Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Toplum İçin Şehircilik_İstanbul “Yöntem Atölyesi” Çağrısı

 

Toplum İçin Şehircilik_İstanbul

“Yöntem Atölyesi” Çağrısı

3 Mart 2010, Çarşamba Saat: 18.30

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Toplum İçin Şehircilik_İstanbul “Yöntem Atölyesi” Çağrısı

Ulusal düzeyde bir örgütlenmeyi hedefleyen Toplum İçin Şehircilik, kentlerin özgün koşullarından yola çıkarak yapacağı kent ölçeğindeki çalışmaların yanı sıra, ulusal ölçekte belirlenen konulara yönelik birçok ilde ortak bir çerçeveyle çalışmalar yürütecektir. Bu çalışmalar, ilkelerimiz gereğince, eleştirel ve anlaşılabilir bilgi üretiminin yanısıra bilginin toplumla paylaşılmasını, bunun araçlarının geliştirilmesini ve sonuç olarak üretilen bilginin toplum yararına mücadelede kullanılmasını hedeflemektedir.

Şehircilik biliminin ve planlama başta olmak üzere ilgili meslek alanlarının kentsel, toplumsal mücadele alanında sahipleneceği bir zemini oluşturmak ve bu zeminin oluşturulmasında eleştirel ve anlaşılabilir bilginin üretimini bir araç haline getirmek amacıyla çıktığımız yolda; planlama meslek etiğine ilişkin tartışmaların da bu zeminden beslenerek geliştirilmesi; meslek alanının toplumcu bir bakış açısıyla yeniden ele alınması ve çoğaltılması hedefimizdir.

Bu çalışmalarda izleyeceğimiz yöntemleri hep birlikte tartışmak üzere sizi 3 Mart’daki Yöntem Atölyesi’ne davet ediyoruz.

Toplum İçin Şehircilik_İstanbul

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version