Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Demokratik Katılım Forumuna Çağrı

Demokratik Katılım Forumuna Çağrı

Tarih: 22 Aralık 2011 Perşembe – 18.00

Yer: TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Mesleğimizi ve kentlerimizi tartışmak ve savunmak için en önemli buluşmaya, Genel Kurullarımıza az bir süre kaldı. Yaklaşan Şube ve Oda Genel Kurullarımızda, artan sorunlarımıza karşı birlikte sözümüzü daha gür söylemeye hazırlanıyoruz.

Planlama meslek alanı her geçen gün genişlerken, sorunlarımız da artıyor. Planlama, parçacıl projeler ile giderek bütünlükten uzaklaşarak; siyasetin şekillendirdiği yönde ilerliyor. Planlama sürecinde meslektaşlarımızın etkinliği azaltılmaya çalışılırken, meslektaşlarımız taşeron çalışmaya, iş kaybı tehditi ile yaşamaya zorlanıyor. Öğrenci arkadaşlarımızın eğitim koşulları giderek daha da zorlaşıyor.

Kentlerimiz, özellikle İstanbul, kamu yararından uzak keyfi uygulamalar ile şekillenirken; doğal kaynaklarımız ve tarihi mirasımız tahrip ediliyor. Kent toprakları ayrıcalıklı imar hakları ile satılırken, 3. Köprü, Kanal İstanbul, Avrasya Tüp Geçişi ve benzeri birçok çılgın proje ile tahribat artıyor. Afetlere karşı güçlendirilmesi gereken bugüne kadar çözüm üretilmeyen kentlerimiz, büyük bir tehdit ile karşı karşıya bırakılıyor.

Tüm bu sorunlara karşı; kentlerimizde karşı karşıya olduğumuz tehditleri, problemleri, afetleri ve başı buyrukluğu tekrar tekrar dillendirmemiz, bu sorunların çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmamız, kentlerimize ve kentliye sahip çıkmamız gerekiyor. Meslekte yeterlilik ve meslek etiğini, meslektaşlarımızın özlük haklarını, kentlilerin yaşadıkları sorunları,  kamu yararı ve Odamızın daha güçlü bir yapıya kavuşması için yapılması gerekenleri yeniden tartışmamız gerekiyor. Bu zorluklara karşı mücadele etmesi gereken en önemli örgüt olan Şehir Plancıları Odası olarak; Sesimizi güçlendirmemiz, meslek alanımızı savunmamız, iş hakkımızı talep etmemiz, planlama hizmetinin kalitesini ve ücret koşullarını iyileştirmemiz ve eğitimde yaşanan sorunlara karşı çözüm üretmemiz gerekiyor.

Mesleğimizi ileriye taşımak, sorunlarla başa çıkmak üzere, Genel Kurulumuzun verdiği yetki ile iki yıl süresince mesleğimiz, kentlerimiz ve kentliler için; doğrudan yana, meslektaşlarımıza ve kamuoyuna karşı açık, teknik bilginin ve bilimin ışığında çalıştık. Kamuoyundan, ilkelerimizden ve meslektaşlarımızdan aldığımız güçle mücadele ettik. Göreve başlarken belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bir kısmı için ise çalışmayı sürdürüyoruz.

Bağımsız, Demokratik, Katılımcı, Açık ve Yetkin bir meslek odası kimliğimiz ile mesleğimiz, ve kentlerimiz için; Tekniğin ve bilimin izinde, tehdit ve baskılardan kaçmadan, kentliden ve kamu yararından yana mücadelemiz, deneyimimiz ve ilkelerimiz ile göreve yeniden talibiz.

Önümüzdeki yeni dönemde her platformda ifade ettiğimiz gibi, her şehir plancısının bulunduğu alanı Şehir Plancıları Odası yapmak ideali ile Odamızı verdiği mücadelede daha güçlü kılmak, yönetim yapımızı ve ilkelerimizi belirlemek üzere; tüm meslektaşlarımızı Demokratik Katılım Forumuna çağırıyoruz.

İstanbul’da Bağımsız, Demokratik, Katılımcı, Açık ve Yetkin Bir Oda Yönetimi İçin…

Demokratik Katılım

Tarih: 22 Aralık 2011 Perşembe – 18.00

Yer: TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version