Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Bozok Üniversitesi Yardımcı Doçent Alım İlanı

Bozok Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehircilik ve Bölge Planlama Anabilim Dalları

Yardımcı Doçent Alım İlanı

 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden :

GENEL ŞARTLAR

1- Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıdaki anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

2- Müracaatlar ve atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır.

3- Kanuni şartlara haiz adayların, ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi tatile geldiği takdirde; bir sonraki iş günü mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

4- Adayların, 657 sayılı Kanunu’nun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

5- Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

6- Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- İlan hakkında, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 0 354 212 60 94 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE GEREKLİ BELGELER

Adaylar dilekçesinde; yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans,Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi) özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayla birlikte başvuracaklardır. Adaylar; KPDS, ÜDS’den veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavından aldıkları notlara bakılmaksızın “ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ” 6. ve 7. maddeleri gereğince yabancı dil sınavına tabi tutulacaklardır.

 

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADED

ARANAN ŞARTLAR

MÜH.-MİM. FAK.

Şehircilik

Yrd. Doç.

3

1

Şehircilik alanında doktora yapmış olmak.

Bölge Planlama

Yrd. Doç.

3

1

Bölge Planlama alanında doktora yapmış olmak.

Elektrik Makineleri

Yrd. Doç.

5

1

Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde doktora yapmış olmak.

FEN-EDB. FAK.

Eski Türk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Alanında doktora yapmış olmak.

 

NOT:

1- İlanımız Sabah Gazetesinde 02.01.2010 tarihlerinde yayımlanmıştır.

2- Son başvuru tarihi 18.01.2010 Pazartesi günü saat 17.00’dir.

3- Yardımcı doçentlerin yabancı dil sınavının tarih ve saati Üniversitemiz Web sitesinde duyurulacaktır.

 

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version