Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Demokratik Katılıma Çağrı

İstanbul’da Bağımsız, Demokratik, Katılımcı, Açık ve Yetkin Bir Oda Yönetimi İçin…

Demokratik Katılım

29.Ocak.2010 Cuma – 18.00

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası 40. Yaşını kutlarken; meslek alanımıza dair sözümüzü söylemek için en önemli buluşmaya, Genel Kurullarımıza yaklaşıyoruz. Meslek alanımızda ve kentlerimizde her geçen gün katlanarak artan sorunlarımıza karşı; Genel Kurul heyecanıyla, sözümüzü daha gür bir sesle söylemeye hazırlanıyoruz.

Bu süreçte pek çok sorun ile karşı karşıyayız…

Planlama meslek alanı gelişirken, bir taraftan da güç kaybediyor. Planlama her geçen gün daha da siyasileşiyor. Kentlerimiz, ardındaki toplumsal ve ekonomik girdileri okumadan, bütünlükten uzak parçacıl bir planlama yaklaşımı ile şekilleniyor. Bu müdahaleler karşısında; meslek alanımızı sürekli yeniden düşünmemiz, meslek ilkelerimizi ve meslek etiğimizi yeniden tartışmamız gerekiyor.

Meslektaşlarımız İşsizlik ile karşı karşıya iken, meslek insanları olarak planlama süreçlerindeki etkinliğimiz azalıyor. Meslektaşlarımız özlük haklarını yitiriyor, keyfi sürgünler yaşıyor. Gelecekteki meslektaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız ise zor koşullarda eğitim görüyor. Bu zorluklara karşı örgütümüzün şehir plancılarının meslek odası olduğu gerçeği ile; kurumsal tavrımızı daha da güçlendirmemiz, mesleki ve özlük haklarımızı savunmamız, ürettiğimiz hizmetin kalitesini ve ücret koşullarını iyileştirmemiz ve planlama eğitiminde gelişimi sağlamamız gerekiyor.

Kentlerimiz, kamu yararından ve toplumdan uzak yaklaşımlarla şekillenirken; doğal kaynaklarımız yok ediliyor, sağlıksız çevreler yaratılıyor, tarihi mirasımız tahrip ediliyor ve kent toprakları satılıyor. Kentlilerin keyfi uygulamalar ile barınma hakları ellerinden alınıyor. İstanbul ise kendisine yeni bir rol biçilirken; özgünlüğünü, değerlerini ve insanını kaybediyor. Bu baskılara rağmen; kentlerimizin karşı karşıya olduğu sorunları, problemleri, afetleri ve başı buyrukluğu tekrar tekrar dillendirmemiz, bu sorunların çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmamız ve kentliye sahip çıkmamız gerekiyor.

Ve bu sorunlara karşı, mesleki sorumluluğumuz gereği…

Genel Kurulumuzun verdiği yetki ile iki yıl boyunca uğraş verdik. Mesleğimiz için, kentlerimiz için ve kentliler için çalıştık. Göreve başlarken birçok işimiz ve hedefimiz vardı; bir kısmı için çalışmayı sürdürüyoruz, birçoğunu ise gerçekleştirdik. Her aşamada, meslektaşlarımıza ve kamuoyuna karşı açık ve doğrudan yana olmayı savunduk. Meslek alanımızın bizlere verdiği teknik bilginin ışığında, bilimin açtığı yolda yılmadan yürüdük. Sürekli yenilenerek, ilkelerimizden ve meslektaşlarımızdan aldığımız güçle mücadele ettik.

Ve meslektaşlarımız ile birlikte…

Bağımsız meslek odası kimliğimiz, mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için; değişimin sesine kulak vererek, deneyimimiz ve ilkelerimiz ile yola çıkıyoruz. Tekniğin ve bilimin izinde, tehdit ve baskılardan kaçmadan, kentliden ve kamu yararından yana mücadelemize devam ediyoruz.

Açtığımız yolda mücadele ateşini güçlenerek taşımak, açık ve şeffaf bir platformda yeni bir dönem için yönetim anlayışımızı ve ilkelerimizi belirlemek üzere; her şehir plancısının bulunduğu alanı Şehir Plancıları Odası yapmak ideali ile tüm meslektaşlarımızı Demokratik Katılım Forumuna çağırıyoruz.

İstanbul’da Bağımsız, Demokratik, Katılımcı, Açık ve Yetkin Bir Oda Yönetimi İçin…

Demokratik Katılım

Tarih: 29.Ocak.2010 Cuma – 18.00

Yer: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Eren Sok. No: 30 Yıldız Teknik Üniversitesi Karşısı

Dikilitaş / Beşiktaş

Telefon: 0 212 2591150

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version