Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Eko-Teknoloji ve Eko-Ekonomide ve Yeni Perspektifler

KONFERANS TEMASI

Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından bu yana insanoğlunun geleceğini tehdit eden en önemli sorun; yenilenemez doğal kaynakların aşırı tüketimi ve endüstriyel emisyonlarla hava, su ve toprakların kirletilmesi sonucu küresel ekolojik krizlerin daha sık yaşanması olgusudur.

Küresel ekonomik krizin de ortaya çıktığı günümüzde; ekonomik politikaların, doğal çevre kaynaklarının korunarak kullanılması konusunda yeni bir düşünce biçimine gereksinmesi giderek artmaktadır. Dolayısıyla doğal çevre kaynaklarının büyük bir bölümü yeniden kazanılması olanaksız değerler olup sosyo-ekonomik kalkınma ve gelişmenin vazgeçilmez tek sermayesi olması nedeniyle toplumun ekolojik temelli yeniden yapılanması ile ekonomik rasyonalitenin eko-sosyal ve eko endüstriyel bir rasyonaliteye yönlendirilmesi zorunluluğunu gündeme getirmiştir.

Konuyu sürdürülebilirlik kavramı kapsamında ele aldığımızda dünyada var olmanın tek çıkış yolunun birbiriyle uyumlu ekolojik ve ekonomik etik çerçevesindeki küresel bir yeni paradigmaya ve giderek politikaya bağlı olduğu açıktır. Bu nedenle küresel ekonomi, teknoloji ve sanayiye; ekolojik merkezli bir bakış açısıyla yaklaşım büyük önem taşımaktadır.

 

Bu bağlamda;

· sürdürülebilir bir yaşam için insanoğlunun çevreye bakışını ve davranışlarını yönlendirici ekolojik merkez temelli bilinç ve etik kazanma modelleri,

· çevre kirliliği ve doğal kaynakların tüketilmesini ortadan kaldıran ekonomik ve finansal yöntemler,

· sanayi üretiminin ve tüketiminin her noktasında oluşan atıkları yeniden kazanım olanaklarını arttıran döngüsel bir model izleyen yeni endüstriyel teknolojiler;

· enerji kazanımında doğal kaynak yönetimi; sektörlere özgü yer seçimi ile arazi kullanım teknikleri; mimaride ekolojik tasarım modelleri ve doğa dostu malzeme ile yapım teknikleri,

· uluslararası ve ulusal doğal eşiklerin korunması ve kullanılması bağlamındaki teknik ve hukuki mevzuatın sorgulanması

gibi konuların neden-sonuç ilişkileri ile yeni bilimsel görüş ve yöntemlerinin tartışılacağı “Eko-Teknoloji ve Eko-Ekonomide Yeni Perspektifler” konulu sempozyum Mayıs 2010’da YTÜ Oditoryumunda düzenlenmektedir.

 

PROGRAM

1.GÜN - 10 MAYIS 2010

09.30 -10.00 AÇILIŞ

Prof. Dr. Semra ATABAY – Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ – Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK – Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

Ertuğrul GÜNAY – Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. Veysel EROĞLU – Çevre ve Orman Bakanı

10.00 -10.30

“Sürdürülebilir Büyüme Yerine Sürdürülebilir Yaşam”

Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ, Yeditepe Üniversitesi

10.30 -11.45 ÇEVRE ETİĞİ VE POLİTİKALAR – Oditoryum

Moderator: Prof. Dr. Sümer GÜREL, Kültür Üniversitesi

 • Küresel Çevre Politikaları ve Etik Sonuçları

Prof. Dr. Sümer GÜREL, Kültür Üniversitesi

 • Biopolitika: Ekonomi ve Çevresel Krizler: Yeşil Toplum Oluşumu İçin Fırsatlar

Prof.Dr. Agni VLAVIANOS ARVANITIS, Biopolitics, Yunanistan

 • İş dünyası ve Çevre Etiği

Prof. Dr. Günay KOCASOY, Boğaziçi Üniversitesi

 • Küresel Çevre Politikaları Çerçevesinde Gelişen Ülkelerde Sürdürülebilir Gelişmenin Zorlukları

Caner ZANBAK, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Danışmanı

11.45 – 13.00 Öğle Yemeği

13.00 - 14.20 KÜRESEL VE YEREL BAĞLAMDA EKOLOJİK PLANLAMA – Oditoryum

Moderator: Prof. Dr. Ayşe Nur ÖKTEN, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Kentsel Saçaklanma ve Sürdürülebilir Gelişme Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Ankara Üniversitesi

 • Kentleşme ve Mega Kentler-Sürdürülebilir Gelişme ve Kentsel Planlama Açısından Sorunlar

Prof. Dr. Ing. Eckart RIBBECK, Stuttgart Üniversitesi

 • Çevreye Duyarlı Yerleşmeler için Ekolojik Planlama: Bartın Kenti Örneği

Doç. Dr. Selma ÇELIKYAY, Bartın Üniversitesi, Prof. Dr. Semra ATABAY, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Sürdürülebilirlik Ölçümlerinde Yeni Perspektifler: Yeşil Yerleşim Değerlendirme Sistemlerinin Karşılaştırılması

Dr. Tuba İNAL ÇEKIÇ, Dr. Ayşegül ÖZBAKIR, Yrd. Doç. Dr. Doruk ÖZÜGÜL, Yıldız Teknik Üniversitesi

14.20 - 14.35 Kahve Arası

1.GÜN - 10 MAYIS 2010

14.35 – 16.00 ÇEVRE EKONOMİSİ - Oditoryum

Moderator: Prof. Dr. Erhun KULA, Bahçeşehir Üniversitesi

 • Karbon Sekestrasyonu Yoluyla Ormansızlaşma

Prof. Dr. Erhun KULA, Bahçeşehir Üniversitesi

 • AB ve Türkiye’de Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri ve Çevresel Endişeler

Dr. James DARBY, Doç. Dr. Dilek ÖZDEMIR DARBY, Yeditepe Üniversitesi

 • Yeşil Muhasebe Uygulamaları ve Faydaları

Dr. Tamer ATABARUT, Boğaziçi Üniversitesi

 • Yeşil Bankacılık: Kurallar ve Standartlar

Dr. Zeynep KAÇMAZ ÖZTÜRK, Zaikine R & C

16.00 – 16.15 Kahve Arası

16.15 -17.15 EKO-MİMARLIK ve YAPI TEKNİKLERİ I Oditoryum

Moderator: Prof. Dr. Zekiye YENEN, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Sıfır Emisyon Yapılarda Belediye, Sanayi ve Ticaret Altyapılarına yönelik Yenilikçi ve Düşük Maliyetli Çözümler

Prof. Dr. Ing. Horst HOEFLER, Siegen Üniversitesi

 • Yeni Bir Tasarım Yaklaşımına Giriş: Enerji Üretebilir Binalar

Doç. Dr. İbrahim Başak DAĞGÜLÜ, Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNGUR ERGENOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • İki Eksenli Jeotermal Uygulama Metotları – Yapılarda Soğutma ve Isıtma

Prof. Dr. Ing. Richard A. HERRMANN, Dr.rer.nat. Verena J. HERRMANN, Siegen Üniversitesi

16.15 -17.45 TURİZM PLANLAMASI - Sergi Salonu

Moderator: Prof. Dr. Betül ŞENGEZER, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Eko-turizm Planlamasında MCDA Teknolojilerinin Kullanılarak Aktivite Seçimi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Doç. Dr. Kenan OK, İstanbul Üniversitesi, Dr. Ersin YILMAZ, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Dr. Taner OKTAY, İstanbul Üniversitesi

 • Sürdürülebilir Turizm Gelişiminin Sosyal Boyutu: Bodrum Akyarlar Örneği

Dr. Muammer TUNA, Muğla Üniversitesi

 • Turizmden Yeşil Bakış: Eko-turizm

Candan BAL, Pelin BOZOĞLU, Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • Türkiye’de Sürdürülebilir Turizm Gelişimi İçin Bir Alternatif: Eko-turizm

Yrd. Doç. Dr. Ayfer GÜL, Yrd. Doç. Dr. Berna DIKÇINAR SEL, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • İklimsel Değişikliklerin Turizm Destinasyonlarına Etkileri

Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL, İstanbul Üniversitesi

2.GÜN - 11 MAYIS 2010

09.30 -10.30 EKO-MİMARLIK VE YAPI TEKNİKLERİ –II Oditoryum

Moderator: Prof. Dr. Rengin ÜNVER, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Yapılarda Havalandırmanın Çevre Açısından İrdelenmesi ve Doğal Havalandırma Teknikleri

Araş. Gör. Polat DARÇIN, Prof. Dr. Ayşe BALANLI, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Düşük Maliyetli Konut: Montreal’de Sosyal Konut Projeleri

Doç. Dr. Meltem YILMAZ- Hacettepe Üniversitesi

 • Değişen Dünyada Nilüfer Belediyesinin Yeri

Kent ve Peyzaj Plancısı Nazlı YAZGAN, Nilüfer Belediyesi

10.30 - 10.45 Kahve Arası

10.45 – 12.00 KÜRESEL VE YEREL BAĞLAMDA EKOLOJİK PLANLAMA - Oditoryum

(Prof. Dr. Cemil CANGIR Anısına)

Moderator: Prof.Dr. Ing. Richard A. HERRMANN, Siegen Üniversitesi

 • Almanya Kentlerinde Kentsel Mekânların Ekonomik Değerlendirmesi

Prof. Dr. Ing. Dietwald GRUEHN, Dortmund Üniversitesi

 • Türkiye’de Kırsal Arazi Planlaması ve Temel Problemler

Prof. Dr. Cemil CANGIR, Yrd. Doç. Dr. Duygu BOYRAZ, Arş.Gör. Hüseyin SARI, Namık Kemal Üniversitesi

 • Bütünleşik Su Havzası Planlaması: Türkiye ve AB karşılaştırması

Öğretim Görevlisi Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ, Aydın Üniversitesi

 • Arazi Kullanım Kararlarının Normatif Belirleyicileri ve Ekolojik Yansımaları Üzerine Bir İnceleme

Prof. Dr. Seniha ÇELIKHAN, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÇİFTÇİ, Selçuk Üniversitesi, Araş. Gör. Semiha Sultan ERYILMAZ, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Su Havzalarındaki Çevresel Risklerin Büyükçekmece Su Havzası Örneğinde İncelenmesi

Şehir Plancısı Nazlı KARABACAK, Yıldız Teknik Üniversitesi

2.GÜN - 11 MAYIS 2010

12.00 - 13.00 TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve UYGULAMALARI – I Oditoryum

Moderator: Prof. Dr. Galip CANSEVER, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Jeotermal Enerji – Verimli Bir Enerji Kaynağı

Dipl. Geol. Andreas HAGEDORN, Tracto-Technik GmbH&Co. KG. Almanya

 • Enerji Etkin Konutların Geliştirilmesinde Deneyimlerin Paylaşılması

Dr. Erol INELMAN, Boğaziçi Üniversitesi

 • İklim Değişikliği Bakımından Teknolojinin Geliştirilmesi ve Transferi

AB Uzmanı Tijen KÜÇÜKYILDIZ İĞCI, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB Koordinasyon Genel Müdürlüğü

12.00 - 13.00 TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve UYGULAMALARI – II Sergi Salonu

Moderator: Doç. Dr. Haluk GÖRGÜN, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Verimli Bina Aydınlatma Sistemleri Üzerinde Aydınlatma Tasarım Parametrelerinin Etkisi

Doç. Dr. Muğteşem TANRIÖVEN, Araş. Gör. Ali ERDUMAN, Ali DURSUN, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Bağımsız Uygulamalar İçin Hibrit PV/FC/ Batarya Güç Sisteminin Dinamik Modellemesi ve Akıllı Kontrolü

Ozan ERDİNÇ, Araş. Gör. Yavuz EREN, Doç. Dr. Haluk GÖRGÜN, Doç. Dr. Mehmet UZUNOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Yenilenebilir Enerji Destekli Konutların Ekonomik Analizi

Dr. Arif KARAKAŞ, Yrd. Doç. Dr. Uğur Savaş SELAMOĞULLARI, Yıldız Teknik Üniversitesi

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği

2.GÜN - 11 MAYIS 2010

14.00 - 15.15 ÇEVRE KONULARIYLA İLGİLİ YASAL PERSPEKTİFLER - Oditoryum

Moderator: Prof. Dr. Firuz Demir YAŞAMIŞ, Aydın Üniversitesi

 • Türkiye’de Çevre Yasasının Durumu Üzerine Bir Değerlendirme: Teori Ve Uygulamalar

Prof. Dr. Firuz Demir YAŞAMIŞ, Aydın Üniversitesi

 • Çevre Yasasının Gelişiminde Etiğin Etkileri

Prof. Dr. Theodor PANAGOPOULOS, Pireaus Üniversitesi

 • Güncel Avrupa Enerji Tasarrufu Kontrol Yönetmeliğinin Uygulanması

Prof. Dr. Ing. P. SCHMIDT, Siegen Üniversitesi

 • Türkiye’nin Avrupa Birliği Müzakere Süreci ve Ticarette Karşılaşılan Engeller

Fikret ÖZER, Heidelberg Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Merkezi

15.15 - 15.30 Kahve Arası

15.30-17.00 EKOLOJİK ENDÜSTRİLER VE UYGULAMALARI - Oditoryum

Moderator: Prof. Dr. Feride DOĞANER GÖNEL, Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Modern Gıda Teknolojisinin Ekolojik Etkileri: Kamusal Sağlık Güvenliği Çıkmazı

Dr. Ihab TEWFIK, Westminster Üniversitesi

 • Hidroelektrik Kullanımı - Mini ve Makro Hidroelektrik Santrallerinin Potansiyelleri; Yenilikler ve Fırsatlar

Prof. Dr. Jürgen JENSEN, Dr.-Ing. Torsten FRANK, Dipl.-Ing. Jörg WIELAND,

Siegen Üniversitesi

 • Eko Teknolojiler Bizi Kurtarabilir mi?

Sosyolog Gökçe KAÇMAZ, İstanbul Üniversitesi, Dr. Zeynep KAÇMAZ ÖZTÜRK

 • Yeni Ürün Geliştirme: Sürdürülebilir İmalat

Prof. Dr. Aynur ÜNAL, Kadir Has Üniversitesi

15.30-17.00 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK - Sergi Salonu

Moderator: Prof. Dr. Niyazi BERK, Bahçeşehir Üniversitesi

 • Yaşanabilir Bir Gezegene Doğru: Ekolojik Ayakizi ve Sürdürülebilir Gelişme

Dr. Sedat KALEM, Buket Bahar DURAK, Ceren AYAS, Gelena İŞ, Doğal Hayatı Koruma Vakfı

 • Yasak Meyve: Cehennemden Çıkış

Dr. Uygar ÖZESMİ, Greenpeace Akdeniz

 • Sürdürülebilir Binalar İçin Bir Sivil Toplum Kuruluşu: Türkiye Yeşil Bina Konseyi

Bengi ATUN, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)

3.GÜN - 12 MAYIS 2010

10.00 - 17.00

PANEL: Çevreye Duyarlı Yerleşme Politikaları” - Oditoryum

Moderator: Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Ankara Üniversitesi

Raportör: Yrd. Doç. Dr. Yiğit EVREN, Yrd. Doç. Dr. Doruk ÖZÜGÜL


§ Doç. Dr. Yusuf ERBAY

Yalova Valisi

§ Ahmet Misbah DEMIRCAN

Beyoğlu Belediye Başkanı

§ Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

§ Doç. Dr. Mustafa FARSAKOĞLU

Adalar Belediye Başkanı

§ Recep ALTEPE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı

§ Mustafa BOZBEY

Nilüfer Belediye Başkanı

§ İbrahim KARAOSMANOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

§ Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı

§ Hasan Bülent TÜRKÖZEN

Ayvalık Belediye Başkanı

§ Dr. Kadir TOPBAŞ

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

§ Tunç SOYER

Seferihisar Belediye Başkanı

§ Prof. Dr. Ing. Horst HÖFLER

Siegen Üniversitesi

§ Prof. Dr. Ing. Richard A. HERRMANN

Siegen Üniversitesi

§ Prof. Dr. Ing. Jürgen JENSEN

Siegen Üniversitesi

§ Prof. Dr. Dietwald GRUEHN

Dortmund Teknik Üniversitesi

§ Dipl. Geol. Andreas HAGEDORN

Tracto-Technik GmbH&Co. KG

§ Prof. Dr. Firuz Demir YAŞAMIŞ

Aydın Üniversitesi

§ Prof. Dr. Hüseyin CENGIZ

Yıldız Teknik Üniversitesi

§ Prof. Dr. Semra ATABAY

Yıldız Teknik Üniversitesi

Gala Yemeği,

Beyoğlu Belediye Başkanlığı

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version