Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Röportajlar

Üçüncü Köprünün Alternatifi Reel Sektörün Güçlendirilmesidir…

Üçüncü Köprünün Alternatifi Reel Sektörün Güçlendirilmesidir…

Şerif Karataş (Evrensel): Üçüncü Köprü İstanbul için ihtiyaç mıdır? İstanbul’un trafik sorununu çözer mi? Neden?

Murat Cemal Yalçıntan (MSGSÜ): Çok teknik yanıtlar vermenin gerekmediğini düşünüyorum. Üçüncü Köprü aklını rantla bozmuşların projesidir; İstanbul’un ya da bu işin uzmanlarının değil… İstanbul’un ihtiyaçları üzerinden geliştirilmiş bir proje kesinlikle değildir. Bunları projeyi gerçekleştirmek isteyenler de reddedemiyorlar ve bizleri ikna etmek için söyledikleri; köprünün Anadolu’dan Avrupa’ya giden transit trafiğe hizmet edeceğidir. Biz de biliyoruz ki bu transit trafik bütün köprü geçişleri içinde % 3’lük bir paya sahiptir. Bu kadar küçük bir oran için milyarlarca dolara ve dahası çok daha önemli ekolojik yıkımlara mal olacak bir projenin yapılması, onların dilinden konuşalım, hiçbir fizibilite raporunda makul sayılmaz. O zaman fizibilitenin içerisine bizim bilmediğimiz başka kalemlerin de giriyor olması gerekir. Bu köprü üzerinden elde edilecek ekonomik ve politik rantın kanıtı budur, başka da belgeye ihtiyaç yoktur.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 2266

Asef Bayat ile Söyleşi: Kent, Modernite ve Yoksulluk

31 Ağustos 2008 Birikim Dergisi

Ortadoğu’da kent ve yoksulluk üzerine çalışmaları olan Asef Bayat, Mayıs ayında Galatasaray Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Ortadoğu’da Gayri Toplumsal Hareketler” (Social Non-Movements in the Middle East) başlıklı bir konuşma yaptı. Leiden Üniversitesi’ne bağlı ISIM’de (Modern Dünyada İslam Araştırmaları Uluslararası Enstitüsü) akademik müdürlük görevini yürüten Bayat özellikle İran ve Mısır’da yaptığı araştırmalarla tanınıyor. Bu konudaki çalışmalarının bir kısmı Türkçede Ortadoğu’da Maduniyet: Toplumsal Hareketler ve Siyaset adı altında yayımlandı. Son kitabı, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn ise 2007 yılında Amerika’da okuyucuyla buluştu. Ortadoğu’da toplumsal hareketler, kent yoksullları ve siyaset gibi konularda etnografik araştırmalar yürüten Asef Bayat’ın düşünceleri, bizim genellikle çok farklı olduğumuzu düşünmek istediğimiz coğrafyalarla ilgilenmemiz ve karşılaştırmalı sorular sormamız için iyi bir başlangıç noktası.

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 2443

İstanbul Çevre Düzeni Planı Hakkında Söyleşi

İstanbul İl Çevre Düzeni Planı`nın iptal edilmesinin ardından, İBB ve İMP yetkililerince önce TMMOB`ye bağlı odalar, ardından da tüm ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile yeni hazırlanan Çevre Düzeni Planı ile ilgili toplantılar yapıldı. Planlama.Org olarak bu toplantılara katılan TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Tayfun KAHRAMAN ile hem iptal edilen, hem de yeni yapılan plan üzerine bir söyleşi yaptık.

 

 

Last Updated on Friday, 20 April 2012 11:48

Hits: 5550

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version