Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu

Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yenı Söylem Arayışları

8-9 Aralık 2011, KBAM, ODTÜ, Ankara

TEMALAR

1. Çerçeve Tema: Planlama eğitimi: “Dün, bugün, yarın”: Planlama eğitiminin eleştirisi ve geleceğinin tartışılması

2. Çerçeve Tema: Geçmişten bugüne planlama ve kentsel ve bölgesel gelişme kuramları ve yeni kuramsal arayışlar: Planlama kuramı, kentsel gelişme kuramı, bölgesel gelişme kuramı, kentsel tasarım kuramı

3. Çerçeve Tema: Değişen planlama uygulamaları, planlama araçları ve planlama süreçlerinde yaşanan değişim: Planlama uygulamalarının değişimi, yeni geliştirilen planlama ilkeleri ve bunların uygulama araçlarının özellikleri

4. Çerçeve Tema: Sürdürülebilir kent ve bölgelerden esneyebilir ve kendini yenileyebilir kent ve bölgeler: Esneyebilirlik kavramının kent ve bölgesel gelişme politikaları ve planları açısından önemi

5. Çerçeve Tema: İklim değişikliği, afetler ve planlama: İklim değişikliği ve artan afet riskleri konusu planlamada ne ölçüde yansıma buluyor?

6. Çerçeve Tema: Sosyo-mekansal yapıdaki değişim ve dönüşüm: Çok kültürlü, çeşitli sosyal ve etnik kültürlerin gelişmesine olanak veren ve sosyal açıdan bütünleşmiş mekanlar yaratılabilir mi?

7. Çerçeve Tema: Planlama ve değişen sosyal yapıyı Planlama değişen sosyal yapıyı ne ölçüde anlayıp, yanıt verebiliyor?

8. Çerçeve Tema: Kurumsal yapı, yönetişim ve demokrasi “Dün, bugün, yarın”: Kurumsal yapılar, yönetişim mekanizmaları ve süreçlerinde yaşanan değişimin önemli özellikleri

SEMPOZYUM TAKVİMİ

1 Temmuz 2011: 400 kelime ile sınırlı bildiri özetinin iletilmesi için son tarih

1 Ağustos 2011: Değerlendirme sonuçlarının açıklanma tarihi

30 Eylül 2011: Kabul edilmiş bildiri metinlerinin iletilmesi için son tarih

8 - 9 Aralık: Sempozyum

8 Aralık: 50. Yılında Meslektaşlarımızın Planlama Deneyimleri

Bildiri özetlerinin yollanacağı e-posta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35 yaşının altındaki genç araştırmacılar TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programından yararlanabilirler. Detaylı bilgi için: www.tubitak.gov.tr

Seçilen bildiriler tematik derleme kitap olarak basılacaktır.

İLETİŞİM VE BAŞVURU

Internet sitesi: http://www.kbam. metu.edu.tr

e-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KBAM HAKKINDA

Günümüz bilim dünyası içinde yer alabilmek ancak ilgi alanını paylaşmanın getirilerini artırmak, ortaklığa dayalı işbirliğini geliştirmek ve aynı iletişim ve paylaşım ağı içinde olmakla sağlanan bilgi aktarımı ve bireysel çabalardan çok karşılıklı öğrenmeye dayalı ortaklıkları zorunlu kılmaktadır.

Uzmanlaşma alanlarının derinleşmesi de aynı kurumda/ birimde çalışan araştırmacılara dayalı birliktelikleri zorlaştırmakta, aynı ilgiyi paylaşan farklı yöre ve ülkelerdeki araştırmacılarla ilişki kurmayı gerektirmektedir. Günümüzde bir mükemmeliyet odağı oluşturabilmek için aynı mekanı paylaşmaktan öte, aynı ilgi alanını paylaşan araştırmacılar arasında bir bilgi paylaşım ağı gerçekleştirmek gerekmektedir.

Bu bilgi paylaşım ağı olarak KBAM’ın amacı kent ve bölge konularında bilimsel üretkenliğe ve ortak çalışmaya ivme kazandırmaktır. Birbirleri ile bilgilerini paylaşan, katkılarını izleyen, araştırmalarını takip eden ve ortak çalışmalar da yapan, bu yolla etkileşimli bir bilimsel topluluk oluşturmak amacındadır. Bu açıdan KBAM, üyelerinin ortak çalışma ve iletişimin yarattığı kazanımları tüm üyeleri ile paylaşmayı ve bu paylaşım sayesinde sadece bilgi değil yeni fikirler, kavramsal çerçeveler ve söylemler üretmeyi hedefleyen bir birliktelik ağıdır.

KBAM sadece mevcut ilişkilerin devamlılığını değil, aynı zamanda yeni ilişkilerin oluşmasına ortam sağlayan bir ağ üzerinden işleyen bir örgütlenme oluşturmayı hedeflemektedir. Bunun için ortak hedefler etrafında buluşmayı ve bu birliktelikleri verimli kılacak şekilde paylaşımı amaçlamaktadır.

ATÖLYE

1. KBAM Doktora Öğrencileri Atölyesi (2011) KBAM 8-9 Aralık 2011 Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu Organizasyon Komitesi planlama eğitimi ve uygulamasını geleceğe taşıyacak olan genç doktora öğrencilerini Sempozyum kapsamında organize etmeyi planladığı bir atölye ile bir araya getirmeyi planlamaktadır. Sempozyum sonrası tamgün sürecek olan yoğunlaştırılmış bu atölyenin amacı doktoranın değişik aşamalarından geçmekte olan (doktorasına yeni başlayan, araştırma aşamasına gelmiş olan veya doktora tezini yazmaya başlamış veya bitirmekte olan) genç akademisyenleri araştırma tasarımı ve tez planlaması konularında genel anlamda bilgilendirmenin ötesinde yoğunlaştırılmış bir program çerçevesinde interaktif metotlarla bir araya getirerek kendi doktora tezlerine veya araştırmalarına dair görüş ve destek (feedback) almalarını sağlamaktır. Doktoranın değişik aşamalarında benzer darboğazlardan geçen veya benzer konularda çalışan genç akademisyenlerin biryandan araştırma ve tez yazma yöntemleri hakkında teknik destek alırken diğer taraftan da ortak sorunları ve çözüm önerilerini uzmanlar eşliğinde masaya yatırma imkanı bulacakları atölye genç plancıların uzun soluklu akademik oluşumların yaratılmasına katkıda bulunmayı da amaçlamaktadır.

Atölyeye katılmak isteyen genç akademisyenlerin 1 Temmuz tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine aşağıda belirtilen formatta 500 kelimeyi aşmayacak şekilde doktora tez konularını göndermeleri rica olunur. Atölye ancak kısıtlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilebilecektir.

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Uğur Eser, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Tahire Erman, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Emel Göksu, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya Koç, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Metin Şenbil, Gazi Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Nihan Özdemir Sönmez, Gazi Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Çiğdem Varol, Gazi Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Tanyel Özelçi Eceral, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Gülden Erkut, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Handan Türkoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Semahat Özdemir, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Fatma Doğruel, Marmara Üniversitesi

Y.Doç. Dr. Tolga Ünlü, Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Arzu Kocabaş Diren, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Melih Ersoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Baykan Günay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Türel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Serap Kayasü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y.Doç.Dr. Emine Yetişkul, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Öğr. Gör.(YZ) Gökhan Ünal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Celal Küçüker, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek Çetindamar, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Şaduman, Sazak Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. İclal Dinçer, Yıldız Teknik Üniversitesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayda Eraydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan Tekeli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Asuman Türkün, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Ela Babalık-Sutcliffe, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Bahar Gedikli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Nil Uzun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Tuna Taşan Kok, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Bilge Armatlı Köroğlu, Gazi Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Burak Beyhan, Mersin Üniversitesi

Y. Doç. Dr. Güldem Özatağan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dr. Tunga Köroğlu, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Araş. Gör. Melih Gürçay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araş. Gör. Süphan Nakiboğlu,Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araş. Gör. Ezgi Orhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araş. Gör. Ender Peker, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araş. Gör. Bilge Serin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araş. Gör. Ceren Gamze Yaşar,Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Selçuk Sertesen, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version