Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Planlama.Org Deyince…

Bundan dört yıl önce (1 Nisan 2006), birkaç Şehir ve Bölge Plancısının ortak iradesiyle kurulan ve temel olarak Şehir ve Bölge Planlama mesleği ve eğitimine katkı sağlamaya yönelik bilgi paylaşımını sağlayan ortak bir buluşma alanıdır Planlama.Org. Birkaç kişinin tohumunu ektiği bu ortak irade zamanla büyüyerek, günümüzde onlarca meslek insanını gönüllülük ilkesi ve mesleki tutkuları ile bir araya getirmiş ve öğrencisinden akademisyenine, mahalle muhtarından belediye çalışanına, serbest plancısından işsiz meslektaşına, akla gelebilecek tüm meslek alanı kullanıcılarına hizmet eden özgün bir mutfak olmuştur. Teknik bir ifade ihtiyacı duyanlar içinse, Şehir ve Bölge Planlama alanında hizmet eden ve yukarıda bahsi geçen ortak bir iradeyi savunan-paylaşan bir internet portalıdır özünde. Ya da kendini dört duvar arasına sıkışmış hisseden meslektaşlarımız için bir kapı aralığıdır.

Soyunduğu iş, kırsalında ve kentselinde çevresel, ekonomik, sosyo-kültürel, … ve daha türlü sorunları barındıran bir ülkede, tüm bu sorunların çözümü için söz sahibi olması gereken bir mesleğin var olma mücadelesine ortak olmak ve bunu sürekli kılmaktır. Planlama.Org, bunu yaparken, çeşitli akademisyenlerin sözlü ve yazılı birikimlerinden, mezun olmuş meslektaşlarımız veya öğrenci arkadaşlarımızın çeşitli konularda hazırladıkları haber, bildiri, forum, makale, …vb. çalışmalardan, meslek alanımızla ilgili haber ve duyurulardan ve planlamaya konu olabilecek çeşitli uygulama örneklerinden, yurt içinden ve yurt dışından her ölçekte beslenmekte ve olabildiğince geniş bir kitleye bu birikimi ulaştırabilmektedir. Bu paylaşım ve üretim ağının her geçen gün daha da büyümesi ve yararlı olabilmesi içinse Planlama.Org'un kapıları sizlere her daim ve ardına kadar açık. İçeriye kapı aralığından soğuk girse bile, dört duvar arasında kalmaktan daha iyi değil mi?

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version