Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Meydanlar "Dünya dan 3 & Türkiye den 1"

Image

Kent kimliği üzerinde tartılmaz etkisi olan, kimliği yansıtan, halkı buluşturan kent parçalarıdır.

Derleyen: Ebru BAYRAM                                                                        Planlama.Org

 

Kent kimliği üzerinde tartılmaz etkisi olan, kimliği yansıtan, halkı buluşturan kent parçalarıdır. Dünya örneklerine baktığımızda gerçek anlamda kamusal alanın ülkemizde çok az örneği olduğunu görmekteyiz.

 
Schouwburgplein / Rotterdam

 Image

 Andriaan Geuze tasarımında, kentin liman kimliğini ön plana çıkarmıştır. Bir liman kenti ne kadar dinamikse yaratılan meydan da bir o kadar da dinamik olmalı hareketli olmalıdır. Bir yer altı otoparkının üzerinde hafif strüktür olarak tasarlanan meydanın sınırları cadde kotundan hafifçe yükseltilerek sağlanmış.

 
Image

Hareketli heykelsi formlar olarak tasarlanmıştır.

Meydanın dikkat çeken unsurları hidrolik gemi direkleridir.

Image

Bu formlar dinamik yapılarının yanı sıra aydınlatma özellikleriyle de gece maydana fantastik hava katmaktadır.

 Image

Meydan bölümlere ayrılırken hareketi engelleyecek yapısal sınırlar yerine döşeme kaplamalarıyla bu farkı kazanmıştır.

Image

Image

Şehir mobilyalarının seçimi dinamik yapıya uygun olmanın yanı sıra insan hareketine uyumlu olarak seçilmiştir.

Image

Schouwburgplein Meydanı Fotoğrafları: Pınar ARSLAN ve Enise Burcu KARAÇİZMELİ

 

Exchange Square / Manchester

Image

Manchester şehir merkezinde bulunan bu meydan, 1996 yılında IRA tarafından bombalandıktan sonra yeniden tasarlanmıştır.

Image

Projenin, herbiri bağımsız tasarım kavramlarına sahip 3 değişik meydanı vardır. Terasları, kıvrılmış duvarı ve çeşmesiyle Exchange Meydanı, projenin tam orta noktasında özel ve belirgin bir odak noktası yaratır. Meydan; mimarî öğeler ve değişik malzemelerin kullanımıyla belirlenen çeşitli ölçü ve karakterdeki dış mekânlardan oluşan serbest bir "İngiliz Bahçesi" şeklinde tasarlanmıştır.

Image

Image

Projenin hedefi, önemli meydanlar, bahçeler ve sanat yapıtlarıyla yeni bina ve alışveriş mekânlarını birleştirmektir.

Image

Image

Meydan tasarımında iki ana etmen göze çarpmaktadır, tarihi yapılar ve arazi kotları.

Image

Martha Schwartz, farklı kotlardan başlayan caddeye ve birbirine paralel yaylar çizen rampalar tasarlamıştır.

Image

Meydandaki farklılaşma zemin kaplama malzemelerinin farklılaşmasıyla hissediliyor.

Image

 

Keyaki Plaza Saitama Yeni Kentsel Merkezi

Proje, Saitama kent merkezindeki bir ticaret bloğunun çatısında uygulanmıştır. 405 bin metrekarelik alanda kurulan merkez, bir spor sahası, devlet ofis binaları ve bir tren istasyonunu kapsamaktadır.

Image

Image

Yapının zemin kotundaki kafe ve mağazaların 8 metre üstünde bulunan meydana rampa, merdiven ve asansörlerle ile ulaşılmaktadır.

Image

Image

Meydandaki zelkova ağaçlarının Hikava tapınağına doğru uzanıp giden tören yolu boyunca devam etmesi, tasarımın ortaya çıktığı fikrin başlangıcıdır.

Image

Ağaçlar gridal bir düzende konumlanmıştır. Şehir mobilyaları da aynı gridal düzende tasarımda bulunmaktadır. Ahşap-cam banklar, kare formlu olmakla beraber, geceleri meydandaki aydınlatmayı sağlar.

Image

Dökme alüminyum ve granit kaplı zemin döşemesin ritmik düzeni bina cepheleriyle uyum göstermektedir.

Image

http://www.pwpla.com/prj_project.php?prjid=35   

 

İzmir Konak Meydanı

Meydanın oluşumu 1867de hükümet konağının inşa edilmesi ile başlar.  1884’de konak-karşıyaka yolcu vapurlarının çalışmaya başlaması ve 19.yy sonuna doğru atlı tramvayın geçişi ile meydan canlanır. Yalı camii ve saat kulesi meydanın simgesel öğeleridir.

Image

Bugunkü düzenleme çalışmaları Nisan 2002 de başlar ve 2003 yılında son bulur.

Mekanın planlanması ve örgütlenmesi üç ana temaya dayanmaktadır.

  1. Meydanın denizle yeniden buluşmasını sağlamak.
  2. Konak Meydanı’nı eski izleri üzerinde kamusal alan olarak düzenleyerek tarihsel kimliğine süreklilik kazandırmak.
  3. Sarı Kışla alanını, belleğin günümüze taşınmasına olanak verecek şekilde, kent tarihi parkı ve yeşil alan olarak düzenlemek ve hayata geçirmek.

Bu ilkeler ışığında İzmir Konak Meydanı,

  1. Eski konak meydanı
  2. Cumhuriyet bulvarı ve çevresi
  3. Yeşil park alanları
  4. Kıyı kullanım alanı, olmak üzere işlevsel olarak dört farklı bölüme ayrılmıştır.

Image

İzmir Konak Meydanında, eski Konak meydanı tarihin izleri ile korunmuştur. Meydana bağlanan kuzey-güney doğrultusundaki Cumhuriyet meydanı, lineer yapısıyla meydanın kıyıya açılan mekânını oluşturmaktadır.

Image

Meydandaki farklılaşma döşeme kaplamalarının farklılaşmasıyla sağlanmıştır.

Image

Taşıt yolu ile deniz yolu arasında kalan alan, kıyı gezi yolu ve ona paralel bisiklet yolu boyunca ağaç dizileri gerçekleştirilmiştir. Kıyının güney ucunda yer alan, yarım kalmış yolun oturduğu tepecik, deniz tarafında kademeli bir yeşil seyir amfisi olarak düzenlenmiştir.

Image

Meydandaki geniş ve boş alanlara doğal malzemelerle sınırlar kazandırılmıştır. Kullanılan şehir mobilyalarının tasarımları gün içinde güneş ışığıyla etkileyici gölgeler vermektedir.

Image

Meydan bir köprüyle denize bağlanmaktadır, bu bağlantıda mekânlar, hafif strüktürden gölgeliklerle tanımlanmaktadır

Image

Kaynak: Ege Mimarlık

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version