Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Kamusal Mekânın Dönüşüm Dinamikleri: Bir Çerçeve Önerisi

 

Kamusal Mekânın Dönüşüm Dinamikleri: Bir Çerçeve Önerisi

Doç. Dr. H. Tarık ŞENGÜL

13 Mayıs 2010 Saat: 13:30

DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Derslik 7

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version