Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Prof. Dr. Mehmet ÇUBUK

Türkiye’de Netleşemeyen ve Uzlaşılmayan Bir Kavram: Kentsel Tasarım ve 4.Uluslararası Kentsel Tasarım Kongresi Üzerine

Prof. Dr. Mehmet ÇUBUK

ÖN AÇIKLAMALAR

1) Günümüzde Türkiye’de - özellikle İstanbul Metropolünde - yatırımcıların, girişimcilerin cazip imajlar sunan ve genel planlama kararları, kurallarına da pek uymayan “Paket Proje eylemleri” gerçekleştirilmektedir. Bu “Paket Projeler” in üzerinde yer aldığı geniş ve yaygın alanların, Kent ve Kentli çıkarına değerlendirilmesinde yararlanılabilecek bir Kentsel Tasarım (veya Kentsel Proje) politikası, mevzuatı ve meşruiyet zemini oluşturulması zamanı çoktan gelmiş, geçmiştir.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 39996

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” Önerisi

Prof. Dr. Mehmet ÇUBUK

Değişim - Gelişim ve Farklılaşmalar Karşısında Yeni Bir Örgütlenme ve Organizasyon Olarak,

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” Önerisi

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 14648

İstanbul Metropolü’nün "VİZYON" Projesi Yapılmalıdır

Prof.Dr. Mehmet Çubuk 

Yeni bir hareket için

İstanbul Metropolünün Gelişmesine Yön Verecek

Paylaşılmış - Ortak Bir “VİZYON” Projesi Yapılmalıdır!

 

 

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 7186

Kamu Politikaları ve Kentsel Politikalar

Prof. Dr. Mehmet Çubuk

Kamu Politikaları ve Kentsel Politikalar’ ın

Şehircilik Uygulamalarında Anahtar Rolü ve

Dünyadaki Gelişmelerden Türkiye Gerçeğine Bakış


Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 18816

Bir Ulusal Şehircilik Hareketine Doğru

Prof. Dr. Mehmet ÇUBUK

Bir Ulusal Şehircilik Hareketine Doğru

Yeni Şehircilik Yaklaşımında Gerekçeler

Bugün Türkiye’de metropollerimizde, kentlerimizde, şimdiye kadar yaşanmamış yoğunlukta çok hızlı mekânsal değişimler yaşanmaktadır. Bu hızlı değişimi tetikleyen oluşumu ben, bize özgü bir “fırsatçı ve çıkarcı imarcılık” ya da “fırsatçı ve çıkarcı şehircilik” olarak ifade ediyorum. Oysa yeni modernliği yaşayan batılı gelişmiş toplumlarda “fırsat şehirciliği; yeni şehircilik oluşumunda, yeni denemelere fırsat veren bir yaklaşımı, anlayışı ifade ediyor.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 7393

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version