Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ

Kentsel Planlamanın Son On Yılı

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ

Tüm karşıt söylemlere karşın, kentlerimizin yaşam koşullarında son on yılda bir iyileşme olmadığı görüşü ağırlık taşıyor. Yurttaş, çağdaş kent ve çevre hizmetlerinden yeterince yararlanamıyor. 1980’lerden önce kentsel yaşam koşullarının yetersizliğinden söz edilince yalnız gecekondular akla gelirdi. Oysa uzunca bir süredir, her ölçekteki kentlerimizde, yaşam koşullarının niteliğindeki bozulmanın tüm kentlileri yakından ilgilendirmekte olduğu açıkça görülüyor. Bu olumsuz gelişmeden, kentleri yöneten ve planlayanlar kadar, o kentlerde yaşayan kenttaşlar ve ülkeyi yönetenler de ortaklaşa sorumludurlar.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 43396

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version