Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Dip notlar:

(1)(2) Prof. Dr. Mehmet Çubuk-Yeni bir toplumsal oluşum uygulama aracı olarak Kentsel Politika-sunuş bildirisi - ve Kente Farklı Yaklaşım - Kentsel Politika gerekliliği üzerine –Sonuç - Değerlendirme

Urban Policy as an instrument of implementation for a new social formation-opening speech-and A different Aproach on the Necessity of Urban Policy-conclusion-Evaluation-

Mimar Sinan Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü-Ocak 1998-İstanbul

(Türkiye’de 21.D.Şehircilik Günü kentsel Politikalar Kolokyumu - 6-7-8 Kasım 1997)

(3) Stuart Hall and Martin Jacques - Yeni Zamanlar - 1990 larda Politikanın değişen çehresi – Çeviri: A.Yılmaz

(4)Prof. Dr. Mehmet Çubuk - Yeni Politik Yükümlülükler (makale) - Cumhuriyet Gazetesi, Habitat-II- Forumu 23-4-1996

(5) Prof. Dr. Mehmet Çubuk - Türkiye’de Dünya Şehircilik Günleri ve Şehircilikte yeni yorumlar üzerine (Konferans) - M.S.Ü-Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - 13 Kasım 2003.

(6)(7)(8) Prof. Dr. Mehmet Çubuk - İmar mevzuatından şehircilik mevzuatına - Türk şehirciliğine sistematik bir yaklaşım denemesi - M.S.Ü. Mim. Fakül. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Yayını - İstanbul 1999 - s:99

(9) Prof. Dr. Ruşen Keleş - Kentleşme Politikası - İmge Kitabevi Yayınları 1996-s:54

(10)Urban Trialogue,co-productive ways to relate visioning and strategic projects-43.rd.international olanning Cogress-Antwerp-Belgium-19-29 september 2007.

(11)Prof. Dr. Mehmet Çubuk-Yeni Politik Yükümlülükler a.g.m.

(12)Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi - Milliyet yayınları- Cilt-18- s:9416

(13)Prof. Dr. Mehmet Çubuk - İmar Mevzuatından Şehircilik Mevzuatına-a.g.k.

(14) Prof. Dr. Mehmet Çubuk -Yeni bir toplumsal oluşum uygulama aracı olarak Kentsel Politika-a.g.k.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version