Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Uluslar arası 21. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu

 

Uluslar arası 21. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu

“Kentsel Tasarım ve Kültürel Politikalar”

13 – 14 Ekim 2010

“Kentsel Tasarım ve Kültürel Politikalar”

 

Kentin biçimlenmesinde ve kent yaşamında yerel ve evrensel kültürün etkilerinin büyüklüğü yadsınamaz. Kentsel tasarım, kent ile kentliyi bu anlamda buluşturan bir bilim alanıdır. Merkezi ve yerel yönetimler tarafından belirlenen kültür politikaları ise; yalnızca kentlerin kültür ve sanat yaşamına etki etmekle kalmaz, aynı zamanda katılım, çoğulculuk, toplumsal gelişim ve kalkınma ile kimlikler üzerinde de etkili olurlar.

Bu yıl 21.si yapılacak olan Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 2001 yılında düzenlenen Rendezvous İstanbul 1’in devamı niteliğinde ikinci buluşma olarak düzenlenmekte olup konu “Kentsel Tasarım ve Kültürel Politikalar” olarak belirlenmiştir. Günümüzde kentsel tasarım, kentlerin biçimlenmesinde hem bir araç ve öte yandan bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Kültür politikalarının kentsel tasarım ile ilişkisinin tartışılması, bu politikaların daha katılımcı, şeffaf ve toplumsal kalkınmaya açık kentsel eylemlerdeki etkilerinin anlaşılması için bu buluşma günümüzde önemli bir adım olacaktır. Kültür; yerelden evrensele insanoğlunun doğaya karşın yarattığı her şey olarak ele alındığında, günümüz kentlerinde farklı ürünler ve ifade biçimleri olarak kendisini göstermektedir. Toplumsal hareketliliğin artması ve yerelliğin giderek önem kazanması sonucunda kentte “kültür” kavramı ile daha çok karşılaşılmakta, bazen de görmezden gelinmektedir. Bu anlamda kültür politikaları bir yanı ile çoğulculuk, çeşitlilik ve mirasın korunması ile yerellik ve evrensellik perspektifinden ele alınabilirken, diğer yandan günümüz sanat ve yaratı ortamının ürünleri açısından da yorumlanabilir. 2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkent’lerinden birisi olması dolayısıyla, Kentsel Tasarım ve Kültürel Politikalar teması bu yılki sempozyum için benimsenmiştir.

 

“Urban Design and Cultural Policies”

Local and global cultures have very strong impacts on urban life and in the formation of urban form, which cannot be denied. Urban design as a field of profession creates drastic ties between cities and citizens. Cultural policies, which are posed by local and central governments not only influence the cultural and artistic environment of cities but also affect the issues closely related to quality of urban life such as participation, pluralism, social development, and social identities.

21st Urban Design and Implementations Symposium will be follow-up to the Rendezvous Istanbul 2001, and the theme of the symposium has designated as “Urban Design and Cultural Policies”. Urban design today is widely accepted both as a means of formation of urban space and as a process of city building. This year’s meeting will form a significant platform to discuss the relations between urban design and cultural policies on the one hand, and to understand the impacts of this relationship on the urban policies towards social development and more participatory, and more transparent urban life on the other hand. However, the concept of culture appears as different products and diverse narratives in urban life, once it is understood that everything created by humankind against the nature. In other words, as a consequence of increasing social mobility and augmenting importance of localities, “culture” as a notion is shown itself more frequently in today’s cities, just like it has been ignored sometimes. In this sense, cultural policies could be taken in hand from the perspective of pluralism, diversity, conservation of cultural and urban heritage and, locality and universality, and on the other hand, it could be interpreted as the products of contemporary art and creativity. As Istanbul is one of the 2010 European Capitals of Culture, the theme of Urban Design and Cultural policies has embraced for this year’s Symposium.

 

 

 

 

Konu Başlıkları

Kentsel Tasarım ve Kültürel İlişkiler

Avrupa Kültür Başkentleri ve Etkileri

Planlama / Tasarım Sürecinde Kültür Politikaları

Kültür ve Yaratıcı Endüstriler

Kentsel Dönüşüm / Kültürel Dönüşüm

 

Bildirilerin Formatı

Özetler:

Özetler en az 600, en çok 800 kelimeden oluşmalıdır. Bildiri özetleri İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. Özetlerde çalışmanın amacının ve yönteminin açık şekilde ortaya konması beklenmektedir. Bildiri özetlerinin MS Word formatında 12 punto Arial yazı karakteri ile yazılmış olması gerekmektedir. Sayfanın başında sunuş ile ilgili genel bilgiler (bildiri başlığı, yazar(lar)ın ismi, kurum adı, anahtar kelimeler) sırasıyla yer almalıdır.

Tam Metin:

Bildiri tam metni, görsel malzeme dahil en fazla 15 sayfa olabilir. Bildiri tam metni İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanacaktır. Sayfanın başında sunuş ile ilgili genel bilgiler (bildiri başlığı, yazar(lar)ın ismi, kurum adı, anahtar kelimeler) sırasıyla yer almalıdır. Bildiri metinlerinin MS Word formatında 12 punto Arial yazı karakteri ile yazılmış olması gerekmektedir.

 

Takvim

28 Mayıs 2010: Özetlerin gönderilmesi için son tarih

11 Haziran 2010: Özetlerin kabul duyurusu

26 Temmuz 2010: Bildiri tam metinlerinin alınması ve kayıt ücretlerinin yatırılması için son gün

16 Ağustos 2010: Bildiri tam metinlerinin hâkemler tarafından değerlendirilip geri bildirilmesi

13 Eylül 2010: Düzeltilmiş bildiri tam metinlerinin alınması için son gün

 

Themes

Urban Design and Cultural Relations

European Capitals of Culture and Their Impacts

Cultural Policies in the Process of Planning / Design

Culture and Creative Industries

Urban Transformation / Cultural Transformation

 

Guidelines for Texts

Abstracts:

Abstracts will consist of 600 to 800 words. The aim and method of paper should be clearly mentioned in the abstract. The abstracts should be prepared in MS Word format with 12 font size, Arial. Title of the paper, Name(s) of the writer(s), name of the institution and key words should be placed at the top of the page.

Full Papers:

Full papers should have 15 pages in maximum including visual materials. Title of the paper, Name(s) of the writer(s), name of the institution and key words should be placed at the top of the page. The full papers should be prepared in MS Word format with 12 font size, Arial.

 

Schedule

28 May 2010: Deadline for submitting abstracts

11 June 2010: Notification of acceptance of abstracts

26 July 2010: Deadline for submitting full texts and payment

16 August 2010: Notification of the science committee evaluation results

13 September 2010: Deadline for submitting revised full texts

 

Düzenleme Kurulu / Organization Committee

(Soyadı alfabetik sırası ile)

Dilek AKTÜRK

Bahar AKSEL ENŞİCİ

Ahmetcan ALPAN

Pelin ÇAMKERTEN

Ebru FİRİDİN ÖZGÜR

Aykut KARAMAN

Güzin KONUK

İnci OLGUN

Gülşen ÖZAYDIN (Sempozyum Sorumlusu / Charged Person )

Müge ÖZKAN ÖZBEK

Bilge ULUSAY ALPAY

 

Bilim Kurulu / Scientific Committee

(Soyadı alfabetik sırası ile)

 

İclâl DİNÇER (YTÜ)

Arzu KOCABAŞ DİREN (MSGSÜ)

Nilgün ERGUN (İTÜ)

Haydar KARABEY (MSGSÜ)

Aykut KARAMAN (MSGSÜ)

Güzin KONUK (MSGSÜ)

Gülşen ÖZAYDIN (MSGSÜ)

Oğuz ÖZER (MSGSÜ)

Fatma ÜNSAL (MSGSÜ)

 

 

Kayıt / Registration

Kayıt Ücreti / Registration Fee: 250 TL / €125

Öğrenci / Student Registration Fee: 150 TL / €75

IBAN: TR860006400000110240554678

 

İletişim / Secreteria:

İnci Olgun

Müge Özkan Özbek

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BROŞÜR

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version