Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Geleceğin Kenti: Bir Tasarım ve Rekabeti

Geleceğin Kenti: Bir Tasarım ve Mühendislik Rekabeti

 

Image

Tarih boyunca en önemli uygarlıklar kendi zamanları için gerçekleştirilmesi olanaksız görüneni başarmış olanlardır.  History Channel’ın “Bir İmparatorluk İnşa Etmek” (“Engineering an Empire”) dizisi kapsamında bu uygarlıklar ve nasıl dünyayı hala hayrete düşüren tasarım ve mühendislik harikaları yarattıkları, zamanlarının ilerisine geçen eserleri anlatılmaktadır. History Channel “Geleceğin Kenti: Bir Tasarım ve Mühendislik Rekabeti" (“The City of the Future: A Design an Engineering Challenge”) başlıklı yarışma ile günümüzün önde gelen tasarımcıları, mimarları ve mühendislerini benzer eserleri yaratmaya davet etmiştir.

Derleyen: Dr. A. Didem Özdemir                                     Planlama.Org

Infiniti, IBM ve American Society of Civil Engineers (ASCE) sponsorluğunda, ve The American Institute of Architects (AIA) desteği ile organize edilen yarışmanın amacı günümüzün mimar ve mühendislerini 22. yüzyılın kentini tasarlama konusunda düşünmeye zorlamaktadır.

Yarışmanın kapsamı katılımcılardan geleceğin binalarını, ulaşım ağlarını ve ticaret merkezlerini hayal etmeleri, kentlerin günümüzden 100 yıl sonrasında nasıl görüneceğine ve nasıl işleyeceğine ilişkin güçlü ve vizyoner tasarımları ile kendi kentlerine biçim vermelerini sağlamak doğrultusunda belirlenmiştir. Bunun yanı sıra geleceğe aktarmak üzere geçmiş uygarlıklardan öğrendiklerimizi kullanarak mimari ve tasarım ürünlerinin oluşturulması hedeflenmiştir.

New York, Los Angeles ve Chicago’da düzenlenen yarışmalarda, her kentte tasarım ekipleri kendi kentleri için oluşturdukları 2106 vizyonları ile yarışmışlar, saate ve rakiplerine karşı kendi şehirlerine ait “Geleceğin Kenti” sunumlarını hazırlamışlardır. Her kentte katılımcı ekiplere halka açık 1 günlük sunum dahil 7 günlük bir hazırlık süresi verilmiştir. Bu süre içinde katılımcılardan beklenen kendi kentlerine ilişkin “Geleceğin Kenti” kavramını oluşturmaları, sunum gününde ise izleyiciler önünde projelerinin 3 boyutlu modellerini hazırlamaları olmuştur. Önerilerin jüriye sunulmasından sonra her kent için bir tasarım seçilmiştir. Yarışmanın bundan sonraki kısmı seçilen tasarımın mühendislik öğrencilerine sunulması ve öğrencilerin de bu tasarım konseptini yenilikçi mühendislik kuralları ile nasıl gerçekleştirecekleri konusunda fikir üretmelerini kapsamaktadır.

Yarışmanın New York için olan kısmı 2 Kasım 2006, Chicago için 17 Kasım 2006 ve Los Angeles için 8 Aralık 2006’da gerçekleştirilmiştir. Yerel yarışmayı kazanan projeler arasından history.com’da online olarak yapılan ulusal oylama ile seçilen tasarım Chicago kenti için yapılan öneri olmuş ve “Geleceğin Kenti” (City of the Future) olarak ilan edilmiştir.

Yarışma danışmanı Casey Jones, her kentin mimarlıkla çok farklı ancak tarihsel bir ilişkisi olduğunu ve bu ilişkilerin zaman içinde çok farklı biçimlerde geliştiğini ifade etmiştir. “New York… kendine özgü bir geleceği olacaktır, Chicago Orta batı’daki yeri ve Michigan Gölü’ne olan yakınlığı nedeni ile bir dünya limanı olan Los Angeles’tan çok farklı yönlere gidecektir. “Engineering an Empire” mimarların ve mühendislerin zaman içinde neler ortaya koyabileceklerini ve bu ürünlerin toplumun ilerlemesindeki rolünü vurgulamaktadır. Bu kapsamda ‘City of the Future’ yarışmasının amacı mimarların günümüzde karşılaştıkları zorlukları ve gelecekte bizi nereye götüreceklerini vurgulamak olarak da tanımlanabilir.”

Daniel Libeskind ise History Channel web sitesinde yarışmanın amacını ve kapsamını şu şekilde tanımlamıştır: Yirmibirinci yüzyıl global bir dünyanın yüzyılı olacaktır. Global bir dünyada ise geleceğin kenti artık bir fantezi değil ancak bir realitedir. Kentlerin yoğunluğu arttıkça ve modern hayatın karmaşıklığı onların temel yapısını değiştirdikçe, geleceğin keşfedilmesi artık bir lüks değil bir gerekliliktir. Güncel kentlerin değişimi ne yazık ki şanssız bir yöne doğru gidebilir; kamusal mekanların küçülmesi, doğal ortamların azalması, temiz hava yetersizliği, ulaşım kabusu ve ekonomik sınıfların birbirinden ayrılması: geleceğin üzerini örten kasvetli bir gölge. Bunun aksine gerçekleşecek bir tavır sınırlı kaynakların demokratik, çeşitlilik içeren, güzel ve sürdürülebilir bir kent yaratmak üzere olumlu bir şekilde gelişmesi ile ilgili bir farkındalığa yönlendirebilir. Tasarımcıların geleceği keşfedip geleceğin dünyası için ki bu da geleceğin kentleri ile eş anlamlıdır öneriler geliştirmeleri çok önemlidir. Şimdi kentlerin dengede durması bir dönüm noktasıdır. Kentler ya çoğunluk için yaşanmaz olacak ya da azınlık için yaşanabilir olacaktır. Ya da kentler kentsel formun içinde yaşayanların kültürel, sosyal ve ruhsal hayatının bir yansıması olduğu geleneksel yapısı ile bağlantılarını iyileştirecektir.”

NEW YORK  CITY OF THE FUTURE

New York’ın başlıca mimarları ve tasarımcılarından oluşan 10 ekip, 100 yıl sonrasının New York kentine ait vizyonlarını 2 Kasım 2006 tarihinde Grand Central Terminal’de Vanderbilt Hall’de zamana karşı yarışarak vizyonlarını hayata geçirmek üzere maketlerini kurmuşlardır. Rockwell grubundan David Rockwell, New Yorker’dan Paul Golderberger ve diğer değerli tasarımcılardan oluşan jüri tasarımları değerlendirmiş ve seçimlerini yapmışlardır.

 New York City of the Future için Yarışan Ekipler:

Jüri:

Billie Tsien

David Rockwell  

Paul Goldberger

Ray Gastil

Terrence O’Neal

New York City of the Future Vizyonları

Manhattan’ı Central Park üzerinde yüzen kristal bir kent olarak hayal edebilir misiniz? Ya da Manhattan’da yüzen konser ve açık pazar alanları ile kendine yeterli adaların oluştuğunu... Ya da Brooklyn, Queens, Staten Island ve Bronx’ın nüfusunun tamamının Manhattan’da iskan edildiğini ve kentin 65 kat daha yükseldiğini ve böylece bu bölgeler için ayrılan alanların açık yeşil alanlar olarak kullanıldığını...

Bütün bunlar New York kenti için oluşturulan “Geleceğin Kenti” önerileri arasında yer almaktadır. Bu öneriler New York’ta 4 Kasım 2006’da Grand Central Terminal’in Vanderbilt Salonu’nda jüriye sunulmuştur:

Urban Research Group, Ekip New York 2106 için geliştirdiği öneride Manhattan hariç diğer mahallelerin boşaltılmasını önermiştir ve bunun arazinin boşaltılmasının ne anlama geleceğine ilişkin kavramsal bir fikir olduğunu ifade etmiştir.

Laurie Hawkinson of Smith-Miller & Hawkinson Architects, bilgisayar modellemesi ile Central Park’da dev bir havuz, New York’tan Boston’a 45 dk.’da (bir mili 7$’a) yolcu taşıyan taksiler, mekanik bir kol ile servis edilen bir sosisli sandviç, hem İngilizce hem de Çince sokak levhalarının olduğu bir kent önerisi geliştirmiştir

Diane Lewis Architects; “Tarihi geçmiş bir şey değil ancak yapısal bir örnek olarak görmek” konsepti ile “quadrata” olarak isimlendirilen, caddelerin aşağı bir mil yukarı bir mil giderek bütünde bir küp oluşturduğu bir sistem önermiştir. Sunumu yapan Diane Lewis, “Roma’lıların altyapıya mimari olarak baktıklarını ve önerilerinde geliştirdikleri ‘quadrant’ların kentin gridine eklendiğini” ifade etmiştir. Bu öneride Roma kentlerindeki gibi sosyal kurumlar, Forum yerine Birleşmiş Milletler; Pantheon yerine bir ulusal barış enstitüsü oluşturulmuştur.

Konyk Architecture, Ekibin “Cloud 09” ismini verdiği öneri temelde havada yüzen bir kenttir. Dikey bir metro sistemi; New Jersey’de birleşen Hudson ve doğu Bergen bölgeleri; “işe gidiş geliş hareketlerinin kalkması” için ileri teknolojili ofis binalarını ve bu şekilde de kent içindeki hareketin sadece rekreasyonel amaçla gerçekleştiğini hayal etmiştir. Jüri üyelerinden Mr. O’Neal’in “Önerinizde sıradan insan nerede yer alıyor?” sorusuna Mr. Konyk “Bence sıradan insan teknik olarak son derece ileridedir” şeklinde cevap vermiştir.

Ortak tema olan sürdürülebilirlik çerçevesinde Rogers Marvel Architects; önerisini oluştururken ‘New York’u dünyaya örnek olacak sürdürülebilir bir çevre modeli yaratmak için nasıl kullanabiliriz” sorusundan yola çıkarak, Manhattan çevresinde yeşil bir kuşak ve konutlardan atılan çöpleri geri dönüşüm için toplayıp yönlendiren tüpler sistemi önermiştir. Bu öneride kentte yaşayanın sürdürülebilirlik problemlerini çözmede aktif bir şekilde rol alabilmesini sağlamak amaçlanmıştır.

Architecture Research Office’in önerisinde küresel ısınma ve iklimsel değişiklikler göz önünde bulundurularak, kentin tüm sokaklarını kaplayacak olan suyu işlemden geçiren bir fikir geliştirilmiştir. Caddelerin, üzerlerinde binaların olduğu su kanalları ile “damar”lara dönüşeceği bir kent tasarlanmıştır.

Terreform, 2038 yılına gelindiğinde kent halkının %60’ının işe yürüyerek gidip geleceği öngörüsünde bulunarak, Manhattan’da özel araba kullanımını tamamen elimine eden bir öneri geliştirmiştir.

New York City of the Future önerilerinde genel özellikler enerji kısıtlamaları, nüfus artışı ve küresel ısınmanın olduğu bir ortamda New York’un kentsel problemlerinin çözülebileceğine ilişkin güvenli yaklaşımdır.

The New York City of the Future Ödülü

 

Architecture Research Office (ARO)

 

Image

 

Steve Cassell ve Adam Yarinsky yürütücülüğündeki ARO, Manhattan için küresel ısınma sonucunda oluşan iklim değişikliklerinden sonra sokakların bir çoğunun su altında kalması ile kentin nasıl görüneceğine ilişkin yenilikçi bir vizyon geliştirmiştir. Tasarım ekibi kentin geleneksel sokaklarını suyla dolduracak tufanı canlandırarak, binaların su üzerinde inşa edilmesi ile caddelerin yerini alacak kanatlar önermişler ve bu şekilde New York’un canlı ve yenilikçi geleneğini sürdürmesini öngörmüştür.

 

Image

 

Image  Image

ARO’nun birincilik ödülü alan önerisi şu şekilde geliştirilmiştir:

Yirminci yüzyılda New York kenti için gökdelenler ne ifade ediyorsa, yirmi birinci yüzyılda kanatlar aynı işlevi görecektir. Kullanımlarda çeşitlilik içeren bu binalar ile kent kutuplardaki buzların erimesi ile oluşan taşkının hasarlarını tamir etmeye başlayacaktır. Deniz seviyesi yükseldiği zaman milyonlarca litre su Manhattan üzerine akacaktır. Mimarlar direk olarak taşkın suyu ile kaplanmış, ayak basılacak 1 m2 toprağa ihtiyacı olan kentte, suyla kaplanmış kamusal sokaklarda inşa edeceklerdir. Sel bölgeleri boyunca yukarı ve dışarı doğru açılan kanatlar, evleri, ofisleri, alışveriş arkadlarını, parkları ve bahçeleri oluşturacaktır. Bu kanatlar güneş ışığından ve rüzgardan maksimum faydalanacak şekilde ayarlanmıştır. Biçimleri rıhtıma benzeyen bu kanatlar hem nehir kıyısı ve hem de yanlarında bulunan ışıklı buhar kuleleri ile dinamik bir ilişki oluşturarak,  New York’un kendine özgü bir yaşantısı olan sokaklar ağına 2106’da öncekine oranla daha fazla kimlik kazandıracaktır.

 

Onur Mansiyonları

Infiniti Tasarım Mükemmelliği Ödülü-Terreform

En iyi sunum mansiyonunu kazanan Terreform Manhattan’da özel araba kullanımını elimine eden önerisini, 2038 yılında kentin nüfusunun %60’ının işe yürüyerek gideceği tahminine dayanarak yapmıştır. Terreform’un önerisinde gelecekte silüeti değişmeyen ancak enerji, beslenme, su, ulaşım sistemleri, çöplerin işlemden geçirilmesi ve hatta hava konularında kendine yeterli bir kent tasarlanmıştır.

IBM Mühendislik Ödülü – Rogers Marvel

Rogers Marvel, sürdürülebilir bir çevre için global bir model olarak hizmet edecek bir kent arayışı konseptini sunmuştur.

 

CHICAGO CITY OF THE FUTURE

Yarışmanın Chicago ayağında kentin önde gelen mimari ve tasarım şirketlerinden oluşan sekiz tasarım ekibi 1 haftalık bir sürede Chicago 2106 vizyonlarını oluşturmuştur. Ekipler 17 Kasım 2006’da Chicago City of the Future önerilerine ilişkin maketlerini hazırlamış ve jüriye sunmuştur.

 

Chicago City of the Future için Yarışan Ekipler:

Jüri:

Leslie Shepherd, United States General Services Administration

Joe Rosa, Art Institute of Chicago

Lori Healey, Commissioner of Planning and Development

Ned Cramer, Editor in Chief Architect magazine

Diane Legge Kemp, Principal DLK - representing AIA

 

Chicago City of the Future Vizyonları

Dev yel değirmenleri, yüzen gökdelenler ve Michigan Gölü’nde “uzaya bir asansör”. Chicago’nun merkezinde yeraltı tünellerinden oluşan ve kent ve eyalet boyunca erişilebilirliği sağlayan 64 şeritli otomatik çalışan bir süper otoyol, suyun geri dönüşümünü sağlayan bir “eko bulvarlar” sistemi, bio mühendislik ürünü olan ağaçlar; bütün bunlar “The City of the Future:  A Design an Engineering Challenge” yarışmasının Chicago’da gerçekleşen kısmında Chicago’nun günümüzden 100 yıl sonra nasıl görüneceğine ilişkin üretilen fikirler arasında yer almaktadır.

Garofalo ve ekibinin sadece Chicago’da değil tüm Illinois eyaletinde otomobil kullanımının terk edileceğini öngördükleri şema projeler arasında en radikal olanıdır. Ekibin Chicago 2106 vizyonunda ulaşım; (dağıtım, ısıtma ve ekipman sistemlerinde olduğu kadar) “aeroduct” olarak isimlendirilen ve her kesişim noktasında durakları olan bir yer altı tüneller sistemi ile sağlanacaktır. Aeroduct elektrik ile işleyecektir. Bu şemada eski taşıma sistemleri rekreasyonel ve/veya erişilebilir araziler olarak yeşil mekanlara dönüştürülmüştür. Büyüme ve gelişmeyi Mississipi Nehri’nin batısındaki bir alana yönlendiren yeni bir metropoliten planlama otoritesi oluşturulmuştur.

Brininstol + Lynch’in önerisinde otoyollar, ticari alanları ve parkları olan ve güneş enerjisi kollektörleri olarak da işlev gören şeffaf bir doku ile örtülü tarımsal kuşaklara dönüştürülmüştür.

 

Denison, “GMC: Grafted Crystalline Mesh” isimli taşıma ve kamu hizmeti sistemlerini tamamıyla değiştiren yeni bir teknoloji sunmuştur.

 

Strawn/Sierralta Michigan Gölü’nün yüzeyini, yüzen temeller ile desteklenmiş, kentin enerjisinin %75’ini üreten ve havayı toksinlerden temizleyen batmaz gökdelenler ile imaj etmiştir.

 

UrbanLab'ın konsepti kentin atık suyunun tamamının geri dönüşümünü sağlayan “eko bulvarlar” sistemi ile 22. yüzyılın “yeni benzini” olarak suya odaklanmıştır.

 

Benzer bir şekilde CUADc + Friends kavak, söğüt ağaçları ve bambulardan oluşan kentsel ormanları sulamak için atık suları toplayan “çayır kanalları” sistemi oluşturmuştur.

 

Protostudio’nun apokaliptik sunumu, Chicago’nun küresel ısınmanın ve diğer çevresel felaketlerin yarattığı yıkıma rağmen varlığını sürdüren mükemmel bir sığınak olarak tasarımına ilişkindir. Bu şemada kentin 22. yüzyıldaki harikaları olarak bir uzay asansörü, 64 şeritli bir süper otoyol ve Great Lakes’de bir hidro-çiftlikler sistemi yer almaktadır. Buradaki geleneksel olarak tanımlanabilecek tek imaj, “gökyüzü bahçeleri” ile birbirlerine bağlanan kuleler ve LaSalle Caddesi koridorudur.

 

Joe Valerio’nun merkez Chicago vizyonu, enerji üreten bir “biolojik termokromatik çift deri” (derinin içinde hapsolan sıcaklık güneş kuleleri boyunca yükselerek bir dizi rüzgar türbinlerine enerji vermektedir) ile örtülü olan ve ailelerin kendi evlerini bulundukları alanda yetişen “bio-kimyasal” ağaçlar ile inşa ettiği kent dışı ve kırsal alanlarda yayılan bir yapıdır.

 

Chicago City of  the Future Ödülü

 UrbanLab

Ekibin projesi “Besleyen Su” (Growing Water); Chicago kentinin “besleyici temiz su” için bir model olarak gelişmesini öngörmüştür. Kendi suyunun %10’unun geri dönüşümünü yapabilen kent önerisinde suyun 2106 yılında dünyanın en değerli kaynağı haline geleceği öngörülmüştür. Bir dizi yeni “Eko-Bulvar”lar kullanılarak, Chicago’nun parklar, bulvarlar ve suyollarından oluşan tarihi “Zümrüt Gerdanlığı”nı geliştirilen bir sistem önerilmektedir.

UrbanLab’ın kazanan önerisi ile ilgili olarak Lynn Becker web sitesinde şu yorumu yapmıştır:

Birçok açıdan, UrbanLab’ın önerisi jüri tarafından hem en radikal hem de en köklü olması nedeni ile seçilmiştir. Detaylı bir araştırmanın ürünü olan çalışma suyun nasıl muaazam miktarlarda tüketildiğini, gittikçe kuruyan bir geleceğe oldukça pahalı bir şekilde götürecek bir lüks olduğunu ortaya koyan bir dizi temel prensipten geliştirilmiştir. Bunlar:

-     Birleşmiş Milletlerin dünyada her 3 kişiden birinin 2025 yılı itibariyle su kısıntısı ile yüz yüze geleceği tahmininden, yola çıkarak UrbanLab 2106 yılında suyun yeni benzin olacağını öngörmüştür.

-  Dünyanın taze suyunun %20’si Büyük Göller’dedir. Bu da Amerika’nın suyunun %95’ini oluşturmaktadır.

-       Her gün Chicago Michigan Gölü’nden binlerce litre su çekmektedir. Bunun %1’inin geri dönüşümü yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen prensipler doğrultusunda 2106’da suyun dünyanın en değerli kaynağı olacağı öngörüsü ile UrbanLab, Chicago’yu “besleyen su” için model bir kent olarak geliştirmiştir. Öneride kent boyunca uzanıp giden Eko-Bulvar’lar sistemi, Chicago’nun atık suyunun %100’ünü işlemden geçirerek dev bir “Yaşayan Makine” olarak işlev görecektir. Bu makine mikro-organizmaları, küçük omurgasızları (salyangozlar gibi), balıkları ve bitkileri kullanacaktır. İşlem görmüş su Büyük Gölün Havza’sına geri gönderilecektir. Sonuç olarak bu Eko-Bulvar’lardan oluşan sistem Chicago içinde kapalı bir su döngüsü oluşturacaktır.

Besleyen Su projesi Chicago’nun tarihteki üç mühendislik dehasından esinlenmiştir:

1. Kamusal parklar, bulvarlar ve suyollarından oluşan “Zümrüt Kolye”. Bunun yerine yeni Eko-Bulvarlar gelecektir.

2. UrbanLab Chicago Nehri’nin aksi yöne çevrilmesini Michigan Gölü’nü kurutmak değil korumak için önermiştir.

3. Derin Tünel, önerisi ile toplu taşıma trenlerini yeniden programlamıştır.

 

 

ImageImage

 

ImageImage

 Onur Mansiyonları

Infiniti Tasarım Mükemmelliği Ödülü - Valerio Dewalt Train/ARUP

Ekibin “Chicago 10000011101” olarak isimlendirdiği projede 22. yy’ın bio-kimyasal bir yüzyıl olacağı, bio-mühendislik ürünü bitkilerin giysilerde, barınmada ve dünyanın ekolojisini kurtarmada kullanılacağı önerilmiştir. Bu yeni teknolojinin etkisi daha iyi santralizasyon ve daha iyi desantralizasyonu desteklemek olarak kendini gösterecektir.

IBM Mühendislik Ödülü – Strawn, Sierralta

Strawn Sierralta’nın projesi GÖL ETKİSİ: CH2 – Gölden Güç Alan Chicago” (LAKE EFFECT: CH2 The Lake Powering Chicago), 2106 yılında Michigan Gölü’nün yüzeyinin Chicago’nun 9 milyona ulaşan nüfusunun kullandığı enerjinin %75’ini üretecek olan yüzen gökdelenleri taşıyacağı imaj edilmiştir. Kuleler batmaz temeller üzerine kurulacak ve bu temeller H2 gücü için dağıtım soketleri olarak işlev görecektir.

 

LOS ANGELES CITY OF THE FUTURE

Los Angeles City of the Future yarışması 8 Aralık 2006 tarihinde Los Angeles’da gerçekleştirilmiştir.

Los Angeles City of the Future için Yarışan Ekipler:

Jüri:

Thom Mayne, Principal of Morphosis

Gail Goldberg, Planning Director of City of Los Angeles

Allison Arieff, Designer-in-Residence IDEO

Bryan Thompson

Dr. Mara Marks

 

Los Angeles City of the Future Vizyonları

Los Angeles için geliştirilen City of the Future vizyonları 12 Aralık 2006’da jüriye sunulmuş ödüller şu şekilde dağıtılmıştır:

 

Los Angeles City of the Future Ödülü

Eric Owen Moss Architects

Eric Owen Moss Architects Güney Kaliforniya Mimarlık Enstitüsü müdürü olan Eric Moss tarafından idare edilmektedir. Önerileri Los Angeles’ın şehir merkezinin doğu kenarının yeniden canlandırılmasıdır. Bu yeniden canlandırma ile kent otoyolların, nehirlerin, güç hatlarının üstünden, altından, çevresinden ve içinden inşa edilirken Los Angeles Nehri doldurularak turistik bir merkeze ve parklara dönüştürülmüştü

 

ImageImage
ImageImage

 

Eric Owen Moss Architects çalışmalarını şu şekilde sunmuştur:

Günümüzün Los Angeles kentini tanımlayan öncelikli organizasyonel bileşenler büyük mühendislik çalışmalarıdır –tren vagonları ve raylı sistem köprüleri; güç ağları; “V” biçimindeki Los Angeles Nehri; ve kentin her yerinde karşımıza çıkan metalik ve sert otoyollar. Altyapı, başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği zaman mühendislerin teknik hedeflerini gerçekleştirir: trenler hareket eder; güç hareket eder; su hareket eder; arabalar hareket eder. Mevcut altyapının bütüne olan etkisi kenti bölmek, kullanım alanlarını sınırlamak, farklı ırkları ve farklı ekonomik kapasiteleri ayırmaktır.

Otoyollar, trenler, elektrik sistemleri, temelde kenti yatay olarak birleştirmek üzere tasarlanmışlardır, ancak gerçekleşen durum bunun tam tersi, yani birbirinden tamamen farklı kamusal parçaların bütünleşmesinin engellenmesi ile parçalanan kenttir.

Çözüm: kenti altyapının hedeflerini arttırarak yeniden tasarlamaktır. Biz otoyolların, nehirlerin, güç ağlarının ve tren yollarının üzerinde, altında, çevresinde ve içinde inşa etmek niyetindeyiz. Mevcut yol haklarını, bir dizi yeni altyapı ölçekli bina biçimi, bitkilendirme, kamusal ve özel kullanımlarının temelini oluşturmak üzere kullanmayı hedefliyoruz. Bunlar Los Angeles’ı sosyolojiyi, kullanımları ve kamusal bütün hissini yeniden düzenleyerek yeniden tanımlayacaktır.

 

Onur Mansiyonları

Infiniti Tasarım Mükemmelliği Ödülü

Office of Mobile Design/ Roland Ritter/ Paulette Singley

Office of Mobile Design, LA 2106’da Los Angeles’ı dünyevi zevkler için bir bahçe olarak öngörmüştür. Dikey çiftçilik ve bio-mühendislik mimarisi ile Los Angeles kendi enerji kaynaklarını geri kazanımlı su, güneş, rüzgar ve fotosentez ile büyüterek ve toplayarak kendi ürünlerini kendisi üretecektir.

IBM Mühendislik Ödülü - Xefirotarch & Imaginary Forces

Xefirotarch & Imaginary Forces, IBM Yenilik Ödülü’nü kazanmıştır. Los Angeles’ı yeni bir yaşam mekanı olarak hayal etmiştir. Bu kendi kendini sürdürebilir, kendi kendini koruyan ekoloji otoyollarını su kemerlerine ve temel besinleri ise nüfus ve konut ihtiyaçlarındaki değişikliklere kendini adapte eden bir organizmaya dönüştürmüştür.

Geleceğin Kenti: CHICAGO

Her kent için seçilen önerilerin History Channel web sitesinde yayınlanması ve ulusal çaptaki internet oylaması sonucunda 8 Şubat 2007 tarihinde The City of the Future yarışmasının, üç kent arasından birincisinin Chicago 2106 vizyonu ile UrbanLab olduğunu açıklanmıştır. Kazanan “ulusal yarışmanın jürisi” olarak görev yapan Daniel Libeskind tarafından duyurulmuştur.

 

Bu bilgiler aşağıdaki web sitelerinden derlenmiştir:

www.history.com/designchallenge

www.nytimes.com   (   www.nytimes.com/2006/11/04/arts/design/    )

www.suntimes.com/entertainment/190952,SHO-Sunday-future31.article

www.lynnbecker.com/repeat/cityfuture/cityfuture.htm

 

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version