Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Prof. Dr. Gülden ERKUT

Prof. Dr. Gülden ERKUT

Bu yazıda bölge biliminin gelişim öyküsü ve bölgesel kalkınmadan yerel kalkınmaya odaklanma değişimi arka planında İstanbul`da planlama ve kalkınma gündemini değerlendireceğim.

Planlama.Org`da Çare Olgun Çalışkan’ın ‘Planlamada Uzak Ölçeği ve Birazımız’ başlıklı yazısı farklı planlama ölçeklerinin kademeli birlikteliği gerekliliğinin yanı sıra yereli vurgulaması itibariyle de bölge bilimi ve bölge planlamanın günümüzdeki odaklanması ile üst üste düşüyor.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 7180

Prof. Dr. Gülden ERKUT

Planlama.org şehircilik ve planlama alanında beğeni ile izlediğim siteler arasında. Benden bölge bilimi ve planlama alanında yazı istendiğinde genel çerçeveyi düşünmeye başladım ve zihnimde bir dizi soru oluştu.  Bölge biliminin oluşmaya başladığı 1950’li yıllardan 2000’li yıllara dünyada ne değişti? Kuzey Amerika’da, Kıta Avrupası’nda ya da gelişmekte olan ülkelerde farklılaşan sorunlara bilim nasıl yaklaştı? Uygulamada neler gerçekleşti?  Bölge Planlama nasıl gelişti? Türkiye’deki gelişmeler nelerdir? Bugün tanık olduğumuz değişimi hangi yeni kavramlar ile ifadelendiriyoruz? Bölgesel analiz araçları, operasyonel modeller, teknikler ne denli gelişti, yaygınlaştı? Değişime hangi  kuramsal çerçeveden ve hangi politikalar ile yaklaşıyoruz? Bilimsel araştırma gündemimizi belirleyen nedir?...

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 7323

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version