Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Toplum İçin Şehircilik Basın Açıklaması

3. Köprü Yağmasına Karşı, Duyarlı Tüm Kesimlere Çağrımızdır

Toplumsal kesimlerin ve uzmanların itiraz ve uyarılarına karşın, 3. Köprü konusunda geri adım atmayan iktidar partisi süreci yeni bir aşamaya taşımış bulunuyor; İstanbul İli 1/25.000 Ölçekli İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı 01.09.2010 tarihli kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılmış olup askı/itiraz süresi 01.10.2010’da sona ermektedir.

Bütün gözlerin ve dikkatlerin Referandum sürecine çevrildiği bir ortamda, İstanbul ve bölgesi açısından bu derece önemli bir kararı meclisten geçiren anlayış, bir kez daha bizleri bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakmak istiyor.

Söz konusu plana yönelik derinlemesine inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekle birlikte, planda ilk olarak dikkatimizi çeken noktaları konunun önem ve aciliyeti nedeniyle kamuoyunun bilgi ve görüşlerine sunuyoruz.

· Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan planda  gösterilen bazı kavşaklardan çıkışlar verildiği halde, bu çıkışlardan devam eden yolların plana işlenmediği görülmektedir. Anlaşılan o ki bu yollar,yaratabileceği tepkiler nedeniyle plana işlenmemiştir. Güzergâh açıklanırken Ulaştırma Bakanı’nın bağlantı yollarının sınırlı olacağı söylemine elbette inanmamıştık; ne yazık ki haklı çıktık!

· Dahası, planı henüz askı aşamasında olan 3.Köprü yollarının yapımına yönelik çalışmaların hızla devam ettiği de yine hava fotoğraflarından açıkça görülmektedir. İtiraz süresi dolmamış, kesinleşmemiş bir plana dayanarak yapılan bu uygulama yasa dışıdır. Bir kez daha bir oldu bitti ile karşı karşıya bırakıldığımız açıktır!

· Planda gözüken az sayıda bağlantı yolunun yanı sıra,  planda gözükmeyen bağlantı yolları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi!nin “Kent Rehberinde”  net bir biçimde görülürken, planda ve plana altlık olan 1/ 25.000 ölçekli haritada görünmemektedir. Uzmanlara göstermek istemedikleri gerçeği, turiste gösteren bu kent yöneticiliği anlayışın da nelere öncelik verdiği açıktır. Mevcut durumu göstermeyen güncellenmemiş haritalar üzerine çalışmanın mantığı ve gerekçesi bilgiyi uzmanlar ve toplumdan kaçırmak değilse, nedir?

· Plan üzerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise Karayolları Kamulaştırma sınırının bazı yerlerde 500 metreye kadar genişlemesi geri kalan alanlarda 300-400 metre arasında değişim göstermesidir. Bu durumun ortaya çıkardığı önemli sonuçlardan birisi, söz konusu güzergâhın orman alanları içerisinden geçeceği tahmin edilen alanın çok daha üstünde bir bölgeye zarar vereceği ve tahminlerin çok üstünde ağacın katledileceğidir. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bu sınırlar içerisinde aldığı plan yapma yetkisini ne amaçla kullanacağı da ortaya çıkmıştır.

Bu gözlemsel tespitler bile göstermektedir ki, mevcut iktidar merkezi;yerel düzeydeki kurumları aracılığıyla toplumu ve uzmanları dışarıda tutan oldu bittilerle, ana güzergah ve çok sayıda bağlantı yoluyla doğal alanlarda  söylenenin çok daha üstünde bir kıyıma neden olacağı ortada olan 3 Köprüyü inşa etmekte kararlıdır.

Toplum İçin Şehircilik olarak, üniversiteleri, meslek odalarını, demokratik kitle örgütlerini ve ilgili STK’ları söz konusu plana yönelik olarak, kurumsal itirazlar yanında, bireysel itiraz dilekçeleri de örgütleyerek, itiraz süresinin dolduğu 01.10.2010 tarihine kadar, İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi’ne iletmeye çağırıyoruz.

Rant ve Sermaye_İçin_İstanbul diyenlere karşı, Toplum_İçin_İstanbul diyoruz; İstanbul’a ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Saygılarımızla.

Toplum İçin Şehircilik

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version