Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Urban Classes And Politics In The Neoliberal Era: Turkey In Comparison

Urban Classes And Politics In The Neoliberal Era:

Turkey In Comparison

22 Ekim Cuma

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu

New Perspectives on Turkey dergisi ve London School of Economics Contemporary Turkish Studies Kürsüsü'nün birlikte düzenlediği “Urban Classes and Politics in the Neoliberal Era: Turkey in Comparison” başlıklı uluslararası konferans 22 Ekim Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleşecektir. Bu konferans kapsamında, yakın dönemde Türkiye'de kentli sınıflar arasında yaşanan toplumsal ilişkilerdeki değişimler ve bu değişimlerin siyasi yansımaları Latin Amerika ve Güney Asya örnekleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.


URBAN CLASSES AND POLITICS IN THE NEOLIBERAL ERA: TURKEY IN COMPARISON

9.30-9.45         Opening Remarks

Şevket Pamuk, Chair, Contemporary Turkish Studies, LSE and Atatürk Institute, Boğaziçi University

9.45-10.15       Keynote Speech

The New Middle Class and Urban Development

Çağlar Keyder, Sociology Department, Binghamton University and Atatürk Institute, Boğaziçi University

10.15-10.30      Coffee Break

10.30-13.00     Laboring Classes and Politics

Chair: Deniz Yükseker, Sociology Department, Koç University

Poor People’s Lives and Politics. The Things a Political Ethnographer Knows (and doesn’t) after 15 Years of Fieldwork

Javier Auyero, Sociology Department, University of Texas, Austin

‘Serbest Meslek Sahibi’: Neoliberal Subjectivity among Sultanbeyli's Popular Sectors

Cihan Tuğal, Sociology Department, UC Berkeley

Class Interests and Politics: A Panorama of Thirty Years

Korkut Boratav, Ankara University

Discussion

13.00-14.15      Lunch

14.15-17.00      Middle Classes: Local, National, Transnational

Chair: Zafer Yenal, Sociology Department, Boğaziçi University

A View from afar: The New Indian Middle Class and its Characteristics

Henrike Donner, Department of Anthropology, London School of Economics

Political Polarization and Capital Accumulation: Turkish Business Environment in the Neo-liberal Age

Ayşe Buğra, Social Policy Forum and Atatürk Institute, Boğaziçi University
Osman Savaşkan, Social Policy Forum and Atatürk Institute, Boğaziçi University

Discussion

15.30-15.45     Coffee Break

Local Notables and Businessmen on the Urban Scene in Provincial Turkey

Ayşe Durakbaşa, Sociology Department, Marmara University
Meltem Karadağ, Sociology Department, Gaziantep University
Gül Özsan, Sociology Department, Marmara University

The Transnationalization of Class Relations in Latin America

William Robinson, Sociology Department, University of California, Santa Barbara

Discussion

17.00-18.00     Roundtable Discussion

Moderator: Ayşe Öncü, Cultural Studies Program, Sabancı University

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version