Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Henri Prost ve İstanbul`da Kentsel Dönüşümler

Henry Prost ve İstanbul`da Kentsel Dönüşümler

Prof. Dr. Pierre Pinon
Ecole d`Architecture de Bellive - Paris

4 Mayıs 2010 saat: 14:30
MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

 

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version