Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Toplum İçin Şehircilik Çağrısı

Toplum İçin Şehircilik Çağrısı

06 Şubat 2010 Cumartesi Saat 15:00

Makine Mühendisleri Odası - İstanbul Şubesi

 

Bugün Türkiye’de şartlar bizi ortak noktalarda buluşturuyor.

Küçük hesapların ve kısa vadeli çıkarların

artık kendi sonumuzu hazırladığını açıkça görüyor olmak

bunlardan biri ve belki de en önemlisi.

Bilginin gücü bunlardan bir diğeri.

Diyerek çıktığımız yolda, ilkeli bir birlikteliği, sağlıklı ilerlemenin zorunlu koşulu olarak görüp, ilkelerimizi belirleyerek attık ilk adımı. Yaşadığımız deneyimler ışığında bugüne dair tespitlerimiz, meslek alanımızın içinde yeraldığı her yapı gibi Şehir Plancıları Odasının da bir isim listesine değil, anlayış değişikliğine ihtiyacı olduğunu ortaya çıkardı, Toplumun İstanbul’u, Özerk Bir Meslek Pratiği ve İnsani Koşullarda Yaşayan ve Çalışan Şehir Plancısı İçin, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetimine Aday Olduğumuzu açıkladık. Şimdi birlikte çalışmak ve üretmek için bir araya gelme zamanı...

6 Şubat 2010 Cumartesi günü Toplum İçin Şehircilik_İstanbul'un ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube'nin çalışma programlarını oluşturmak üzere ....

Sizi,

talana ve boyun eğmeye karşı, bilginin ve bağımsızlığın gücüyle dik durabilmek için,

toplum için,

şehirciler olarak birlikte üretmeye ve birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

TARİH:       6 Şubat, Cts.
YER:           Makine Müh. Odası İst. Şb./Beyoğlu

SAAT: 15:00
GÜNDEM:   1- Toplum İçin Şehircilik 2010 Çalışma Programı

2- TMMOB Şehir Plancıları Odası İst. Şube 2010-2012 Çalışma Programı


 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version