Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Ahmet YAMAN ile (Bölgesel) Kalkınma Ajansları Üzerine - Özgeçmiş

Özgeçmiş:

1966 yılında Ankara'da doğmuştur. Bütünü Ankara'da olmak üzere ilköğretimini Dikmen İlkokulu, ortaöğretimini Namık Kemal Ortaokulu ve lise eğitimini Ankara Lisesinde tamamlamıştır. Lisans düzeyindeki üniversite eğitimini yaptığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1987 yılında birincilik derecesi ile mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası, aynı bölümde muhtelif projelerde proje asistanlığı yapmış ve araştırma görevlisi statüsünde çalışmıştır.

1989 yılında DPT'ye uzman yardımcısı olarak intisap etmiş; hazırladığı "1980'li Yıllarda Türkiye ve OECD Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Çekim Modeliyle Açıklanması" konulu tez ile planlama uzmanlığı unvanını kazanmıştır. Uzman yardımcısı ve uzman statüsünde istihdam, konut, eğitim (yükseköğretim) ve teknik işbirliği sektörlerinde aktif olarak görev yapmıştır. 1992-1994 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Cornell Üniversitesinde yaptığı çalışmalar ve aldığı derslerle Bölge Bilim - Bölge Planlama alanında yüksek lisans derecesini elde etmiştir. Sektör uzmanlığını müteakip, AB "Socrates" Programı Genel Koordinatörü sıfatı ile AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezinin (Ulusal Ajans) kuruluş çalışmalarına katkıda bulunmuş; ülkemizin "Socrates" programına tam üyeliği hazırlık çalışmalarını ve pilot uygulamalarını planlamış ve bunların uygulamasını koordine etmiştir.

Kasım 2003'de Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünde Şubat 2004'den bu yana Genel Müdürlük görevini yerine getirmektedir, iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version