Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Dünya`dan Planlama

Şehrinizin inşasında gelecek nedir?*

Banliyölerde ki kentsel yayılma topografyada devam ederken vatandaşlar alışveriş merkezlerinin artmasını protesto etmekte, konut alanlarındaki ayırım artmakta, tarım alanlarının ve açık alanlarımızın kaybı söz konusu olmaktadır. Dahası gelişim teklifi neredeyse abes kaçmaktadır. Bir şehrin karakteri geliştiricilerin plan yapmasından çok önce saptanmaktadır. Bir belediyenin geleceği onun kapsamlı planında, fonksiyonel ayırımında ve yasal alt başlıklarında yazılıdır. Vatandaşların bağlılığı yasalar oluşturulurken gelişimi etkiler.

Kaynak: ANUPA.ORG  Çeviri: Ahmet Cemil Pesen

Amerika 1950 ve 1960’larda savaş sonrası dönemde kentlerini terk etmeye karar verdiğinde aynı zamanda insan medeniyeti ile şekillenen binlerce yıllık şehir inşasının metotlarını ve değerlerini de terk etti. Günümüzde yüzleşmekte olduğumuz banliyö çıkmazını yaratan yeni kanunlar ve tasarım standartları geliştirdik. Geçmiş on yılda plancıların ve tasarımcılar daha iyi yollar bularak yeni komşuluk grupları elde etmek için geçmişe, geleneklere bakarak ve mevcut kentleri güçlendirmek için ulusal bir hareket ortaya çıkardılar. Bu metinde banliyölerdeki kentsel yayılmanın temel elemanları ve Yeni Kentleşme prensipleri ele alınacaktır.

 

Banliyölerde kentsel yayılmanın elemanları

Image

Kullanımlardaki ayırım: Ticaret, barınma ve çalışma alanları bağımsız bölümlere ayrılmıştır ve araba kullanımı hariç ulaşılmazdır; sosyal gruplar (çocuklar ve yaşlılar) bu sürece katılamazlar.

 

 

 

 

Image

Aşırı büyük parçalar: Geniş çimenlik alanların uzun yolların ve altyapının hükümet tarafından elde edilmesi zaman ve maliyet ister ve konutların maliyetleri artarken arabalı ulaşım ihtiyacı da artar.

 

 

 

 

Image

Aşırı uygun park: Ayrı yapılar ve kullanımlar için çift park etme parçacıl faydasız park alanları oluşturmaktadır

 

 

 

 

 

Image

Yoğun Yollar: Geniş sokaklar ve kavşaklar trafiğin artmasına, yürüyüşün zor ve tatsız olmasına yol açar

 

 

 

 

 

Image

Kamusal Kurumların Entegrasyonu Eksikliği: Tipik alt bölümler kamusal konforu barındırmaz. Buda her yere arabayla gitme ihtiyacının doğmasına ve toplumsal ve kamusal bağlılığın erozyonuna neden olur 

 

 

 

 

Image

Koordine Eksikliği Olan Açık Alanlar:  Yönetimler ve kötü geliştiriciler tarafından iyi tanımlanamayan açık alanlardır.  Açık alanlar genellikle sonradan akla gelen, toplumla entegre olmayan ve üzerinde yapılaşamaya olmayacak alanlardırlar.

 

 

 

 

Yeni Kentleşmenin Elemanları

Image

Limitli Büyüklük: Bir köy veya komşuluk gurubunun yarıçapı bir milin ¼ ü (200 acres), yada merkezden çepere beş dakikalık yürüme mesafesi ile sınırlanmalıdır.

 

 

 

 

 

Image

Karma kullanım: Perakende ticaretinde dahil edildiği konut kullanımları bütün yaş grupları ve sosyal sınıflar için yürüyüş ihtiyacı doğurur. Konut arzında tek ailelik, dubleks, zemininde ticaretinde yer aldığı apartmanlar gibi farklı yapılaşmalar kent merkezine canlılık ve güvenlik duygusu katar.

 


 

Image

Sokak ağı: Geleneksel bir grid yada ağ dokusu daha anlaşılır ve yayalar, araçlar için gezi türleri daha çok olan bir sistem oluşturur.

 

 

 

 

 

Image

Sokakta Park: Trafiği azaltırken, yaylar ve araç yolu arasında bir tampon oluşturur ve araç sahiplerine elverişli park alanı bulmalarını sağlar.

 

 

 

 

 

Image

Dar Sokaklar Ve Yan Yollar: Garaj kullanımına, kentsel objelere ve çöp toplam sistemine altlık sunar.

 

 

 

 

 

Image

Kaldırımlar Ve Yaya Yolları: Bir vurgu olarak “yürünebilirlik” yada yayaların ihtiyacı yaşlıları ve gençleri de içeren yerleşimlere erişilebilir destinasyonlar sağlar.

 

 

 

 

 

Image

Şehir Merkezi ve Meydan: Kamusal hizmetlerin sunulduğu karma ticaret, kamusal yapılar ve iş yaşamının olduğu toplumsal yaşamın odaklandığı bir merkezi ifade eder.

 

 

 

 

 

Image

Derin Olmayan Yapılaşma:  Yapıları kaldırımlara yakın inşa etme dost canlısı bir “dış oda” oluşturur. Yapıların birbirine uzaklığı sokak boyunca yapının yüksekliğinin beş katını aşmamalıdır.

 

 

 

 

Image

Ek binalar: İkincil yapılar arka sokaklarda park, depolama, ortak çalışma alanı, ev ofisi yada kiralık apartman görevi üstlenmelidir.

 

 

 

 

 

Image

Verandalar: Sokak ve özel mekan arasında yumuşak bir geçiş sağlar ve sığınma, gölgelenme alanı sunar.

 

 

 

 

 

Image

Yapı Tipleri: Yerel tarihi stili empoze eden bir kullanımdan diğerine adapte olan tasarımlardır.

 

 

 

 

 

 

Açık Alanlar: Merkez plazadan yada meydandan komşuluk oyun alanlarına sunulan farklı tipte yapılar spesifik ihtiyaçlar için insan çevresine doğayı sokar.

Yeni Kentleşmenin Faydaları:

Yönetimler İçin:

 1. Yoğun komşuluk grupları alt yapıyı daha verimli kullanırlar buda belediyelere daha az maliyet doğurur.
 2. Yoğun karma kullanım komşuluk grupları daha çok yapılaşma sunar buda vergileri arttırır.
 3. Geleneksel karma kullanım komşuluk grupları iyi aydınlatılmışlardır ve gün içinde değişken insan grupları tarafından kullanılırlar buda resmi olmayan bir gözetime, suçu ve Vandalizmi azaltmaya yardımcı olur.
 4. Çocukların yürüyerek komşuluk grubu okullarına ulaşması araç ve yakıt harcamalarını dolayısı ile okul vergilerini azaltır. Bunun gibi çöp toplama posta ulaşımı verimi artarken maliyetlerde azalır.
 5. Kamusal yapıların yay ulaşımı içinde olması geleneksel komşuluk, mekan duygusunu ve toplum özsaygısını arttırır.

Yaşayanlar için:

 1. Yürümeyi destekleyen kompakt, karma kullanım komşuluk grupları sağlıklı bir egzersize ve azalmış trafiğe yol açar.
 2. Yaya odaklı komşuluk grupları stresi azaltıp yaşam kalitesini arttırırken yaşayanların yüz yüze gelmesine ve araç sürmeden günlük işlere olanak sağlar
 3. Daha az sürme yaşayanların maliyetlerini azaltır.
 4. Geleneksel komşuluk çocukların ve vatandaşların ticarete, rekreasyona, sosyal ve kamusal alana araçsız ulaşmasını sağlar.
 5. Azaltılmış yollar ve araçlar vergilerin daha verimli kullanılmasını sağlar.

İş İçin:

 1. Yaşam alanlarını ticaret ile ilişkilendirmek sürekli bir müşteri potansiyeli oluşturur.
 2. İş sahipleri toplumun bir üyesi olur.
 3. Karma kullanım ve yaşa/çalış yapıları çalışanların evlerine arabasız ulaşımını sağlar.
 4. Küçük ticari alanlar yeni başlayan işlere olanak sağlar.
 5. Geleneksel komşuluk grupları içinde yer alan iş olanakları işbirliği içinde kendilerini pazarlayabilirler.

Müteahhitler İçin:

 1. Karma kullanım projeleri daha fazla kiracıyı daha yüksek değerlerde ve ücretlerde barındırır.
 2. Kompakt gelişim metrekare bazında yüksek fiyatlar ve kiralar doğurur.
 3. Ticaret aktiviteleri ile iç içe olan konut alanları araçla yapılan aktiviteleri azaltırken daha az park alanı üretir.
 4. Karma kullanım komşuluk gruplarında gün içinde çalışma alanlarındaki park etme park etme maliyetlerini düşürür.
 5. Yaklaşık olarak müşterilerin %25’i geleneksel komşuluk birimlerinde yaşamayı istemektedirler.

*http://www.anupa.org/

Çeviri: Ahmet Cemil Pesen

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version