Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Panel:Toplum İçin Şehircilik

Panel: Toplum İçin Şehircilik

 

Şehirciliğin Zayıf Halkası: Cinsiyet

Kent / Siyaset / Müdahale

Toplum İçin Şehircilik Paneline Davetimizdir;

2007 yılından beri örgütlenme sürecini, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Bursa’da sürdüren Toplum İçin Şehircilik, piyasacı ve dar meslekçi yaklaşımların ötesine geçerek, toplumcu bir şehircilik anlayışının Türkiye genelinde etkin bir yaklaşım haline getirilmesini görev edinen; eleştirel ve anlaşılabilir bilginin üretilmesi yanında, eleştirel bilginin meslek alanımızda toplum yararına kullanılması amacıyla bir araya gelen, yerelliğe değer veren, ancak yerelciliği reddeden, Ulusal Bir Şehir Plancıları Örgütlülüğüdür. Bütüncül bir yapılanmanın gücü kadar, bütünü oluşturan yerelliklerin özgün sorunlarını ve içinde taşıdığı farklılıkların da farkında olan ve dikkate alan bir yaklaşıma sahiptir.

Toplum İçin Şehircilik, web sitesinin (www.toplumicinsehircilik.org) kurulmasından sonra kent ve planlama gündemini izleyerek hazırladığı bildiri ve raporları bu mecra yolu ile kamuoyuna iletmenin yanısıra başta şehir plancılarını çevresinde toplayacak fakat bütün topluma açık, uzmanlık alanı ile sınırlı olmayan bir kent platformu geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu yıl, sesini daha geniş kitlelere duyurmayı, çalışmalarına hız vermeyi ve çalışmalara katkı koymak isteyecek daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlayan topluluk 22 Ekim 2011 günü İTÜ’de üst başlığını topluluğun adından alan “Toplum İçin Şehircilik” temalı bir panel düzenleyecek. Bu güne kadar görece dar bir kadro çalışmalarını sürdürmüş topluluğun, kendini daha fazla kişiye doğru bir biçimde anlatması ve ardından topluluğun çalışmalarına katılmak isteyenler ile ilişki kurması için de panelin bir araç olması hedeflenmektedir.

Topluluk, bu panelin konusunu kendi etkinlik alanı çerçevesinde geniş tutarak “toplumcu şehircilik, toplum-kent-planlama ilişkisi ve bu kavramlar bağlamında günümüz planlama ve kent süreçlerine eleştirel bir bakış çevresinde biçimlendirmek istiyor. Toplum İçin Şehircilik anlayışını yaygınlaştırmanın yanısıra, derinleştirmeye ve somutlaştırmaya katkıda bulunacak bu etkinlikte, şehircilik alanında ihmal edilen Toplumsal Cinsiyet konusunu yol gösterici bir öncelik olarak gündemimize alıyoruz.

Şehirleri, toplumu ve doğayı hiçe sayarak alınıp, satılabilir, pazarlanabilir bir mal olarak gören mevcut şehircilik anlayışının karşısında sizi Toplum İçin Şehirciliğe omuz vermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

PROGRAM

Açılış : Toplum İçin Şehircilik

1.Oturum : Kent / Siyaset / Müdahale

Gökhan Hüseyin Erkan, ŞPO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı,

Siyasetin Ototasfiyesi ve Çöpe Atılan 2023’ler

Mehmet Penbecioğlu, ODTÜ Araştırma Görevlisi,

Büyük Ölçekli Kentsel Projelerin Siyasal İnşası ve Neo-liberal Kentleşmeye Karşı Toplum İçin Şehircilik

Tarık Şengül , ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,

Kentleri Anlamak /Değiştirmek: Yeni Yaklaşım Arayışları Üzerine Bir Değerlendirme

2. Oturum : Şehirciliğin Zayıf Halkası: Cinsiyet

Ayten Alkan, İÜ Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları

Şehir: Homofobik fakat Homososyal, Heteronormatif hem de Eril!

Melis Oğuz , Kadir Has Üniversitesi - İstanbul Teknik Üniversitesi ,

Eril Kentte Kadın olmak

Özlem İngün, Doğuş Üniversitesi,

Kentsel Muhalif Hareketlerde Cinsiyet Dinamikleri

Belgesel Gösterimi: Aydos’un Kadınları

Toplum İçin Şehircilik Logo Yarışması Ödül Töreni

Forum

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version