Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

TMMOB Şehir Plancıları Odasından Açıklama

TMMOB Şehir Plancıları Odasından Açıklama

"Başını Kuma Gömen Anlayışın Tepkisi"

 

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu tarafından, İ. Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Genelevin zor kullanılarak boşaltılması ve yıkılarak ortadan kaldırılmasına ilişkin yürüttüğü kabul edilemez süreçte, konuyu kamuoyu gündemine taşımak, yapılan yanlışa karşı tepkileri çoğaltmak amacıyla, "Kentler İstenmeyen Şeylerin (Genelevin) Halının Altına Süpürüldüğü Yerler Olmamalıdır" başlıklı bir basın açıklaması yayınlanmıştır.

Tümüyle Ankara Büyükşehir Belediyesinin genelevi "kirlilik" gibi gören, kentleri bu tür "kirlilikten arındırmak" gerektiğine inanan yönetim anlayışını eleştiren açıklamamız, genelevde yıkımların başladığı günden bugüne geçen uzun süre içinde, toplumsal sorumluluğu olduğu halde sessiz kalan, tepki göstermeyen, başını kuma gömerek yaşananları görmezden gelen kimi kesimler tarafından haksız bir biçimde eleştiri konusu yapılmıştır.

Odamız tarafından açıklama yapılıncaya kadar Ankaradaki genelev yıkımına ilişkin hiçbir söz söylemeyen, hiçbir eylemde bulunmayan, yaşanan ve yaşanacak olan sorunları görmezden gelmeyi tercih edenlerin, basın açıklamamızın özünde yer alan gerçekleri ve taşıdığı ironiyi göz ardı ederek, açıklamayı kendi ön yargılarıyla, kafaları kumdayken okuyup, son derece haksız bir biçimde bu konuda duyarlılık gösteren ve yaşanan toplumsal trajediye karşı sesini yükselterek, mücadele yürüten Odamıza tüm eleştiri oklarını yöneltmeleri de dikkat çekicidir.

Yalnızca geneleve ve genelev çalışanlarına yönelik müdahale biçim ve yöntemini eleştirmeyi, konuyu planlama disiplini açısından ele almayı amaçlayan açıklamanın, toplumsal cinsiyet konularındaki tüm tartışmalarda odağa konuluyor olması, en hafif deyimiyle haksızlıktır.

Diğer yandan tartışmanın ortaya konuş biçiminin ve hedefinin yanlışlığına rağmen, yaşanan gelişmelere tepkisiz kalanların, açıklamamızı gerekçe yaparak da olsa birikimlerini kamuoyu ile paylaşmış olması, söz konusu olumsuz gelişmelere karşı mücadeledeki yalnızlığımızın sona ermesi ve safların sıklaşması olasılığı olarak yorumlamayı tercih ediyor, suskunlukların bozulmasına neden olan gelişmelerin bu yanıyla da değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ancak tüm tartışmalardan bağımsız biçimde şu gerçek açıkça bilinmelidir ki, temel insan haklarını önceleyen bir anlayışın planlama sürecini yönlendirmesini ilkesel olarak özümsemiş olan TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu, cinsiyet ayrımcılığını ve toplumsal cinsiyetin kentsel mekanı ve kentlileri planlama yoluyla dışlamanın bir aracı olarak kullanılmasını sonuna kadar reddeder.

Üyelerimizin ve Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Necati Uyar

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version