Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Doç. Dr. İclal Dinçer

Doç. Dr. İclal Dinçer*

Bu yazıda UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi (World Heritage Convention) uyarınca miras alanları için hazırlanması zorunluluk haline getirilen ‘Yönetim Planı’ kavramının içeriği üzerinden günümüzde Tarihi Yarımada’da geliştirilen plan, proje ve uygulamalar hakkında bir değerlendirme yapılmaktadır. Alan Yönetimi konusuyla ilgili üç kaynak üzerinden yapılacak olan bu değerlendirme aynı zamanda, konunun uzağında durmakta olan genç plancıları sürecin etkin aktörü olmaya davet etmeyi de amaçlamaktadır.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 9861

Doç. Dr. İclal Dinçer *

Bu yazının amacı Türkiye kentlerini son on yıldır derinden etkileyen kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme söylemi ve uygulamaları kapsamında gündeme gelen 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” ve bu kanun uyarınca İstanbul’un iki miras alanında; Süleymaniye ve Tarlabaşı’nda hazırlanan yenileme projelerine ilişkin bir değerlendirme yapmaktır.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 23736

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version