Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Londra Dok Alanı Dönüşüm Projesi: Dockland

Londra Dok Alanı Dönüşüm Projesi: Dockland   

 

 Image

Derleyen: Gizem ERDOĞAN

(Kaynak:http://www.museumindocklands.org.uk)

Image

1882’deki Londra dokları. The King George V Dock daha henüz yapılmamışken.  

(kaynak: http://www.lddc-history.org.uk/engineering/eng21.jpg)

Londra dockland Kalkındırma Şirketi(LDDC), İngiliz devleti tarafından 1981 yılında, Doğu Londra’daki vasıfsız kalmış depolanma alanlarının yeniden canlandırma başlatılmıştır.

Image

Kaynak : www.dockland.co.uk

Var olduğu 18 yıldan beri; Londra Borough’unun Newham, Tower Hamlets Ve Southwark’ nda 22km2 lik bir alanın yeniden canlandırılmasında sorumlu olmuştur.

  • LDDC Canary Warf, Surrey Quays Shopping Centre, Londra Havaalanı, ExCeL Gösteri Merkezi, Ve Dockland Hafif Raylı Sistem’in oluşumuna yardımcı olmuş;
  • Dockland’de 120 000 den fazla yeni istihdam yaratmış ve yerleşme bakımından hayli rağbet gören bir alan yaratılmasını sağlamıştır.

Başlangıçta çoğunlukla yerel yönetimlerin ve konutların yer seçmesiyle birlikte; bugün en geniş ölçekte yeniden canlandırma örneklerinden birisi olarak başarılı gözü ile bakılmaktadır.

Yaratılma Nedeni

Londra "Dok Alanları" zamanının en büyük ve en başarılılarındandı.

Image

(Kaynak: en.wikipedia.org/wiki/London_Docklands)

1802’de Batı İndia dokları ile başlayan, Doğu İndia Dokları, Millwall Dokları, Surrey Dokları ve Royal Dokları ile uluslar arası ticarette, depolama alanlarında ve ilgili işlerde binlerce insana isdihdam oluşturuldu.

Bütün bu zaman boyunca; üretim endüstrisi de geniş kömür ve petrol işleme tesisleri ve depoları, The Pura Lard fabrikası, un fabrikaları ve diğer işyerleri dahil olmak üzere Dockland bölgesine taşındı.

2. Dünya Savaşı süresince; depolama alanları İngiltere ekonomisini baltalamak amacıyla Blintzle ağır şekilde bombalandı. Bu yıkım ya da zararın çoğu altyapı ve bir çok eski yapının kaybına neden oldu.

Image

Kaynak: www.viewimages.com

1950`ler süresince; yeniden canlandırma tasarısı vardı, ancak 1980`lere kadar doklar boş kalmıştır.

Image

Temel nedeni; konteyner kullanımı; nispeten küçük gemilerle İngiltere’ye ithalat  için iyi kullanılan, elle boşaltım yapılan, 1970 lerde gelişen ticaretin büyük kısmının iç taşımacılığını, gemi konteyner ya da ro-ro feribotları sağlamaktaydı.

İkinci nedeni; işgücü bedeli ve esneklik,  -İngiliz dok çalışanları yetersiz ödeme ve koşullara bağlı binalara tutunmaktaydı- denizaşırı limanlarla olan yarışta dezavantajlı durumda kaldığından Londra’yı terk etmişti. Üretim endüstrisi; yeni şehirler ve ülke dışındaki şehirler tarafından cezbedilmiş; İngiltere’deki daha ucuz alanlara, az miktarda iş hacmi olan dokları terk ederek yönlenmişlerdir.

1961 ve 1971 arasında; Dockland’deki 5 idari bölgede

 

  • Greenwich,
  • Lewisham,
  • Newham,
  • Tower Hamlets ve
  • Southwark 

 Neredeyse 83.000 iş yok oldu. Bu işlerin büyük bir yüzdeliği büyük ulus ötesi şirketlerindi. Bu geri çekilme, endüstri alanlarının Londra dışında gelişimini destekleyen devlet politikalarıyla arttı. Nüfus azalması, yüksek işsizliğe eşlik etti.

Endüstri alanları Londra’nın içindeyken bile nüfusunun %10’unu 1961 ve 1971 yılları arasında kaybetmişti, bu rakam Tower Hamlats ve Southwark için %18 ve %16 idi.

Dockland’deki sıra evler ve apartman dairelerinden oluşan, çoğunlukla yönetimin elinde olan konut yerleşmesi, geniş ölçekteki kirlenmiş, köhnemiş dok alanlarındaki endüstrinin yerini, cazip bir yaşama ve çalışma alanının nasıl alacağı konusu üzerine hükümet için eşsiz bir uğraşı olarak sunuldu.

Oluşum 

Londra Dockland Kalkındırma Şirketi Devlet Çevre Sekreteri, Michael Heseltine tarafından yerel yönetimin 1980 planlama ve arazi kanununun 136. bölümü altında kuruldu. Kalkındırılması; merkezi yönetim tarafından sağlanan ödenek, satış ve kazançtan sağlanılanlarla finanse edildi.

LDDC çok az bir parası vardı, ancak yeniden canlandırma sözünü tutması için 3 ciddi hareketi yapmak mecburiyetindeydi.

Bunların birincisi; arazi sahipliliğini elde etmek, yatırımcılarla ticari anlaşma yapma girişmesini olanaklı kıldı.

İkincisi; yetkiler planlandı. Bu yerel yönetimi kızdıran, tartışmaya yol açan bir girişimdi. Ancak; izin verildi; örneğin; Canary Wharf alanının taslak plan izinlerinde; kalkınmanın hızlı bir şekilde talebi karşılamasını olanaklı kılmak için; yalnızca yükseklik, yapıların taban izleri açıkça belirtildi.

Son olarak LDDC; Son olarak; LDDC anlaşmaya başlayabilme gücünü eline geçirdi.

Ek olarak; hükümet Dokcland’de bazı kesin vergi indirimleri ve mülkiyet vergisi (çalışma alanlarına yönelik) indirimlerin olduğu bir “Yatırım/Girişim Bölgesi” düzenledi.

1981-1994 Operasyonları

LCDD’nin birinci yürütücü şefi; daha önce de Hareford Worcester,Hammersmith ve Fulham bölgeleri yürütücü şefi olan Reg Ward`dı.

LCDD’nin başarısı; Geniş alanların yönetiminin; kimliklendirme ve “uygun” alternatif üretim kullanımlarını cesaretlendirme olarak tanımlanmıştı.

 Önceki işsiz dok çalışanları ve onların aileleri; kaybettikleri işlerin yerine büyük mağaza ve imalatta eşdeğer vasıflı meslekler talebinde bulundular.

Billinsgate Market, henüz Dockland yerleşkesinden başka bir alana yerleşmişti ve bu kanı tipik bir üretim şekliyle bağdaştırılabiliniyordu.

Bazı başarıların varlığıyla beraber; açık bir şekilde anlaşılıyordu ki; Londra merkezindeki geniş üretim alanlarının pazarı daha uzun süre barınamazdı.

LDDC;  Manchester, Liverpool, Birmingham, Tyneside, Glasgow ve diğer İngiliz şehirlerini, endüstriyel gerilemeyi temellendirerek, eşdeğer bir organizasyonla yarışmaya başladı. Düşük işgücü fiyatı ve arazi fiyatları birleşimi ile ucuz ulaşım erişebilirliği bu şehirleri –ve çevrelerini- uygulanabilir endüstriyel alanlar haline getirdi.

Buna rağmen; Dockland Londra merkezine yakın ve cazip ikincil ofis mekanı tercihi oldu ve ofis merkezi olduğu kadar da yuppie fenomenine uygun nehir kıyısı konut yerleşkesi gelişimi ile bağdaşmaktaydı, finans ve servis sektöründeki yeni istihdam oluşumları; genç yüksek gelirli bekar insanların yer seçimine neden oldu.İlk birkaç yıl bu LDDC’nin operasyonun içndeki birkaç ofis ve daire tasarımı Heron Quays ve Surrey Quays ‘da kullanıldı.

LDDC’nin başarısıyla hak edilen fırsat yakalanmış oldu ve fırsatın yarattığı varlıktan maksinum kullanım sağlandı. Amerikalı banker Michael Von Clemm’in Batı İndia docklarını üretim alanı bakma amaçlı ziyareti, ofis binası inşa etme fikrini edinmeye başlamasına neden oldu. Reg Ward bu fikrin üzerine atladı ve taslak şema, ileride 82000 isdihdamıyla başarılı Canary Warf gelişmesine dönüştü.

Demiryolu alt yapısının gereksiz yüksek maliyetiyle yüzleşildiğinde LCDD Dockland de kullanılmak üzere bir ucuz hafif raylı sistem şeması tasarladı. Bu dönüşüm bütün alanın kamuya daha ulaşılabilinir olmasını ve gelecekteki gelişimlerin koşullarının tasarlanmasına yardımcı oldu.

LCDD royal docks’da küçük,geniş açık alanlı buisness havaalanı tasarlayarak; hafif bir dokunuşla hava yolu taşımacılığının gelişimine da katkı sağladı.londra şehir havaalanı şimdi hızlı bir şekilde gelişmekte ve popüler bir havaalanıdır. Havaalanının kuzeyinde kalan devasa alan ExCeL Sergi Merkezi olmuş ve oteller ve diğer servislerin geliştirmesine izin verilen geniş bir buluşma yerine dönüşmüştür.

80 ler boyunca ve 90 ların erken döneminde Londra’da konut fiyatlarında  devasa bir artış olmuştur. Thames nehri boyunca cazip nehir kıyısı daireleri ve eski dokların yüreklendirici gelişimi ile LCDD yeni orta sınıf konut alanlarını alana getirmiş,onları alış-veriş,restoran ve barlar izlemiştir.

GERİ ÇEKİLME 1994-1998

Image

1994’te aşamalı bir geri çekilme başladı ve resmi olarak 1998’de tamamlandı. “yeniden tasarlama- dedesignation” olarak adlandırılan bu işlemin elde ettiği güçle Londra Borough eski haline döndü

Bu geriçekilme; 1994 Te Bermondsey, 1995 Becton,1996’da Surrey Docks , 1997 de Wapping, Limehouse ve  the Isle of Dogs ve son olarak 1998de royal dok ile tamamlanmıştır.

Image  Image

 

Image  Image

 

Image  Image

 

Image  Image

Surrey Docks – 1980ler Başı

Image

Surrey Quays Shopping Centre 1996

Image

Acorn Walk, Surrey Docks, Yenilenmeden Önce

Image

Yenilenmeden Sonra (Kaynak: http://www.lddc-history.org.uk/regenstat/index.html )

Image

West India Docks, Looking West, 1982

Image

Canary Wharf And The Isle Of Dogs, 1997

(kaynak: www.lddc-history.org.uk)

 Image

Limehouse Basin, 1983

Image

Limehouse Basin, 1998

Image

Shadwell Basin 1985

Image

Western Dock, Wapping 1981

Image

Western Dock, Wapping 1998

Image

Image

Dockland sluet (kaynak: www.infobritain.co.uk)

St Katherine Dokları (kaynak: www.infobritain.co.uk)

 

KAYNAKÇA:

Metin: www.wikipedia.org

www.geobytesgcse.blogspot.com

www.kosmograph.com

www.dockland.co.uk

www.infobritain.co.uk

www.lddc-history.org.uk

www.museumindocklands.org.uk

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version