Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

“Polis”ten “Profitopolis”e: Dönüşen kentin yeni ölçütü PARA…

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 3009

İktidarın Mekansal Örgütlenmesi: İktidarın Mekansal Fantazmagorisi Olarak İstanbul`daki Büyük Alışveriş Merkezleri

Emrah TUNCER

İlk çağda tarımı örgütleyen ve din kurumunun gücünü elinde bulunduran bir sınıf, toplumu yönetirken ve din ile savunma kentlerin başat formunu oluştururken, bu gün ise yönetim aracı olan “tüketim” kent formuna damgasını vurmaktadır.  Bugünün tapınakları olarak kentin başköşesine oturan alışveriş merkezlerini tüm bir tarihe aynı, yalın perspektifle bakıldığında kentin üzerine oturtulmuş alışveriş mabetleri olarak görmek pek de zor değildir. Artık ne ulus devlet, ne monarşi ne de dinin, sınırı olmayan şirketlerden daha fazla söz sahibi olmadığını söylemek fazla iddialı olsa da, tek kelimeyle “tüketim” tüm bunların üzerine geçmiş durumdadır.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 4442

Farklılaşan Kentsel Dönüşüm Algıları

 Melis OĞUZ

Radikal İki’de dört hafta üst üste kentsel dönüşüm temalı, eleştiri/ekleme yazıları yayınlandı. B. Eğilmez’in “İzmir’de Kentsel Dönüşüm ve Seçim” başlıklı yazısına bir eleştiri olarak yazdığım yazıyı (Kentsel Dönüşüme İtiraz),  C. Uzunçarşılı Baysal’ın “Bir Siyasi Araç Olarak ‘Dönüşüm ” ve İ. Mukul’un “Kentsel Dönüşüm ve Mekansal Stratejiler” başlıklı yazıları takip etti. Böyle bir tartışma ortamının oluşması ve kentsel dönüşüme yönelik farklı alanların (kamu politikası, hukuk, şehir planlama, sosyoloji, coğrafya, v.b.) bakış açılarının çarpışmasını olumlu bulduğumu belirterek, bu yazımda Baysal ile Mukul’un eleştirilerini cevaplayabilmeyi amaçlıyorum.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 2643

İlk Oyuncaklarımız

Yasemin SOLMAZ

Merhabalar…

Dünyada ilk yıllarını geçiren çocukların ortak bir oyunundan bahsetmek istiyorum. Bütün doğanlar ilk anda doktor, hemşire ve annelerini görürler ve ilk duydukları sesler dağılmadan ona anlamadığı şeyleri söylerler. Bu bazen uysallaştırır. Bazen ürkütücü olabilir. Ama hepsi sevgi dolu seslerdir. Bu iki ayrımın ortak noktası doğdukları atmosferdir. (doğumhane, oda, salon, ağıl, tarla)...

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 1608

Kapalı Bir Kent Mekanında Direniş: "Tarlabaşı"

‘Kapalı’ Bir Kent Mekanında Direniş:

Tarlabaşı”

Zeynep BIYIK

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 3877

Kentler, Dedem ve Hrant

Emrah TUNCER

İnsan kendisiyle baş başa kaldığında uçurumlarıyla da baş başa kalıyor şimdi. O yüzden bütün kimliklerim konuklarım gibi duruyor yanımda, güç bela edindiğim bilincimde kimliklerime ait uçurumlarım da kutsallığa sarılı sözcüklerden oluşuyor anılarımda. İlk vurgunu ‘ermeni oğlu ermeni’ sözüyle dedemden yedim. İkincisini de dilimi kanatan İstanbul’dan. O zaman anladım hayatın; açlıkla tüketilmiş insanlardan ve iktidar doygunluklarıyla oluşturulan kentlerden oluştuğunu...

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 1574

Planlamanın Susurluk`u

Yiğit SUSMAZ

ImageBir yok oluştur İstanbul kentleşme süreci. Özellikle hepimizin ezberinde olan o kahrolası ellili yıllar ile başlayan bir kayboluş süreci. Bin bir umutla kente akın edenlerin yok etmeye başladıkları kent, günümüzde yine hüsran içindeki yolculuğuna devam etmektedir. Ama artık bir farklılık yaşanmaktadır. Mekansal tüketilmenin aktörleri arasında “yönlendiriciler” yerini almışlardır. Sözüm ona İstanbul için durmadan çalışan ama bu çalışma içinde rantı, prestiji, mesleğin yanında görünmeyi, halk adına konuşmayı paylaşamayan Siyaset, akademik camia ve sivil toplum örgütlerinden oluşan yeni bir sınıftır bu “yönlendiriciler”.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 1400

5. Fasıl: 5 de 5

Cenk DEMİRCİ

5 fasıldan oluşturduğum fikir ve görüşlerin burada sonuna geldim. Söyleyecek çok fazla şey kalmadı zira genelden bahsettik yerele inmeye çalıştık. Zaman konuşma zamanıdır zaman fikir paylaşımı zamanıdır. Mosmor oluncaya değin kavga etmek ya da mesleki şovenizim zamanı değildir. Henüz sıcak, Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı iptal edilmişken artık bir şeyleri değiştirme zamanıdır.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 1291

4. Fasil: Dönüşüm ve Potansiyel

Cenk DEMİRCİ

Bir önceki yazımızda Tarihi Yarımadayı kurtarmıştık! şimdi de riskli bir konuyu ele alalım. Büyükdere aksını. Hani şu meşhur gökdelenlerle dolu! İstanbul 'un modern mi modern! yüzü.

Bu işlere kafa yoranlar yani bizler. Sabah akşam muhabbetini yapan geyiğini yapan bildiri yayınlayan bizler şöyle bir açılıp bakalım konuya.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 1344

İdeoloji - İktidar ve Mimarlık: Roma Örneği

Emrah TUNCER

Image1-İktidar- Otorite- Mimarlık

Giriş

Temelde iktidar kendi rızaları olsun ya da olmasın başka insanların davranışlarını kontrol etme yetisidir. Kimin ne kadar alacağını belirleme yetisidir ve başkalarının muhalefetine rağmen kişinin kendi amaçlarını elde etme yetisidir.Mat uleber iktidarı ‘bir yada birden fazla insanın toplu bir eylem içinde eyleme katılan başkalarının direncine rağmen kendi isteklerini gerçekleştirme şansı’ diye tanımlar.(BİRİKİM s.25)

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 12346

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version