Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

İstanbul İzmir Otoyolu: Toplum Adına Kimler Nasıl Karar Veriyor !

Basına ve Kamuoyuna;

İstanbul İzmir Otoyolu:

Toplum Adına Kimler Nasıl Karar Veriyor !

Toplum İçin Şehircilik

İstanbul ve İzmir arası yeni bir otoyolun gerçekleştirilmeye başlandığına dair haberlere tanık olmaktayız. 6 milyar dolarlık bir maliyete sahip olduğu söylenen projenin, yap işlet devret modeliyle yapılacak ihalesini kazanacak firma, projeyi yaşama geçirdikten sonra otoyolun 24 yıl 4 ay boyunca işletme hakkını da kazanacak.

Özel araç kullanımını, artan petrol fiyatlarına bağımlılığı, sürdürülemez ulaşım politikası tercihlerini bu otoyol projesi ile bir kez daha yeniden üreten bu kararı toplum adına kimler nasıl ve hangi bilimsel gerekçelerle vermektedir? !

Toplum İçin Şehircilik, bu otoyola ilişkin aşağıda belirtilen sorunlar düşünülmeden, bunlara yanıt aranmadan böyle bir kararın toplumun geniş kesimlerinin lehine sonuçlar üretmekten uzak olduğu kanısındadır!

- Petrol fiyatlarının gittikçe arttığı, özel araç kullanımını teşvik eden ulaşım politikalarının çıkmaza girdiği böyle bir dönemde kamuya maliyeti bu derece yüksek olan bir projeye kimler nasıl karar vermektedir? İzmir ve İstanbul arasında doğrudan hızlı tren ya da deniz otobüsü, hızlı tren bağlantılı, toplu ulaşım seçenekleri niçin gündem dışı bırakılmaktadır?

- Projenin, otoyol güzergahında yer alan kentlerin/yerleşmelerin gelişimine nasıl etkide bulunacağı, bu kentlerdeki/yerleşmelerdeki yeni yapılaşmaları nasıl tetikleyebileceği, bunların nasıl kontrol altına alınabileceği otoyol kararı alınırken göz önünde bulundurulmuş mudur?

- Otoyol güzergahının sulak alanlar koruma planı`na aykırı olarak Ulubat Gölü ve çevresindeki ekolojik niteliği yüksek sulak alanlardan geçeceği anlaşılmaktadır. Sulak alanların otoyol projesinden nasıl etkileneceğine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Toplum adına karar alınırken, topluma ait uzun vadeli doğal-ekolojik kaynaklara verilebilecek zarar göz önünde bulundurulmuş mudur ? !

- Ülke içinde ulaşım olanaklarının sınırlı olduğu yerlerde, hangi öncelikle ve hangi araçlarla yatırım yapılması gerektiğine dair, bir araştırma, tartışma ve planlama yapılmış mıdır? Plansız bir biçimde ortaya çıkan ve planlara sonradan yamanan 3.Köprü, İzmir Otoyolu gibi büyük ölçekli ulaşım yatırımlarının önemli etkilerinden biri de coğrafi eşitsizliklerin artması olacaktır. Bu tercihi toplum adına kimler yapmaktadır? Coğrafi eşitsizliklerin büyümesi neden teşvik edilmektedir?

Kamu kaynaklarını kamu adına kimler nasıl kullanma kararı almaktadırlar? Yukarıda belirtilen sorunlar ve konular göz önüne alınmadan İstanbul ve İzmir arasında yeni bir otoyol yapımına karar verilmesi ve bu kararın yaşama geçirilmesi toplumun geniş kesimlerinin lehine sonuçlar üretmekten uzaktır!

Toplum İçİn şehİrcİlİk

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version