Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Komşunun arazisine taşmak imkansız

12 Nisan 2012 Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yatırımları hızlandırmak ve yapı takibini kolaylaştırmak için planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dev kentsel dönüşüm öncesi atağa geçti. Yatırımları hızlandırmak ve yapı takibini kolaylaştırmak için planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde değişiklik yapan bakanlık, yeni uygulama ile bürokrasiyi hızlandırıp yapı takibini kolaylaştırarak zamandan tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yapı denetimini hızlandırmayı, zamandan büyük tasarruf sağlamayı hedefleyen değişiklik ile gereksiz bürokrasinin de ortadan kalkacağını ifade etti. Komşu parsele tecavüz, bahçe mesafesine taşma gibi problemlerin önüne geçilmesi hedeflenen yönetmelik değişikliği ile daha önceden günlerce süren işlemler de hızlanacak.

2 Günde Belge Tamam

Yeni yönetmelikle imar durum belgesi (çap) ve onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun bir örneği en geç 2 iş günü, yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağı en geç 5 iş günü içinde verilecek. İdare dışında ise 3 iş günü içinde ruhsat aşamasına gelinecek. Diğer yenilikler şöyle:

- Arıtma, otomatik kontrol tesisatı, yangın algılama, tahliye ve söndürme gibi projelerle çevre ve yangın konularına çözüm üretilecek.

- Fenni mesuller ve şantiye şefleri her proje için sicil durum taahhütnamesi getirecek. Böylece denetim ve takip hızlanacak.

- Yapı ruhsatı ve kullanma izin belgelerinin birer örneği önceki ayda yapılan işlemlere ilişkin bilgiler her ayın ilk haftası ilgili meslek odalarına bildirilecek.

- Yapı kullanma izin başvurularında fenni mesul veya yapı denetim kuruluşu raporları dışında belge istenmeyecek.

- Elektrik, su, telefon, doğalgaz tesisat projelerinin ruhsat sonrası verilmesine imkân sağlanarak inşaatın bir an önce başlanması sağlanacak.

- Binanın kat adedine esas yol kotunun belirlenmesinde yaşanan tartışmaları bitirmek için siyah kot ve kırmızı kot tanımları değişti.

- Çevrenin korunması için arıtma, otomatik kontrol tesisatı, yangın algılama, tahliye, sötnürme gibi projeler için değişiklik yapılarak çevre duyarlılığı artırıldı.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version