Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Prof. Kemal Ahmet ARU Anısına Uluslararası Kentsel Planlama ve Tasarım Sempozyumu

 

       İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi tarafından UNESCO Desteğinde 2012 yılında Prof. Kemal Ahmet Aru’yu 100. Doğum Yılında anma etkinlikleri kapsamında “Prof. Kemal Ahmet ARU Anısına KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM SEMPOZYUMU” 18-19 Aralık 2012 tarihlerinde İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Yerleşkesinde düzenlenecektir.  

Sunuşlar Türkçe veya İngilizce olacaktır ve simultane tercüme yapılacaktır. 

Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY 
KAARU 100. Doğum Yılında Anma Etkinlikleri Koordinatörü  

PROGRAM 

18 Aralık 2012 Salı 

09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 
Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY (Etkinlikler Koordinatörü) 
Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU (Bölüm Başkanı- Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü) 
Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER (Dekan-İTÜ Mimarlık Fakültesi) 
Prof. Dr. Mehmet KARACA (Rektör- İTÜ) 
UNESCO Milli Komisyonu Temsilcisi (katılabildikleri takdirde) 
Dr. Kadir TOPBAŞ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı- katılabildikleri takdirde) 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi (katılabildikleri takdirde) 
Emre ARÛ 

10.30-11.00 Prof. Kemal Ahmet ARÛ’nun Yaşamından Kesitler 

11.00-11.30 Çay arası 

11.30-13.00 Birinci Oturum/ Prof. Kemal Ahmet ARÛ Yaşamı ve Kültürel Mirası 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU 

Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY, Dr. Buket ÖNEM 
Prof. Kemal Ahmet ARÛ, Yaşamı ve Ardında Bıraktığı İzler 
Prof. Hande SUHER 
Sayın ve Sevgili Hocam Prof. Kemal Ahmet ARÛ ile 33 Yıl Birlikte Çalışmak ve 56 Yıl İyi ve Kötü Günlerde Dostluk Onuru 
Prof. Dr. Mehmet ÇUBUK 
Prof. Kemal Ahmet ARÛ' nun Şehircilik Formasyonu, Şehircilik Yaklaşımı, Şehircilik Eğitimine Bakışı ve Şehircilik Eğitiminde Yeniden Yapılanma Gereği Üzerine 

13.00-14.00 Öğle Yemeği 

14.00-15.30 İkinci Oturum/ Prof. Kemal Ahmet ARÛ ve Kent Planlama Öğretisi 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmet KILINÇASLAN 

Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ 
Prof. Kemal Ahmet ARÛ ve Kent Planlama 
Prof. Dr. Emel GÖKSU, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK 
İzmir'in Modernite ile İkinci Buluşması: 1950 İzmir İmar Planı Proje Müsabakası 
Prof. Dr. Güven BİLSEL 
80’li Yılların “Kısa Süreli Eylemsel Planlama” Yaklaşımı ve “Kentsel Mekanda Stratejik Öncelikli Alan Planlaması” Önerisi 

15.30-16.00 Çay Arası 

16.00-18.00 Üçüncü Oturum/ Prof. Kemal Ahmet ARÛ ve Kentsel Tasarım-Konut Yaklaşımı 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mine İNCEOĞLU 

Doç. Dr. Mahyar AREFİ 
Kemal Ahmet ARÛ: Triple Legacies 
Prof. Dr. Ahsen ÖZSOY 
Prof. Kemal Ahmet ARÛ’nun Konut Alanları Tasarımı Yaklaşımını Yeniden Düşünmek: Avrupa’dan Örneklerle Karşılaştırmalı Bir Bakış 
Doç. Dr. Hatice AYATAÇ, Dr. Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, Dr. Ayçim TÜRER BAŞKAYA 
Türkiye'de Konut Alanlarının Planlanması, Prof. Kemal Ahmet ARÛ’nun Levent 4. Mahalle Tasarım Yaklaşımı 
Yrd. Doç. Dr. Dilek YILDIZ, Prof. Dr. Hasan ŞENER 
Süreklilik ve Değişim: Koşuyolu Konutları 

18.00-18.30 Ödül Töreni: Uluslararası Öğrenci Yarışması MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK ALANINDA PROF. KEMAL AHMET ARÛ 

18.30-19.30 Kokteyl
 


19 Aralık 2012 Çarşamba 

9:30- 11:00 4. Oturum/ Planlama ve Kentsel Tasarım Eğitimi 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR 

Prof. Dr. Güzin KONUK 
Prof. Kemal Ahmet ARÛ, Mimarlık Eğitimi İçinde Şehircilik ve Şehircilik Eğitiminde Geleceğe Bakış 
Prof. Dr. Orhan HACIHASANOĞLU 
Türkiye' de Kentsel Tasarım Eğitimi 
Prof. Dr. Ahmet Cengiz YILDIZCI 
Kentsel Peyzaj Kavramının Tarihsel Süreç İçinde Değişimi 

11.00-11.30 Çay Arası 

11.30-13.00 5. Oturum/ Planlama ve Kentsel Tasarım 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fulin BÖLEN 

Prof. Dr. David Grahame SHANE 
Shifting Urban Design Ecologies; Blocks, Super-Blocks and Megablocks in the Age of Metacities 
Prof. Dr. Semra AYDINLI 
Yaşanan Bir Gerçeklik Olarak Kentsel Tasarım 
Doç. Dr. İpek AKPINAR 
İstanbul'da Kamusal Yaşam Senaryosu Kurgulamak: Prost Planı'nın Sekülerleştirici Yönü 

13.00-14.00 Öğle Yemeği 

14.00-15.30 6. Oturum/ Planlama ve Kentsel Tasarım 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY 

Prof. Dr. Michael TRIEB 
The Image of Man in Urban Design and Urban Development: as Indispensable Key for Sustainable, Global Urban Design and Urban Development in Theory and Practice 
Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU 
Yayalar ve Taşıtlar: Şehirlerde Yaya ve Taşıt İlişkisinin Yeniden Yorumlanması 
Prof. Dr. Ayşe Sema KUBAT 
Kentsel Dokuda Hareket ve Algı Esaslı Tasarım Yaklaşımları: Sultanahmet Meydanı ve Yakın Çevresi Üzerine Bir Çalışma 

15.30-16.00 Çay Arası 

16.00-18.00 Panel/ Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Planlama Alanında Prof. Kemal Ahmet ARÛ 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yücel ÜNAL 

Prof. Dr. İsmet Vildan ALPTEKİN 
Y. Mim. Müh. Altay EROL 
Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı) 
Prof. Dr. Necati İNCEOĞLU 
Şehir Plancısı Tayfun KAHRAMAN (TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı) 
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ 

18.00-19.30 Kokteyl

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version