Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

“Şehir Plancısı” Aranıyor

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi`nde İstihdam Edilmek Üzere “Şehir Plancısı” Personel Aranıyor...

 

Odamız İzmir Şubesi için, çalışmalarımızın daha etkin ve verimli koşullarda yürütülmesi amacıyla aşağıda belirtilen faaliyetler için 1 adet şehir plancısı ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Faaliyet alanları:

·        Mesleki Denetim işlemleri,

·        Şehircilik hizmeti veren büroların, her yıl yapılan büro tescil yenileme işlemlerinin ve yaptıkları işlerin takibi,

·        Şube gündeminin izlenmesi, Yönetim Kurulu toplantılarına katılım ve gelişmelerin Yönetim Kurulu’na aktarılması,

·        Şubemizce sürdürülen hukuksal işlemlerin takibinin yapılması,

·        Gereğinde Şubemizin çeşitli toplantılarda temsilinin etkin bir şekilde sağlanması,

·        İnternet ortamında açılmış olan www.spoizmir.org internet sitesinin güncelliğini sağlama, içeriksel ve tasarımsal katkıda bulunma,

·        Odamız Haber Bülteni’ne Şubeden haberlerin ve raporların hazırlanarak gönderilmesi,

·        Yazılı ve görsel basında çıkan mesleki haberlerin takibi ve arşivlenmesi,

·        Temsilciliklerimizle iletişim ve gelişmelerin Yönetim Kurulu’na ve üyelere aktarılması,

·        Kütüphane kullanımı ve mesleki eğitim seminerleri konularındaki organizasyonların sürdürülebilirliğine katkı sağlanması.

 

Alınması düşünülen personelde aranan nitelikler;

·        Sözlü ve yazılı ifade yeteneği (Şube adına karar, görüş ve rapor yazabilme, sunum yapabilme)

·        Temsiliyet yeteneği,

·        Mesleki konulara ve mevzuata hakimiyet,

·        Bilgisayar kullanabilme, internet kullanımı pratiği,

·        Corel ya da Photoshop gibi yazılımları kullanabilme, Powerpoint gibi grafiksel sunumlar oluşturabilme,

·        Çalışma saatlerine bağlılık, gereğinde ek zaman gerektiren (Yönetim Kurulu toplantıları, diğer toplantılar, temsilciliklere seyahatler vb.) esnek bir çalışma programına uyum sağlayabilme,

 Başvuruda bulunacak adayların; özgeçmişleri (CV), diploma fotokopilerini, erkek adayların askerlikle ilgili durumlarını gösteren bir belge ve varsa kendileriyle ilgili ek belgeleri (referans mektubu, sertifika vb.), 16.02.2009 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şubemize elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version