Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Urban Village

Image

Urban Village Nedir?

Urban village sosyal ilişkilerin yaşandığı, toplum bilincinin oluştuğu, birbirini destekleyen destekleyenlerin yaşadığı yeterli ölçüde ufak yerleşimdir. Bir ucundan diğer ucuna 10 dakikalık yürüme mesafesi vardır. Bütün aktivitelerin hepsi yaya erişim mesafesindedir. Merkez; ilişkilerin,  karma kullanımın, odakların olduğu yoğun gelişmiş bir merkezdir. Dış çeper yeşil kuşak ile tanımlanmıştır.

  (www.hassell.com.au)

Urban Village Tasarlamak:

Urban Village’ların tasarlanacağı yerler şunlardır:

 • Yeşil alanlar veya terk edilmiş alanlar gibi kimsenin yaşamadığı yerler

 • Adım adım günümüze gelmiş ama zamana adapte olamamış yerler: örneğin yolları at arabasına göre şekillenmiş yerleşmeler

Urban Village – Anahtar Kavramları:

 • Karma kullanım

 • Çalışma ve yaşam alanları arasında 1:1 oran

 • 40 hektar (600m – 600m)

 • Baştan sona 10 dakikalık yürüme mesafesinde

 • 3.000 – 5.000 kişilik aktivite oluşturacak bir nüfus

 • Komşuluk ve sosyal ilişkilerin oluşması için yeterince ufak

 • Yaya odaklı doğa dostu

 • Araç kullanımın azaltıldığı bir yer olması

Yapılar:

 • Mümkün oldukça çeşitli boy ve ölçüde yapılar

 • Merkezde yüksek yoğunluk da konut + ticaret olan yapılar

 • Konut alanlarında öğrenci evleri, kiralık evler, katlar, emeklilere evler vb çok çeşitli konutlar

Hizmetler:

 

 • Günlük alışveriş

 • Temel sağlık hizmetleri

 • İlkokul

 • Dinlenme ve kültür aktiviteleri

 • İş imkânları

 • Çeperde yer alan artan yeşil doku

 

Image

(www.crescent-village.com)


Merkez Meydanı / Topluluk Alanı:

 • Topluluk için tasarlanmış

 • Diğer yapılardan daha yüksek ve küçük parselli yapılaşma

 • Mimari olarak ayrılan ve çeşitlilik gösteren yapılar

 • Sokakları düzenli çeşitli girişleri olan, yeşil koridorlu yaya yolları, kent mobilyaları

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version