Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Akdeniz Kentleri: Gelecek İçin Geçmişin Birikimi

Akdeniz Kentleri: Gelecek İçin Geçmişin Birikimi

20-22 Ekim 2011, Mersin, Türkiye

Yüzyıllar boyunca çeşitliliğe ev sahipliği yapmış Akdeniz kentlerini keşfetmeye giderek artan bir ilgi söz konusudur. Akdeniz kentlerinin sahip olduğu bu ortak miras, söz konusu kentleri farklı kılarken onlara, daha iyi bir ortak gelecek inşa etmek ve ilişkilerini güçlendirmek için sağlam bir zemin de sağlamaktadır. Dolayısıyla geçmiş, arzulanan gelecek için bir anahtar niteliği taşımaktadır. Karşıtlıkların yanı sıra günümüz ile uzak geçmişin yakın teması, geleceğin eğilimlerinin belirlenmesi için iyi bir bakış açısı sağlayacaktır. Böylelikle, çağdaş yaşam araçları ile uzak geçmişe bakmak, günlük yaşam deneyimlerinde antik yaşamın izlerini sürmek hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda, her üç yılda bir olmak üzere, ilki 2002, ikincisi 2005, üçüncüsü 2008 yılında Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen “Tarih İçinde Mersin” başlıklı kolokyumun dördüncüsünün teması ve alt başlığı “Akdeniz Kentleri: Gelecek için Geçmişin Birikimi olarak belirlenmiştir. Kolokyum ile sosyal antropoloji ve kültürel çalışmalar ile arkeoloji birlikte ele alınırken, oturumlar, zamanı ve mekânı kesiştiren basit süreçler olarak temalaştırılan başlıklar çerçevesinde oluşturulmuştur.

Akdeniz Kentleri: Gelecek İçin Geçmişin Birikimi

20-22 Ekim 2011, Mersin - Türkiye

Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi, Mersin Üniversitesi

Kolokyum Programı

Birinci Gün- 20 Ekim 2011

Açılış Konseri 9:30-9:45

AÇILIŞ OTURUMU 9:45-10:30

ÇAY/KAHVE ARASI 10:30-10:45

ÖZEL OTURUM Akdenize Bakış

Oturum Başkanı: Eyüp Özveren - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

10:45-12:30

Nicholas Purcell - Oxford Üniversitesi, İngiltere

“Kararsız Şehirler”

Philip Mansel - Tarihçi, Yazar, İngiltere

“Levanten Şehirleri - Gelecek için Geçmiş?”

Cengiz Bektaş - Mimar, Türkiye

Mersin’in Yarını”

ÖĞLE ARASI 12:30-13:30

2. OTURUM Arkeoloji ve Akdeniz Dünyası

Oturum Başkanı: Serra Durugönül - Mersin Üniversitesi, Türkiye

13:30-15:15

Mehmet Özdoğan - İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Tarihöncesi Dönemde Kültürel Etkileşim Bölgesi olarak Akdeniz Havzası: Sorunlar ve Öngörüler”

Numan Tuna-Burak Belge – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

“Antakya Tarihi Kenti’nin Kentsel Arkeolojik Kaynakları için Tespit Çalışmaları ve Değerlendirme”

Burcu Ceylan - Erciyes Üniversitesi, Türkiye

“Kente Karşı Köy; Geç Antik Dönemde Dağlık Kilikya’nın Kırsal ve Kentsel Yerleşimleri”

Radia Benziada, Naima Hadj Mohamed, Abdelmadjid Hamouine - Béchar Üniversitesi, Cezayir

Cezayir-Casbah’ın Kaderi”

ÇAY/KAHVE ARASI 15:15-15:30

3. OTURUM Günlük Yaşam İçinde Topluluklar ve Tüccar Aileleri

Oturum Başkanı: Tamer Gök - Mersin Üniversitesi, Türkiye

15:30-17:30

Esma Durugönül - Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

“Zorunlu Göç Olarak Köle Ticareti ve Sonuçları - Antalya Bölgesinde Afro-Türkler”

Nükhet Adıyeke – Tarihçi, Türkiye

“Akdenize Sürgün”

Nuri Adıyeke - Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

“Bir Akdeniz Paradoksu: Açık Yaşam- İzole Yaşam”

Aslı Emine Çomu - Çukurova Üniversitesi, Türkiye

“Mersin Mübadilleri 1923-1930 ”

Emrah Yıldız - Mersin Üniversitesi, Türkiye

“Arşiv Belgeleri Işığında Mersin’de Salgın Hastalıklar”

İkinci Gün – 21 Ekim 2011

4. OTURUM İnanç ve Ticaret İlişkileri ile

Rotaları

Oturum Başkanı: Nükhet Adıyeke - Tarihçi, Türkiye

09:00-10:45

Rinaldo Marmara - Araştırmacı, Yazar, Fransa

“Anadolu ve Mersin’deki Kapuçinler”

Selim Kapur - Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Anthroscapes(insan ekosistemi): Sürdürülebilir Gelecek için Geçmişten Miras Kalan Toprak Yönetimi”

Oya Pancaroğlu - Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye

Görünen /Görünmeyen: Tarsus’ta Kutsallık, Tarih ve Topografya”

Billur Tekkök - Başkent Üniversitesi, Türkiye

“Ege ve Akdeniz’de Ticaret, Kaş Bölgesi’nde
Deniz Yolu Kullanımı”

ÇAY/KAHVE ARASI 10:45-11:00

5. OTURUM Gelecekte Mimari Çeşitlilik ve Yapılı Çevre

Oturum Başkanı: Süha Özkan – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

11:00-12:30

Said Mouline - Mimar, Şehir Plancısı, Fas

“Endülüs Şehri: Tetuan

Esra Şahin Burat - Mersin Üniversitesi, Türkiye

Çağdaş Mimarlığın Antik Ufukları: Biçim mi, Güç mü?”

Houda Lichiheb, Karim Bouaita, Mounir Dhouib - Tunus Ulusal Mimarlık ve Şehircilik Okulu, Tunus “Tunus Roma Hamamlarının Görsel ve Bilişsel Rekonstrüksiyonu”

ÖĞLE YEMEĞİ 12:30-13:30

PANEL Yerel Sesler

Oturum Başkanı: Filiz Yenişehirlioğlu - Başkent Üniversitesi, Türkiye

13:30-15:00

Atilla Toroğlu

“Harpte Cengaver, Barışta Centilmen: Mithat Toroğlu”

Nihat Taner

“Bir Semte Adını Veren Kişi: Şevket Pozcu”

Selçuk Togo

“Tarsus’un Gelişimi ve Rasim Dokur”

Mustafa Tekgüç

“Mersin’in İlk Gazete Bayisi: Kader Gişesi”

BANDO GÖSTERİSİ 15:00-15:30

Üçüncü Gün – 22 Ekim 2011

KENT GEZİSİ Tarsus

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version