Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Doç. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN

İmar Mevzuatında Hidro-Elektrik Santralleri ve Planlama İlişkisi

Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan

Son dönemde ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan dereler üzerine çok sayıda Hidro-Elektrik Santrali (HES) yapılmakta olduğu herkesin malumudur. Bu konuda genel olarak yapılan mütalaalar enerji tartışmaları üzerinden gerçekleşmekte ve HES’ler “suyun boşa akmaması gerektiği” konusunda bir görüşle birlikte sunulmaktadır. Enerji konusunda çeşitli meslek odalarının ve insanlarının açıklamaları ardı ardına gelmektedir. Ancak HES’lerin planlama açısından nasıl ele alınmalarının gerektiği konusu hakkında yeterince mütalaa oluşturulamamıştır.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 45877

İmar Planı Sistemi Değişmelidir!

Doç. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN

 

Planlamanın, iktisat ve siyaset ile ilişkisi tarihte birçok örnek üzerinden okunabilir. 19. yüzyılda İngiliz işçi sınıfının karşılaştığı sağlık sorunları planlamanın vurgusunu sağlıklılaştırma haline getirmiş, planlama çalışmaları bir yandan işçi sınıfının yaşama şartlarını iyileştirirken, diğer yandan dönemin kapitalist üretim biçiminin sürdürülmesine hizmet etmiştir. Kapitalist üretim biçimi fordist üretim sistemiyle tanışınca, planlama da rasyonel planlama anlayışına geçmiştir.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 43407

Kentsel Muhalefetin Halleri ve Halsizlikleri

Doç. Dr. Murat Cemal YALÇINTAN

Bu yazıda Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da son 5 yılda giderek sesini daha çok çıkaran kentsel muhalefetin hallerine ve halsizliklerine karşılık gelen konulardan ikisini ele alacağım: bir arada muhalefet yapabilme ihtimali/ihtimalsizliği ile muhalefeti dayatılana karşı mücadele etmenin ötesine taşıyarak alternatif süreçler/gündemler yaratmak... Bu iki konu zaman zaman akıl tutulması yaşadığımız tartışmalara konu oluyor ve bundan kurtulmak için tartışmayı bu tip formel zeminlere taşımak gerekiyor*1.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 7656

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version