Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alınacaktır

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı alacaktır. Başvurular en geç 07.09.2010 tarihinde sona erecektir

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklere göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuz tarafından yapılacak yerleştirme ile Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

1. UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

" 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı

a) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek,
c) Bilgisayar programlaması hakkında bilgi sahibi olmak,
d) 2010 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak (KPSSP3 puan türü).

2. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

- Adaylar Bayındırlık ve İskan Bakanlığının www.bayindirlik.gov.tr sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılan ve daha önce yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Elektronik ortamda doldurulan başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak saklanması, sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan adayların başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak Bakanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

- Başvurular en geç 07.09.2010 tarihinde sona erecektir.

- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

3. YERLEŞTİRİLME SONUÇLARININ DUYURULMASI

- Elektronik ortamda yapılan başvurular KPSS puanı dikkate alınarak başarı sıralamasına göre
yerleştirme yapılacaktır.
- Yerleştirilmesi yapılan adayların listesi www.bayindirlik.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

2010 YILI TAŞRA SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIM LİSTESİ

ÜNİTESİ

ŞEHİR PLANCISI

ADANA

1

ANKARA

2

DİYARBAKIR

1

KONYA

1

KİLİS

1

TOPLAM

6

Başvurular elektronik ortamda 20.8.2010 tarihinden itibaren Bayındılrık Web sayfasından alınacaktır.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version