Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Üniversite Adı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Duyuru Başlama Tarihi

15 Temmuz 2010

Fakülte Adı

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Son Başvuru Tarihi

29 Temmuz 2010

Bölüm Adı

Şehir ve Bölge Planlama

Ön Değerlendirme Tarihi

02 Ağustos 2010

Anabilim Dalı

Şehircilik

Giriş Sınav Tarihi

06 Ağustos 2010

Kadro Tipi

Araştırma Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

11 Ağustos 2010

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

6

Şehir Planlama veya İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da  Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Öğretim   Elemanı   alınacaktır. 

Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.  Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

Araştırma Görevliliğine atama işlemleri 2547 Sayılı Kanunun 33/a maddesinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Buna ek olarak aşağıdaki koşullar aranır:

1. 35 yaşından gün almamış olmak.

2. KPDS veya ÜDS'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3. ALES'den ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN DİĞER BELGELER :

1. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların bölüm veya anabilim dallarını içeren dilekçelerine özgeçmişlerini, onaylı mezuniyet belgelerini, lisans not dökümlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile varsa bilimsel yayın listelerini, ayrıca kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.

2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

3. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version