Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar

16 Aralık 2010 Perşembe Saat: 09.00 – 18.00

Okan Üniversitesi, Tuzla Kampüsü

Ulaşım: Sempozyum Günü Saat: 7.30 ve 8.00’da Taksim AKM Önü ve Kadıköy Rıhtım’dan Servisler kalkacaktır.

SEMPOZYUM PROGRAMI

9.00 – 9.30    TOPLANTI KAYIT

9.30– 10.30   AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof.Dr. Ali Kahriman

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Şule KUT

Okan Üniversitesi Rektörü

Bekir OKAN

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Zengin

Maltepe Belediye Başkanı

Av. Selami Öztürk

Kadıköy Belediye Başkanı

Dr. Asım Güzelbey

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Yusuf Ziya Yılmaz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

İbrahim Karaosmanoğlu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Dr. Kadir Topbaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (Teşrifleri Halinde)

Mustafa Demir

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanı (Teşrifleri Halinde)

 

 

1. OTURUM - SOSYAL BELEDİYECİLİK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sadık Kırbaş

10.30-10.45 1.1. Afet Sosyolojisi Konsepti ve Kriz Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Çağlar Akgüngör

Lefke Avrupa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

 

10.45-11.00 1.2. Sosyal Belediyecilik ve Katılım

Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

 

 

11.00-11.15 1.3. Sosyal Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü : Samsun Örneği

Yusuf Ziya Yılmaz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

 

11.00-11.15 1.4. Sosyal Belediyecilikte Kadıköy Uygulamaları

Av. Selami Öztürk

Kadıköy Belediye Başkanı

 

11.45-12.00 1.5. Hizmet ve Sosyal Belediyecilik Örneği: Beypazarı

Mansur Yavaş

Beypazarı Eski Belediye Başkanı

 

12.00-12.30 TARTIŞMA

 

12.30 – 13.30   ÖĞLE YEMEĞİ

 

2. OTURUM - DEPREM TEHDİDİ ALTINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. N. Enver Ülger

13.30-13.45 2.1. Kentsel Dönüşümün Hukuksal Boyutları

Dr. Hasan Hami Yıldırım

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı

 

13.45-14.00 2.2. Kentsel Dönüşümde İstanbul Uygulamaları

Semih Turhan

İ.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı

 

14.00-14.15 2.3. Deprem Tehdidi ve Kentsel Dönüşümde Kocaeli Uygulamaları

İbrahim Karaosmanoğlu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İlyas Şeker

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

 

14.15-14.30 2.4. Kentsel Dönüşümde Kartal Örneği

Dr. Altınok Öz

Kartal Belediye Başkanı

 

14.30-14.45 2.5. Başka Bir Kentsel Dönüşüm MümkünKentsel Dönüşüm Politikalarının Değerlendirilmesi

Cihan Uzunçarşılı Baysal

Birleşmiş Milletler Habitat AGFE Yerel Danışmanı

 

14.45-15.30 TARTIŞMA

 

15.30-15.45   ARA

 

3. OTURUM - YERİNDEN YÖNETİM

Oturum Başkanı: Yrd. Doç Dr. Mehmet Kabasakal

15.45-16.00 3.1.Yeni Yerel Yönetim Anlayışı

Dr. Hasan Hüseyin Can

T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı

16.00-16.15 3.2.Yerinden Yönetimin İlke ve Boyutları

Tarhan Erdem

KONDA Yönetim Kurulu Başkanı ve Radikal Gazetesi Köşe Yazarı

 

16.15-16.30 3.3. Avrupa Birliğinde Yerel Yönetim Uygulamaları

Fikret Toksöz

TESEV İyi Yönetişim Program Direktörü

 

16.30-16.45 3.4. Yerel Yönetimlerde Katılım ve Meclislerin Rolü

Yrd. Doç. Dr. Erbay Arıkboğa

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yerel Yönetimler Programı

 

16.45-17.15 TARTIŞMA

 

17.15 – 18.00   SONUÇ BİLDİRGESİ VE KAPANIŞ

 

 

Adres: Tuzla Kampüsü Formula 1 Yanı, 34959 Tuzla / İSTANBUL
Telefon: 0 (216) 677 16 30 – 1269 – 1789

| Faks: 0 (216) 677 16 47 |

Web: www.okan.edu.tr

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version