Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Kent Hareketleri Forumu

KENT HAREKETLERİ  FORUMU

26-27 HAZİRAN 2010

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kent Hareketleri Forumuna Doğru

Bizler, neo-liberalizmin kent mekânına ve yaşam alanlarına saldırısına karşı farklı mecralarda mücadele eden kent hareketleri, mahalle dernekleri, meslek odaları, sivil toplum temsilcileri ve aktivistler olarak 26–27 Haziran tarihlerinde İstanbul’ da bir “Kent Hareketleri Forumu” düzenlemeyi hedeflemekteyiz.

Kentsel dönüşüm projeleri ve kent mekânını metalaştıran uygulamalar ile mahallelerimizi ve yaşam alanlarımızı yok eden, kamusal alanlarımızı, okullarımızı, hastanelerimizi, yeşil alanlarımızı, kıyılarımızı, hatta sinemalarımızı elimizden alarak kent yoksullarını ve emekçi kesimleri kentin dışına sürmeye çalışan, daha fazla kar uğruna kenti bozan, yıkan ve çirkinleştirenlere karşı bir araya gelerek kentimize sahip çıkıyoruz.

Yaşam alanlarımızı savunmak, gündelik hayat deneyimlerimizle olgunlaştırdığımız ve sahip çıktığımız kamusal alanlara yapılan hukuk dışı müdahalelere karşı durmak için şu zamana dek birbirinden farklı ve her biri kendine özgü mücadele pratikleri geliştirdik. Ancak, farklı örgütlenme yapıları, farklı müzakere ya da müdahale biçimleriyle farklı mecralarda sermayenin saldırısını deşifre etme ve buna karşı koyma çabaları ortaya koyuyor olsa da, bu deneyimlerin saldırıları engellemekte yetersiz kaldığı ve mücadeleyi farklı biçimlerde yürüten yapıları ortaklaştıramadığı ortadadır.

Her kent hareketinin, her yerel direnişin özgünlüğüne ve örgütlenme biçimine saygı duyarak ama esas olarak ortak bir yol haritası belirleyebilmenin umuduyla maruz kaldığımız, kalacağımız saldırılara karşı daha etkin cevaplar verebilmenin olanaklarını, potansiyellerini masaya yatıracak bir forumu birlikte gerçekleştirebilmeyi amaçlıyoruz. Bu önemli buluşma ile mahalle derneklerinin, kent hareketlerinin ve mücadeleye katkı koyan her oluşumun deneyimlerini, birikimlerini masaya yatırarak nasıl birlikte hareket edebileceğimize dair yöntemleri belirlemeyi hedefliyoruz.

Bu konuyla ilgili odalar, üniversiteler ve siyasal kurumlar tarafından çok sayıda sempozyum, panel ve atölye çalışması yapıldı. Tüm bu çabaların değerli olduğuna şüphe yok. Ancak, bizim hedefimiz teorik saptamalar dışında daha çok pratikteki sorunları dert edinerek kentsel muhalefet hareketlerinin bir araya gelmesini sağlamaya yönelik süreci başlatmaktır.


Hiçbirimiz hepimizden güçlü değiliz…

İstanbul Kent Hareketleri Forumu Düzenleme Komitesi

KENT HAREKETLERİ  FORUMU PROGRAMI

26-27 HAZİRAN 2010

FORUM PROGRAMI:

1.GÜN  – 26 HAZİRAN CUMARTESİ

10:00/10:15 - Açılış Konuşması:
10:15/10:30 - Film Gösterimi: Ekümenopolis

10:30/12:30 - Kent Hareketleriyle Tanışma

12:30/13:30 - Yemek Arası
13:30/16:00 - Kent Hareketleri Nasıl Ortak Bir Zeminde Buluşabilir?

Prensip, yöntem ve araçların belirlenmesi

2.GÜN  – 27 HAZİRAN PAZAR

10:00/12:30 - Avrupa Sosyal Forumu Süreci ve Sonrası İçin Eylem Planı:

Çalışma, hareket ve işbirliği
12:30/13:30 - Yemek Arası
13:30/15:00 - Acil ve Önemli Gündemler Üzerine Tartışma

15:00/15:30 - Önümüzdeki Süreçten Beklentiler ve Forum Sonuç Bildirgesi 

YER:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş  Cad. No:31 Karaköy

 

Forum organizasyonu ile ilgili bilgiler için şu adresleri kullanabilirsiniz…

İletişim: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://istanbulkenthareketleri.wordpress.com

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version