Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Planlamada Sayisal Modeller Sempozyumu

 

Bu sempozyumda, doğal, yapılaşmış ve beşeri çevreler arasındaki ilişkileri değerlendiren, bu çevrelerin geleceğe yönelik planlanmasında, tasarımında ve gelişim stratejilerinin belirlenmesinde sayısal yöntemleri kullanan ve geliştiren araştırmacıları, kamu görevlilerini, programcıları, yazılımcıları, meslek örgütlerini, meslek adamlarını, sektörün kanaat önderlerini ve öğrencileri bir arada buluşturmak, planlama ve tasarım olgusuna yeni soluk ve açılımlar getirmek amaçlanmaktadır.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

SEMPOZYUM TARİHİ                                                     :           24-26 Kasım 2010

ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH                           :           15 Haziran 2010

KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN DUYURULMASI :         15 Temmuz 2010

TAM METİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH              :           15 Eylül 2010

TEMALAR

PLANLAMADA SAYISAL MODELLERIN EVRİMİ

Modelleme kavramının gelişimi, Geleneksel modelleme yöntemleri, Dinamik kent modelleri, Modellemenin geleceği,  Sayısal tekniklerin gelişmesinde teknolojinin rolü, Karar verme yöntemleri, Sanal kent modelleri (cyber kentler)

MODEL GELİŞTİRME

Modellemeye yardımcı yazılımlar, Veritabanı modelleme, Veritabanı entegrasyonu, WEB tabanlı model paylaşımları, Sayısal yöntemlerle tahmin modelleri, Sistem geliştirme ve modelleme teknikleri

SAYISAL MODEL UYGULAMALARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Kaotik modeller, Hücresel özişleme (cellular automata), Mekansal dizim (space syntax), Mekansal istatistik, Stokastik modeller, Verilerin standardizasyonu için yeni teknikler ve yaklaşımlar, kümelenme analizi..

SAYISAL MODEL UYGULAMALARI

Etki alanını saptayan model yaklaşımları, Planlamada doğal çevrenin sürdürülebilirliği ve izlenmesine yönelik geliştirilen sayısal teknik ve modeller, Arazi kullanım değişim modelleri, Kent simülasyonları, Planlamada ulaşım modelleri, Planlamada kriz yönetimi ve organizasyonuna yönelik sayısal teknikler ve modeller, Planlama ve tasarımda talep belirlemeye yönelik teknikler

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU

Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali YÜZER

Ar. Gör. Dr. Fatih TERZİ

Ar. Gör. H. Serdar KAYA

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU (Ç.Ü)

Prof. Dr. Fulin BÖLEN (İTÜ)

Prof. Dr. Hale ÇIRACI (İTÜ)

Prof. Dr. Yüksel DİNÇER (GSÜ)

Prof. Dr. Vedia DÖKMECİ (İTÜ)

Prof. Dr. Ayda ERAYDIN (ODTÜ)

Prof. Dr. Gülden ERKUT (İTÜ)

Prof. Dr. Ayşe GEDİK (ODTÜ)

Prof. Dr. Haluk GERÇEK (İTÜ)

Prof. Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU (İTÜ)

Prof. Dr. Gülay KIROĞLU (MSGSÜ)

Prof. Dr. Ayşe Sema KUBAT (İTÜ)

Prof. Dr. Ümit ŞENESEN (İTÜ)

Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU (İTÜ)

Doç. Dr. Tüzin BAYCAN LEVENT (İTÜ)

Doç. Dr. H. Murat ÇELİK (İYTE)

Doç. Dr. Kemal Mert ÇUBUKÇU (DEU)

Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY (İTÜ)

Doç. Dr. Ferhan GEZİCİ (İTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali YÜZER (İTÜ)

 

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version