Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Şehir Plancılarına Açık Çağrı…

Necati UYAR

TMMOB örgütlülüğü içinde oda genel kurul süreçleri, iki yılda bir de olsa, meslek alanına yönelik genel bir değerlendirme olanağı yaratır. Kısa bir döneme yayılan süreçle sınırlı kalsa da, daha çok sayıda meslek insanının bu tartışmalarda yer alması, meslek alanı açısından önemli bir kazançtır.

 

Bu kapsamda, Mart ayının ilk haftasına kadar sürecek olan Şehir Plancıları Odası’nın şube ve genel merkez genel kurul süreçlerinin de, gerek şube örgütlülüğünün bulunduğu illerde ve gerekse yurt genelinde meslektaşların bir araya gelebildiği, “sanal ya da gerçek” her tür ortamda, kentlerimizde ve meslek alanımızda yaşanan gelişmelerin tartışıldığı, yaşanan sorunlara çözüm arayışlarının yoğunlaştığı platformlara dönüşmesi de önemli bir kazanç olacaktır.

Geçmiş yıllarda, kimi zaman kısır tartışmalara dönüşerek verimsizleşen sürecin iyi yönetilememesi, bir yandan genel kurul sonrası görev üstlenenlerin yalnızlaşmasına, diğer yandan ise geçen iki yılın yitirilmesine neden olmuş, iki yıl boyunca Oda organlarında özveriyle görev alanların, harcadıkları zaman, emek ve çabanın da sonuçsuz kalmasına neden olmuştur.

Şehir Planlama meslek alanının bugün içinde bulunduğu durum, bu mesleği üretenlerin ve mesleğin üretim alanı olan kentlerimizin içinde bulunduğu durumdan çok da farklı değildir. Sorunlar giderek büyürken, çözüm giderek zorlaşmaktadır.

Bugün mesleğin üretenlerinin yaşadığı sorunlardan, belki çok daha vahim olanı gelecekte bu mesleği üretecek olanların içine düşmesi olası durumdur. Bugün ülke genelinde 20 üniversitede kurulu olan şehir planlama bölümlerinden 12’si mezun verecek duruma gelmiştir. Başta yeni kurulanlar olmak üzere, eğitim kurumlarında son derece yetersiz koşullarda sürdürülen eğitim, “kent görmeden mezun olan kent plancıları” kavramını meslek alanımıza kazandırmıştır.

Son yıllarda meslek alanımızda, mesleğin uygulanmasında, eğitimde yaşanan gelişmeler ve değişimler, ülkede izlenen “planlama karşıtı” genel politika ile birleştiğinde, kentlerimizin ve meslek alanımızın giderek bir çözümsüzlüğe sürüklenmesine neden olmaktadır. Yaşanan değişimlerin farkında olamamak ve bu değişimlere karşı birlikte konum alamamak, meslek alanımızdaki çözümsüzlüğü derinleştirmektedir.

Başta Şehir Plancıları Odası’nın şube kuruluşu gerçekleşmiş “Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun” illeri olmak üzere, şehir plancılarının bulunduğu tüm illerde, meslek alanımızın bugün içinde bulunduğu durum ve yakın gelecekte ortaya çıkacak olası durumun değerlendirilmesi ve tartışılması önemlidir.

Şube genel kurulları ve Oda Genel Kurulu süreçlerinin başta “işsizlik”, “eğitim yozlaşması” ve “mesleki etik” tartışmaları olmak üzere, meslek alanımızda yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı, yeni dönemde meslek odamızın izleyeceği politikanın belirleneceği platformlara dönüştürülmesi gerekiyor.

Gün, bugündür. Geçen her gün kaybedilen günlere eklenecektir.

 

Necati UYAR

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version