni Planına “Yürütmeyi Durdurma” Kararı verildi.

21.01.2008 tarihli Karar Metni:


Ve Bugüne geldiğimizde artık mutluyuz!

Çünkü artık, yeniden, hala bir Çevre Düzeni Planımız var! 06.03.2008 tarihli İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararı ile, Çevre Mühendisleri Odasının almış olduğu “Yürütmeyi Durdurma” kararı da iptal edildi.

06.03.2008 tarihli İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Karar Metni

Mahkemeler, Meslek Odalarımız, Sivil Toplum Kuruluşları, Biz medya organları bu süreci takip ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların tekrar değerlendirilmesi hususunda bir üst yazı ile, planı müdürlüğüne iade etti geçtiğimiz dönemde. Bunun anlamı, bir türlü tamamlanmayan 1/25.000 ölçekli planların ışığında ÇDP`mimizin yeniden revize edileceğiydi. Bu revizyon neticesinde de tekrar 25.000 ölçekli planlarımız revize edileceğinden olsa gerek 25.000`leri onaylamıyordu İstanbul Büyükşehir Belediyesi.

Çevre Düzeni Planımız ile ilgili son sözümüzü, 2006 senesinde İSoCaRP`ın İMP oturumlarında yer alan Pablo Veccuane`ne (Kongre Genel Raportörü)`ne bırakıyoruz.

“””Bu planlama merkezinin kurulması ve planın hazırlanmasının 1,5 yıl sürdüğü söylendi konuşmalarda. Ben Zeynep Enlil Hanımla konuştuğumda ise kendisi 40 + 1,5 yılın olduğunu söyledi. Bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum.

Benden size reçete sunmamı beklemeyin. Ben kentlere danışmanlık veriyorum ve danışman olarak size de ancak bir beyin fırtınası yapmak için yönlendirmede bulunabilirim.

Öncelikle, küresel ve rekabetçi bir kent olmak istediğinizi söylüyorsunuz. İstanbul`un küresel rekabetçi bir kent yaparken karşımıza çıkacak fiziksel (mekansal) sorunlar neler olacak. Rakiplerimiz kimler olacak. Rakiplerimizi doğru belirlemek çok önemli. Eğer biz yumuşak teknolojiler konusunda uzmanlaşmak istiyorsak rakibimiz Silikon Vadisi olacaktır.  Yada yarı iletkenler konusunda uzmanlaşmasını istiyorsak İstanbul`un rakibimizin Singapur olarak belirlemeliyiz.  Bu ikisi yani Silikon Vadisi ve Singapur birbirlerinden çok farklıdır. İkisini de aynı anda yapmaya kalkarsak da bunu başarmak mükemmel bir şey olur ancak çok zordur.

Üniversitelerinizin kapasitesini iki katına çıkarmayı planlıyorsunuz. Ama bu üniversitelerin Silikon Vadisindeki üniversitelerle yarışacak kapasitede olmasını sağlamalısınız. Kapasiteden ziyade teknik donanım ve akademisyenler bakımından silikon vadisi ile yarışır hale gelmelidir.

Ekonomik tabanımızı değiştirmek istiyoruz diyorsunuz. Ancak siz küçük bir balıkçı teknesinde değilsiniz. İstanbul ancak bir Transatlantik`e benzetilebilir bu durumda. Bir mega kent ve bir transatlantiğin rotasını değiştirmek çok kolay değildir.

Fiziksel değişikliklere gitmeyi hedefliyorsunuz ve son derecece haklısınız. Ancak Doğu ve Batı olarak iki kutupa dağıldığımız söylüyoruz. Rekabetçi bir kent oluşturmak iki kutuplu bir kent iken çok kolay olmayacaktır. Çünkü iki ayrı kutup için bilişim, altyapı ve yazılım yapmanız gerekecek ve bunlar da bütünleşik bir rekabetçi kent için sorun teşkil edecektir.

Yapılan projeksiyona göre 2023 yılında 23 milyon kişinin İstanbul`da yaşayacağı, ancak nüfusun 16 milyon kişide sabitlenmesinden bahsedildi. Demek ki 7 milyon kişilik bir sorunumuz var. Kentin taşıma kapasitesi düşünülürken doğal kaynaklar göz önüne alınıyor. O zaman sizin 1 kişinin kaç m3 su harcadığı, toprak ya da oksijene ihtiyaç duyduğu konusunda tespitlerde bulunmanız ve buna göre hareket etmeniz gerekir. Bu kullanım miktarlarını düşürmek gibi önlemler düşünülebilir.”””

ISoCaRP İMP`yi ve Planları Tartıştı...

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version