Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Erciyes Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır. 

(2 Kişilik Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kontenjanı bulunmaktadır. )

 

İlan tarihi:

30.12.2008

Son Başvuru Tarihi :

14.01.2009

Ön Değerlendirme Tarihi:

20.01.2009

Giriş Sınav Tarihi:

23.01.2009

Sonuçların Açıklanacağı Tarih:

28.01.2009


A- Genel Şartlar
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES)’ten en az 70 puan almış olmak. (Araştırma Görevlileri için atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alandan ) .Araştırma görevlisi dışındaki öğretim elemanları için Mezun olunan alandan, özel yetenek ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapan öğretim elemanlarında da hangi puan türünden en az 70 puan almış olmalı.
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. ( Yabancı Dil Okutmanları hariç. )
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B- Özel Şartlar
Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:
1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.
2- Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adayların yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olanların belgelendirmek kaydıyla alanında en az on yıl tecrübeli olmak.
3-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:
1-Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.
2- Lisans düzeyinde eğitim yapan birimlerde (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.
3- Yabancı Dil Okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Tarafından Yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:
1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.
2- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
3- 100 tam not üzerinden en az 65; 4 tam not üzerinden en az 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmak.
4- 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Uzman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar:
1- Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.
2- En az lisans mezunu olmak.
3- Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak.(Lisansüstü eğitim süresi tecrübeden sayılacaktır.)

C- Başvurma Yeri Ve İstenen Belgeler
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;
1- Başvuru dilekçesi
2- Özgeçmiş
3- Lisans diploma örneği (Onaylı)
4- Lisans transkript belgesi (Onaylı)
5- ALES belgesi fotokopisi
6- KPDS veya ÜDS belgesinin fotokopisi
7- Varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya
8- Varsa yüksek lisans , doktora belgesi,sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık belgesi(Onaylı)
9- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Onaylı)
10- 2 Adet vesikalık fotoğraf ( Son altı ay içinde çekilmiş)
11- Askerlik terhis veya tecil belgesi (Askerlik Durum Belgesi)
12- Savcılık belgesi
13-Tecrube Belgesi (Öğretim görevlisi ve Uzman adayları için)

NOT:
İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.
Başvuru, Erciyes Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.
Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru Adresi:
Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Akademik Büro Kat 2 / KAYSERİ

Tel.:
0 352 4374916
Faks:
0 352 4375264

D- Muafiyet
Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

NOT:
Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesindeki duyurular tebligat niteliğindedir.

 

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version