Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Dünya`dan Planlama

Geniş Sokaklar Kentsel Tasarım Rehberi*

Prensip 1: Sıkışıklığı Yönetmek  Prensip 4: Etkileşimli Sokaklar
  Prensip 2: Dengeli/Aktif Sokaklar Prensip 5: Mekanın Görkemi
  Prensip 3: Mekan Olarak Sokaklar  Prensip 6: Kamusal Sanat

 

 

Kaynak: ACC   Çeviri: Ahmet Cemil Pesen

 

 

 Image

Image

Prensip 1: Sıkışıklığı Yönetmek

İzdiham kentsel alanlarda yaşamın bir faktörüdür. Tanımlamak gerekirse, sosyal ve ekonomik aktivitelerin olduğu büyük yoğunluklu bir alanda yaya odaklı çevre tıkanıklık yaşayacaktır.

 

 

Image

Prensip 2: Dengeli/Aktif Sokaklar

 

Kent merkezindeki sokaklar yaya, bisiklet, transit ve otomobil trafiğini algılanabilir ve çekici bir halde dengelemelidir. Kent merkezindeki sokaklar öncelikle insan, sonra ticaret, sonra park ve en sonunda trafik akışı için olmalıdır.

Image

Prensip 3: Mekan Olarak Sokaklar

Büyük sokaklar programı kent merkezini şehir yaşamının odak noktası ve öncelikli bir destinasyon olarak tasarlar. Kent merkezindeki sokaklarımız bizim en önemli ve yaygın kamusal alanlarını oluşturmaktadır.

 

Image

Prensip 4: Etkileşimli Sokaklar

Kent sokakları toplumsal yaşamın süregeldiği bir sahnedir.

 

 

Image

Prensip 5: Mekanın Görkemi

Görünürlük, insancıllık ve bakımlılık kentsel sokak yaşamı için önemli kriterlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Prensip 6: Kamusal Sanat

Kamusal alanda sanat geçmiş, gelecek ve günümüz arasında süreklilik sağlar ve daha kuvvetli bir mekan duygusu oluşturur.

 

 

 

Büyük Sokaklar Mastır Planının Prensipleri Ve Elemanları

Yaya Odaklı- Büyük sokaklar yaya odaklıdır. Çalışma içinde yer alan bütün yollar yaya, bisiklet, transit trafik ve otomobil trafiğine saygılı bir biçimde tasarlanmalıdır.

Çift Yönlü Sokaklar- Tasarlanan tüm yollar çift yönlü olmalıdır. Kent merkezindeki perakende ticaret çift yönlü sokaklar talep eder.

Tretuvar- Sokaklarımızı değiştirmenin en etkili yolu araç ve insan trafiği arasında dengeyi değiştirip mümkün mertebede yayalara geniş tretuvarlar ayırmak ve trafiği yatıştırmaktır.

Yaya geçidi- Yaya geçitleri kent merkezlerinde yaya hareketine en uygun noktalarda konumlanmalıdır.

Trafik Şeridi Genişliği- 44 feet veya daha aşağısında standart bir yol yaya ve araçları dengeli bir esneklikte buluşturur.

Maksimum Dört Şerit (her yönde 2 şerit)- Dört şeritten daha geniş yollar kaldırımlar arasındaki mesafeyi arttırır. İstisna olarak bulvar yollar ve özel sokaklar olabilir.

Kavşaklar- Kavşaklar kaldırımların genişliğini etkileyeceği için limitli olmalıdırlar.

Paralel Park- Paralel park etmek diyagonal park etmekten daha güvenlidir. Şerit genişliğini ve kaldırım genişliğini korur.

Bisiklet Şeridi- bisiklet şeridi gereken yerlerde, araç şeridinden veya park izinden taviz verilir, yaya yolu korunur. İdeal olarak, yollarda trafik akışı bisiklet trafiğine izin verecek şekilde sakin olmalıdır.

Cömert Sokak Pencereleri- Pencereler yayaları cesaretlendirirken bir kentte açıklık ve güven duygusu katar. Tehlike altında olduklarında insana sığınma yerleri duyusunu katarlar.

Sokak Mobilyaları- Sokak mobilyaları önemli kesişim noktalarında konumlanmalı ve sokak sanatçılarının eserleri ile iç içe olmalıdırlar.

Sokak Işıkları-  Sokak ışıkları sokağı tanımlamalı ve sinyalizasyon ile uyum içerisinde olmalı. Tretuvar ışıkları yaya alanını tanımlamalı ve yaya ölçeğinde olmalı.

Sokak Ağaçları- Ağaçlar sokağı tanımlamalı, yaz ayları için gölge sağlamalı ve tretuvar kafeleri için çevre oluşturmalı.

Kamusal Sanat- Büyük sokaklar tüm formlarda kamusal sanatın kutlandığı ve uzlaşı sunduğu yerler olmalıdırlar.

Geliştirilmiş Anahtar Transit Duraklar- Transit durakların imajı arttırılmalı ve kamusal ulaşım rekreasyon, toplumsal servisler ve uygun tabelalarla desteklenmeli.

*http://www.ci.austin.tx.us/greatstreets/principles.htm

Çeviri: Ahmet Cemil PESEN

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version