Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Kentleşme Şurası Deneyimi "9-16-23 Ekim 2010"

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi`nden

Kentleşme Şurası Deneyimi

9-16-23 Ekim 2010

Şubemiz, Türkiye’de kentleşme alanında ilk defa Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yapılmış olan Kentleşme Şurası’na İzmir’den katılmış olan komisyon üyelerinin, meslektaşlarımıza ve ilgili kesimlere bu çalışmaları aktarmaları amacıyla 9-16-23 Ekim 2010 tarihlerinde “KENTLEŞME ŞURASI DENEYİMİ” başlıklı panel dizisi düzenleyecektir.

 

Ekte afişi yer alan panel dizimizden ilki 9 Ekim 2010 Cumartesi günü Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde; 16 Ekim ve 23 Ekim 2010 Cumartesi günleri yapılacak diğer paneller ise Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi'nde gerçekleştirilecektir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi

 

9 EKİM 2010

Yer: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Mekânsal Planlama Sistemi ve Kurumsal Yapılanma

Doç. Dr. Semahat ÖZDEMİR (İYTE)

Mehmet Yavuz TAŞÇI (Y. Mimar-Serbest)

Prof. Dr. Sezai GÖKSU (DEÜ)

Ar. Gör. Gökhan H. ERKAN (İYTE)

Saat: 13:00

16 EKİM 2010

Yer: Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi (Üst Salonu)

İklim Değişikliği, Doğal Kaynaklar, Ekolojik Denge, Enerji Verimliliği ve Kentleşme

Nesrin ÖZDEMİR (İBŞB)

Saat: 10:00

Kentsel Dönüşüm, Konut ve Arsa Politikaları

Prof. Dr. Hülya KOÇ (DEÜ)

Hüseyin ÜLKÜ (HKMO)

Saat: 12:00

Yerel Yönetimler, Katılımcılık ve Kentsel Yönetim

Yrd. Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN (DEÜ)

Saat: 14:00

23 EKİM 2010

Yer: Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi (Üst Salonu)

Kentsel Teknik Altyapı ve Ulaşım

Yrd. Doç. Dr. M. Yıldırım ORAL (DEÜ)

Saat: 10:00 ,

Kentsel Yoksulluk, Göç ve Sosyal Politikalar

Yasemin ÖZBEK (Dikili Belediyesi)

Saat: 11:00

Bölgesel Eşitsizlik, Yerel Kalkınma ve Rekabet Edebilir Kentler

Akın KAZANÇOĞLU (İZTO)

Doç. Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ (DEÜ)

Saat: 12:30

Kentsel Miras, Mekân Kalitesi ve Kentsel Tasarım

Prof. Dr. A. Emel GÖKSU (DEÜ)

Saat: 14:00

Kentlilik Bilinci, Kültür ve Eğitim

Prof. Dr. Zerrin Toprak KAHRAMAN (DEÜ)

Yrd. Doç. Dr. Arife KARADAĞ (EÜ)

Saat: 15:30


 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version