Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

2B tamam, sıra kentsel dönüşüm ve mütekabiliyet’te

Nüsa UĞUR 28 Nisan 2012 Sabah Emlak

Yıllardır hemen her seçim döneminde karşımıza çıkan, hükümetlerin sürekli uğraştığı ama her defasında bir nedenle ertelenen 2B arazileri ile ilgili yasa sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçti. Tam adı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine’ye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun”.

 

Yani kısaca, anladığımız dilden söylersek, 2B Yasası.

2B Yasası ortaya atılan iddiaların aksine ormanları da kurtaracak. Çünkü artık geri dönüşü olmayan bir süreç başladı. Kimse orman arazilerini işgal edip orman vasfından çıkarıp sonra da üzerine yerleşemeyecek. Çünkü 13,5 milyon hektar ormanın yüzde 60′nın tapulandırıldığını bizzat Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu açıkladı. Kalan yüzde 40′ının da 2014′e kadar tamamlanacağını bildirdi Bakan Eroğlu. Artık bugünden çok daha rahat görülüyor ki eğer geçmişte bu işlem yapılsaydı, yıllardır kangren haline gelen 2B sorununu yaşamayacaktık.

2B Yasası hakkında bilinmesi gerekenler:

* Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için 2000 Türk Lirası, dışında olan yerler için 1000 Türk Lirası başvuru bedeli alınarak ilgilileri adına emanet hesabına kaydedilecek.

* Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31 Aralık 2011 tarihinden önce sahibi veya kullanıcısı olan kişiler 6 ay, kanun yürürlüğe girdikten sonra kesinleşenler ise 8 ay içerisinde başvurarak, bu taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilecekler.

* Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 70′idir.

* Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde 10 oranında indirim uygulanacak ve en geç 3 ay içinde ödenecek.

* Taksitle satışlarda ise satış bedelinin yüzde 10′u, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 3 yılda 6 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 4 yılda 8 eşit taksitte faizsiz olarak ödenecek.

* İdarece tespit edilen satış bedeli itiraz ve dava konusu edilemeyecek.

* Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlandırılacak.

* Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin işlemlerde hak sahiplerine doğrudan satılan taşınmazlardan, başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri bedeli satış bedelinden mahsup edilecek, bu bedelden fazlası iade edilmeyecek.

* Yasaya göre içme ve kullanma suyu havzalarıyla barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kalan yerler hak sahiplerine satılmayacak. Mutlak koruma alanı 300 metre, kısa mesafeli koruma alanı ise 700 metre. Bu alanlarda kalan hak sahiplerine aynı il içerisinde 2B alanlarındaki taşınmazlardan rayiç değerine göre satış yapılabilecek.

* Ayrıca belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında yer alan hazineye ait tarım arazileri kamu hizmetine tahsis edilmiş veya bu amaçla kullanılan plânlarda tarım dışı kullanıma ayrılmış alanlar, denizlerde kıyı kenar çizgisine 5 bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı kenar çizgisine beş yüz metreden az mesafede bulunan alanlar hak sahiplerine satılmayacak. Evet, 2B Yasası’ndan birkaç başlık böyle. Yazının başlığına dönersek; geriye Kentsel Dönüşüm ve Mütekabiliyet yasa tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçerek yasalaşması kaldı.

 

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version