Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

İstanbul’a ‘İmar, Otopark, Yüksek Yapılar Yönetmeliği Çerçeve Taslağı’ hazırlamak için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Dünyanın büyük şehirleri New York, Londra, Roma, Barcelona ve Tokyo’nun otopark, imar ve yüksek yapı uygulamalarında yaptıkları ça

24 Nisan 2012 Zaman

İstanbul’a ‘İmar, Otopark, Yüksek Yapılar Yönetmeliği Çerçeve Taslağı’ hazırlamak için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Dünyanın büyük şehirleri New York, Londra, Roma, Barcelona ve Tokyo’nun otopark, imar ve yüksek yapı uygulamalarında yaptıkları çalışmalar incelenecek. Problemlerin çözümü konusunda kapsamlı bir rapor hazırlanacak.

 

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Kasımpaşa’daki eski mahallesini ziyareti sırasında yaptığı ‘yollar işgal altında’ açıklamasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. Belediye, İstanbul’un en önemli problemi olan otopark başta olmak üzere, imar ve yüksek yapıları da kapsayan uluslararası ölçekte bir çalışma yapacak.

Aralarında New York ve Londra’nın bulunduğu dünyaca ünlü beş önemli şehrin ne gibi çalışmalar yürüttüğü konusunda kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Beş şehirde otopark, imar ve yüksek yapılarla ilgili kanun ve yönetmelikler incelenecek. Yapım esasları kapsamında yapı ruhsatı alma şartları, denetim müeyyideleri, yangın merdivenleri, yapılarda garanti-sigorta kapsam ve süreçleri gözden geçirilecek. Bu kentlerde yapılan yüksek yapılara mahsus şartlar, bina otoparklarının düzenlenmesi, bölge ve genel otoparkların yapımı esasları ile beraber otopark yapımında aranması gereken fonksiyonlar ve miktarlarının belirlenmesi şartları ele alınacak. Uluslararası mevzuat ve örnek uygulamalar incelenecek. İstanbul imar ve otopark yönetmeliklerinin analizi yapılarak sorunları saptanacak. İncelenen mevzuat ve örnek uygulamalara ilişkin sonuç ve değerlendirmeler kapsamında sunum yapılacak. Sunum kapsamında çerçeve mevzuata ilişkin öneriler, yapılan araştırma, inceleme ve analiz neticesinde, İstanbul için imar otopark ve yüksek yapılar öneri yönetmelik taslağı hazırlanacak. Tanım ve yapım esaslarına ilişkin iki ve üç boyutlu çizimler bu taslağa eklenecek. Çalışmalar sonucunda 5 kentten alınacak tespitler kapsamında İstanbul ‘İmar, Otopark, Yüksek Yapılar Yönetmeliği Çerçeve Taslağı’ oluşturulacak. Taslak ‘megakent’ için yeni bir yönetmelik hazırlanmasına önayak olacak. Şehrin en önemli problemlerinden biri olan otopark eksikliğine yeni çözümler getirilecek.

İstanbul’un kimlik, vizyon, kültürel ve tarihi miras gibi dinamikleri bağlamında benzerlik taşıyan önemli kentlerin planlama sistematikleri, yapılaşma şartları, denetleme ve uygulama ölçütlerini, kontrol ve yaptırım süreç ve araçlarını belirleyen mevzuatı incelenecek. Belediye, çalışma kapsamında 8 Mayıs’ta ‘Ulusal ve Uluslararası İncelemeler Işığında İstanbul’un Mekansal Organizasyonu İçin Yeni Bir Kavramsal Çerçevenin Geliştirilmesi İşi’ ihalesine çıkacak. İmar müdürlüğü tarafından yapılacak ihale kapsamında ABD’nin New York, İngiltere’nin Londra, İtalya’nın Roma, İspanya’nın Barcelona ve Japonya’nın Tokyo şehirlerinin imar mevzuatları ve uygulamaları tek tek incelenecek. Şehir plancısı, mimar, imar hukukçusu, inşaat, elektronik ve makine mühendislerinin bulunduğu 9 kişilik ekip tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında İstanbul İçin İmar, Otopark, Yüksek Yapılar Yönetmeliği Çerçeve Taslağı hazırlanacak.

Beş büyük şehirde neler incelenecek?

• Kanun, yönetmelik ve plan hiyerarşisi, kanun ve yönetmelik maddeleri ile plan notlarının öncelik durumlarının belirlenmesi.

• Binayı oluşturan temel unsurların (pencereler, kapılar, merdivenler, çatılar, asansörler, bacalar, ışıklıklar, çıkmalar vb.) farklı fonksiyondaki binalara göre sınıflandırılarak asgari ve azami sınırlarının tespiti.

• Fonksiyon ve kullanım durumlarına göre kat yükseklikleri ve iç yüksekliklerin değerlendirilmesi.

• Binaların yükseklik ve fonksiyonlarına göre parsel sınırlarından çekme mesafeleri.

• TAKS (taban alanı kat sayısı), KAKS (kat alanı kat sayısı) tanımları ve uygulaması.

• Binalara kod verilmesi.

• Yapı iç mekanları ile ilgili hususlar (asgari piyes ölçüleri, merdivenler, asansörler, asma katlar, bodrum katlar vb.)

• Heliportlar.

• Yapılarda asgari tesisat alanlarının oranları.

• Avan proje uygulamaları.

• Muvakkat inşaat ile ilgili hususlar (yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile sonrasına ilişkin süreçler, ruhsata tabi olmayan inşaat işleri, yapı denetimi ve müeyyideler, müktesep (kazanılmış) haklar, sığınaklar, yangın merdivenleri, yenilenebilir enerji kaynakları, yapılarda garanti-sigorta kapsam ve süreçleri, kamu yapılarına yönelik ayrıcalıklar.

• Yüksek yapılara mahsus kriterler.

• Bina otoparklarının düzenlenme esasları.

• Bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları.

• Otopark aranması gereken fonksiyon ve miktarları.

 

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version