Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu-II

 

TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu-II Programı

(20-21-22-23 Mayıs 2010)

İTÜ Taşkışla 109 Nolu Salon

1. GÜN

20 MAYIS 2010 PERŞEMBE

10:00-11:00 AÇILIŞ ve KAYIT

11:00-13:00 I. OTURUM: NEO LİBERALİZM İSTANBUL VE PLANLAMA

Oturum Başkanı: Tayfun Kahraman (TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı)

Neoliberalizm ve İstanbul

Doç. Dr. Binnur ÖKTEM, Mimar Sinan Üni. Şehir Bölge Planlama Bölümü

Bölgesel Kalkınma Ajansları ve İstanbul Üzerinden Alt Bölgelere Yüklenen İşlevler

Dinçer Mete, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

1/100 000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ile İstanbul Nereye Gidiyor?

Yıldız UYSAL, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

1/100 000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı

Duygu AĞAR, Nazım AKKOYUN, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

13:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-15:00 II. OTURUM: KENT JEOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ

Oturum Başkanı: Hüseyin Ozturk ( TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı)

Kentsel Planlamada Yer Bilimi Çalışmaları ve İstanbul Örneği

Prof. Dr. Erdoğan Yüzer, İsmail Eriş, Aydın Bakır, Serdar Aydoğan, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Kentsel Tasarım Aracı Olarak Ekolojik Planlamanın Önemi-İstanbul Örneği

Ufuk Fatih Küçükali, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi

Akılcı Planlama ve Nitelikli Kentleşme Arayışlarında Çevresel
Sürdürülebilirlik Çalışmalarının Yeri ve Önemi: İstanbul Örneği

Dr. Sultan Gündüz, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi

Özel Ormanlarda İmar ve Planlama (İki Örnek Acarkent ve Acaristanbul)

Dr. Erdal Köktürk, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Beykoz Belediyesi 1999-2004 Bşk.Yrd.

Mimar Aysel Can Ekşi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TÜKODER Beykoz Şb Kurucu Başkanı

İstanbul'da Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir mi?

Yrd. Doç. Dr. Ayşen Ciravoğlu, YTÜ Mimarlık Bölümü

Mega Kent Yönetimi ve Mekansal Veri AltYapısı

Prof. Dr. Erol Köktürk, HKMO İstanbul Şubesi, Kocaeli Üni. Harita Mühendisliği Bölümü, Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, HKMO İstanbul Şubesi, İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü, Dr. Caner Güney, HKMO İstanbul Şubesi, İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü

 

15:00-15:15 ARA

15:15-16:30 III.OTURUM: ULAŞIM

Oturum Başkanı: Cemal Gökçe (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı)

Ulaştırma ve İstanbul

Doç. Dr. İsmail Şahin, YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Kent içi Deniz Ulaşımı

Tansel Timur, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

3. Köprü Yerine Yaşam

Prof. Dr. Zerrin BAYRAKTAR, 3. Köprü Yerine Yaşam Platformu

Demiryolu Taşımacılığı

Tugay Kaplan, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası

16:30-16:45 ARA

16:45-19:00 IV. OTURUM: AFETLER

Oturum Başkanı: Oğuz Gündoğdu (TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı)

İstanbul ve Deprem

Cemal Gökçe, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı

Sel ve Dere Yatakları

Yılma Karatuna, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Gerçek Afet Doğa Tahribi mi, Sel mi?

Besim S. Sertok, TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı

İstanbul’da Kentleşmenin Coğrafik Sınırları

Doç. Dr. Erkan Gökaşan, YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi

Afet Sonrası Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi

Faruk Kor, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Marmara Şubesi

Oluşan Depremler ve Alınan Dersler

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, İÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı

Toplumsal Cinsiyet Bakışla Afetlerde Kadının Rolü

Özden Işık, Bakırköy İlçesi Afet Koordinatörü

2. GÜN

21 MAYIS 2010 CUMA

10:00-10:45 V.OTURUM: İSTANBUL PEYZAJI

Oturum Başkanı: Barış Işık (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı)

Tarihi İstanbul Bahçeleri

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Aksoy, Bahçeşehir Üni. Şehir Bölge Planlama Bölümü

İstanbul’da Uygulana(maya)n Peyzaj Restitüsyonu ve Günümüzdeki Yasal-Yönetsel Durumu

Yrd. Doç. Dr. Hayriye Eşbah, Tuncay Bora Bayrakçı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi

Peyzaj Düzenlemelerindeki Değişimin Kullanıcı Memnuniyeti Üzerine Etkisi: İstanbul Emirgan Parkı Örneği

Prof. Dr. Hakan Altınçekiç, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Kart Aktaş, İÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

10:45-11:00 ARA

11:00-12:30 VI. OTURUM: KENT ve KÜLTÜR

Oturum Başkanı: Tevfik Özlüdemir (TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı)

Neoliberal Politikalar ve Kentsel Koruma Alanları

Doç. Dr. İclal Dinçer, YTÜ Mimarlık Fakültesi Kentsel Yenileme ve Koruma B.D.

Jeolojik ve Arkeolojik Bulguların Işığında İstanbul'un 8.500 Yıllık Geçmişine Yolculuk

Prof. Dr. Engin Meriç, İÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul

Eyüp Muhcu, TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı

Mekanın Hiçleştirilmesi

Prof. Dr. Tül Akbal, Bahçeşehir Üni. Sinema ve TV Bölümü

12:30:13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30:15:00 VII OTURUM: KENT ve SAĞLIK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Başkanı, İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

Ruh Sağlımızı Bozan İstanbul mu?

Prof. Dr. Yankı Yazgan, Marmara Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastanesi AD.

İstanbul'un Sağlık Yapılanması ve İstanbul Tabip Odası

Dr. Hasan Oğan, İstanbul Tabip Odası YK Üyesi

Kentlerde Sağlık ve İstanbul'un Sağlık Profili

Doç. Dr. Nadi Bakırcı, Acıbadem Üni. Halk Sağlığı AD İTO Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu

Olağandışı Durumlarda İstanbul'u Bekleyen Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar

Doç.Dr. Özlem Sarıkaya, Marmara Üni. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD İTO Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu

Sağlık ve Gelecek için Birlikte Mücadele

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu

15:00-15:15 ARA

15:15-17:00 1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE ÇEVREYE ETKİLERİ PANEL/FORUM

Oturum Başkanı: Ülkü Özer, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Ertuğrul Aksoy, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa YK Başkanı, TMMOB Bursa İKK

TMMOB Edirne İKK

Yrd. Doç. Dr. Gamze Mert Şener, Kocaeli Üni. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, TMMOB Kocaeli İKK

3. GÜN

22 MAYIS 2010 CUMARTESİ

10:00-11:30 VIII.OTURUM:DOĞAL VARLIKLAR

Oturum Başkanı: Besim Sertok (TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı)

İstanbul Kenti Doğal Varlıkların Sürdürülebilirliği

Yrd. Doç. Dr. Tülay Ayaşlıgil, YTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü

Kentsel Gelişim ve Ormanlar Arasındaki Etkileşim

Doç. Dr. Kenan Ok, TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İstanbulda Kent Ağacı Olmak

Prof. Dr. Adnan Uzun Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Kart Aktaş Ar. Gör. Mert Ekşi, İÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Orman Kadastro 2B ve Ormaniçi Açıklıklar

Erdal Köktürk, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Kent ve Orman

Metin Şenol, TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

11:30-11:45 ARA

11:45-12:45 IX OTURUM:SU

Oturum Başkanı: İlter Çelik TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı)

İstanbul'un Su Kaynakları Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu

Murat Gökdemir, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İstanbulun Hidrojeolojik Özellikleri ve Yer altı suyu Potansiyeli

Dr. Muhterem Demiroğlu, Y. Müh. Dilek İnkaya, İÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Su Haktır! Ticarileştirilemez

Gaye Yılmaz, Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu

12:45-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ

13:15-14:30 X OTURUM: ÇEVRE

Oturum Başkanı: Haşmet Camcı (TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı)

Mağnetik Alanlar ve Kirlilik

Prof. Dr. Selim Şeker, Boğaziçi Üni.Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İstanbul Havzalarının Tahribatı

Prof. Dr. Beyza Üstün, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İstanbul Orman Ekosistemini Tehdit eden Faktörler

Orm. Yük. Müh. Abbas Şahin, TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Duyurulur! Kent İçinde Kimyasallardan Kaynaklı Tehlikeler Yönetilebilir

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İstanbul İçmesuyu Rezervuarları ve Lagünar Alanlarında Yaşanan Su Kalitesi Sorunları

Prof. Dr. Meriç Albay, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

14:30-14:45 ARA

14:45-15:45 XI. OTURUM: KONUT-I

Oturum Başkanı: Eyüp Muhcu( TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı)

Yaşam Mekanı ve Ekonomik Mekan Mücadelesi: Tokyo ve İstanbul Örneği

Prof. Dr. Betül Şengezer, Prof. Dr. Ayşenur Ökten, Ar. Gör. Senem Som, YTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü

Düşük ve Orta Gelirler İçin Konut Çözümleri ve Dönüşüm Girişimleri

Doç. Dr. Asuman Türkün, YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Konut Hizmetinin Metalaşması ve İstanbul Örneği

Ar. Gör. Çağrı Çarıkçı, İÜ İktisat Fakültesi

15:45-16:00 ARA

16:00-17:00 XII. OTURUM: KONUT-II Eyüp Muhcu( TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı)

Kent Hareketleri

Yrd. Doç. Dr. Besime Şen, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

TOKİ ve İstanbul

Mücella Yapıcı, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Türkiye'deki Konut Finansmanındaki Gelişmeler ve Küresel Krizin İnşaat Sektörüne Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Rüveyda Kömürcü, Kocaeli Üni., Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

17:00-17:15 ARA

17:15-19:15 FORUM

4. GÜN

23 MAYIS 2010 PAZAR

10:00-11:00 XIII. OTURUM: ENERJİ ve ALTYAPI

Oturum Başkanı : Erhan Karaçay (TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı)

Enerji ve Özelleştirme

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Doğalgaz ve Yangın

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Su Kanalizasyon ve Arıtma

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası istanbul Şubesi

11:00-11:15 ARA

11:15-12:15 XIV. OTURUM: SOSYO EKONOMİK DURUM ve İŞSİZLİK

Oturum Başkanı: İlter Çelik (TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı)

Sınıflar ve İşsizlik

Mustafa Sönmez, Ekonomist

Sendikalar ve İstanbul

Tayfun Görgün, DİSK Genel Sekreteri

Eğitim ve İstanbul

Emir Ali Şimşek, KESK Genel Sekreteri

 

12:15-13:15 ÖĞLE YEMEĞİ

13:15-14:45 XV. OTURUM: KENTSEL DÖNÜŞÜM

Oturum Başkanı: Ahmet Atalık (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası istanbul Şubesi YK Başkanı)

Kullanım Değeri ve Değişim Değerinin Kentsel Boyutu

Celal Beşiktepe, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası istanbul Şubesi

İstanbulda Yeni Konut Sunum Biçimleri ve Sınıfsal Adacıklaşma

Doç. Dr. Hatice Kurtuluş, Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Yerel Yönetim, Katılım ve Kentsel Dönüşüm

Abdülselam Suvakçı, İnşaat Mühendisi

Kentsel Dönüşüm

Kent Çalışma Grubu

Dönüşüm Ama Kim ve Ne için?

Mahalle Örgütleri ve Gönüllü Kuruluşlar

14:45-16:15 XVI. OTURUM: KENTLİ HAKLARI

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır ( Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı)

Kent ve Kentli Hakları

Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır, Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı

Kent ve Hukuk

Av. Ali Yaşar Özkan, İstanbul Barosu

Kent ve Gıda

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Marmara Bölge Şubesi

Engelli Kentler

Türkiye Sakatlar Derneği

Kentin Kadınlardan Yana Yeniden Düzenlenmesi

İlfet Taylı, Mor Çatı

16:15-16:30 ARA

16:30-18:00 FORUM

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version