Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

İstanbul Buluşmaları 2010 - “İstanbul: Kültür, 2010, Başkent”

istanbulusmaları

“İstanbul: Kültür, 2010, Başkent”

26–27 Ekim 2010

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

 

İstanbul Buluşmaları etkinliği 2007 yılından itibaren her yıl belirli temalar çerçevesinde ilgili tüm aktörlerin katılımıyla farklı konuları bütünlük içinde ele alan bir fikir platformu oluşturma amacıyla düzenlenmektedir. İstanbul gündemini takip etmeyi hedefleyen bu etkinlik çerçevesinde, politikacılardan meslek uzmanlarına, merkezi yönetimden yerel yönetimlere, meslek odası temsilcilerinden sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine, uluslararası, ulusal ve yerel düzeydeki geniş bir kesimi bir araya getirmektedir. Bu toplantı ile bir etkileşim ortamı yaratılmasının yanı sıra, uygulayıcı kurumlar açısından ele alınan konulara yönelik yol haritasının belirlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi de hedeflenmektedir.

 

Önceki yıllarda “İstanbul’da Büyük Projeler”, “Belirsizlik Ortamında İstanbul’un Planlama Gündemi” ve “Kriz ve İstanbul” başlıklarıyla düzenlenen etkinlikler geniş katılımlarla gerçekleşmiştir. Katılımcı profili ve farklı uzmanlık alanlarının bir araya gelmesi açısından hedefine ulaşan İstanbul Buluşmaları etkinliğinin dördüncüsü ise bu yıl 26–27 Ekim 2010 tarihlerinde “İstanbul: Kültür, 2010, Başkent” başlığıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ortaklığıyla gerçekleştirilen etkinliğin bu yılki temasını tarihi geçmişi, özgün kimliği, sosyo-kültürel ve doğal değerleri açısından küresel düzeyde öne çıkan bir kent olan İstanbul’un, Avrupa Kültür Başkenti olarak nitelendirildiği ve bu kapsamda birçok projenin faaliyete geçirildiği 2010 süreci oluşturmaktadır. Tema kapsamında yeniden yapılanma sürecindeki İstanbul’un sektörel, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamda irdelenmesi; İstanbul’un Kültür ve Sanat gündeminin ele alınması; İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olarak ilan edildiği 2010 sürecinin aktörleriyle birlikte irdelenmesi ve 2010 yılında İstanbul’un planlama gündemini belirleyen projelerin ele alınması hedeflenmektedir.

Tüm İstanbullular iki gün sürecek buluşmalara davetli olup, katılımlarınızla zenginleşeceğine inandığımız etkinliğe ait program aşağıda belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

İstanbul Buluşmaları 2010 Düzenleme Kurulu

Program için tıklayınız...

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version