Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Dünya`dan Planlama

Ahwahnee Prensipleri*

Kaynakların idareli kullanıldığı bir toplum için Ahwahnee Prensipleri*

ImageÖn sunu: Mevcut kent ve banliyö gelişim dokuları yaşam kalitemizi zayıflatmaktadır. Semptomlar: otomobil kullanımına dayalı artıştan ortaya çıkan hava kirliliği artışı, kaynakların adaletsiz dağılımı ve toplumsal bilincin kaybı. Geçmişten günümüze bir çizgi çizersek, birlikte yaşayan ve birlikte çalışan toplumlar için daha iyi planlar yapabiliriz. Böylesi planlar esaslı prensipler ile yapılabilirler.

 

Kaynak: LGC.ORG Çeviri: Ahmet Cemil Pesen

 

 

 

 

 

Toplum Prensipleri

 1. Bütün planlar yaşayanların günlük konut, ticaret, donatı, rekreasyon ve vatandaşlık faaliyetlerini kapsayıcı biçimde olmalıdır.
 2. Topluluk büyüklüğü ev, iş ve günlük gereksinimlerin yürüme mesafesi içinde olmalıdır.
 3. Transit durak mesafelerinde mümkün oldukça çeşitli aktiviteler yer almalıdır.
 4. Bir topluluk sunduğu konut tipleri ve yaş grupları ile olabildiğince çeşitlilik göstermelidir.
 5. İş imkanları yaşayanlar için geniş bir çokluk ve farklılık sunmalıdır.
 6. Topluluğun karakteri ve konumu geniş bir transit ulaşım ağı ile uyum içinde olmalıdır.
 7. Topluluğun ticaret, belediye, kültürel ve rekreasyonu barındıran bir merkezi olmalıdır.
 8. Dizayn edilmiş açık alanlar, meydanlar, yeşiller ve parlak olmalıdır.
 9. Kamusal alanlar günün her saati insanların dikkati çekecek bir şekilde ele alınmalıdır.
 10. Topluluğun her kümesi yeşil kuşak, vahşi yaşam, sürekli korunacak alanlar gibi eşiklerle sınırlanmalıdır.
 11. Sokaklar, yaya aksları ve bisiklet yolları birbirleri ile bağlantılı ve bütün destinasyonlara açılır şekilde olmalıdır. Bu yolların tasarımları küçük evler, ağlar ile tanımlanmış şekilde yayan ve bisiklet kullanıcılarını cesaretlendirirken, araç trafiğini azaltıcı şekilde olmalıdır.
 12. Olabilecek her noktada doğal yapı, drenaj sistemi ve bitki örtüsü park ve yeşil alanlar ile desteklenmelidir.
 13. Topluluk tasarımında korunmuş enerji kaynakları ve minimum atık göz önüne alınmalıdır.
 14. Doğal drenajdan kullanılan su kaynaklarının kullanılması, kuraklığın göz önüne alınması ve geri dönüşüm sağlanmalıdır.
 15. Sokak oryantasyonu, binaların konumlanması ve gölgelendirme topluluğun enerjisinin verimli kullanılması ile doğru orantılı olmalıdır.

Bölgesel Prensipler

 1. Bölgesel arazi kullanış daha geniş ölçekte hizmet veren transit yol ağı ile entegre olmalıdır.
 2. Bölge doğal koşulların korunduğu sürekli yeşil alanlar, vahşi yaşam koridorları ile sınırlanmalı ve bunları içermelidir.
 3. Bölgesel hizmetler ve kuruluşlar kentin merkezinde yer almalıdırlar.
 4. Yapılaşmada yerelin karakterini ve toplumun kimliğine ön plana çıkaran, tarihi kültürü ile uyumlu bir sergi sunan materyaller ve metotlar kullanılmalıdır.

Uygulama Prensipleri

 1. Genel plan yukarda sayılmış prensipler doğrultusunda güncellenmeli ve uyum içinde olmalıdır.
 2. Bireysel ve parçacıl gelişim yerine yerel yönetimler plan sürecini yönetmelidirler. Genel planlar yeni gelişim alanlarını, yada yeniden geliştirilecek alanları gösterir şekilde olmalıdır.
 3. Herhangi bir yapılaşmadan önce, planlama prensipleri doğrultusunda bir plan hazırlanmalıdır.
 4. Planlar açık bir süreçte ele alınmalı ve süreç plan alternatiflerini, görsel modelleri içermelidir.

*Yaşanabilir Topluluklar Yerel Yönetim Komisyonu, Amerika Bankası, Amerikan Mimarlar Birliği, Kaliforniya Amerikan Plancılar Birliğinin ev sahipliğini yaptığı 2001-2002 Ahwahnee Ödülleri 14 eyalette yaşanabilir, yaya odaklı ve ulaşıma dayanan toplum tasarımlarına verilen bir ödüldür. Ahwahnee Prensipleri Amerika’da ortaya çıkan “Yeni Kentleşme” olgusunda önemli bir yer tutmaktadır.

 

**http://www.lgc.org/ahwahnee

Çeviri: Ahmet Cemil PESEN

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version